Groot Seminarie Warmond

Het terrein Groot Seminarie Warmond ligt aan de Herenweg in Warmond. Via de met bomen omgeven Bisschopslaan bereikt men de Monseigneur Aengenentlaan, waaraan de gebouwen Mariengaërde met kapel, Mariënhaven en het Kompas zijn gelegen.

Het voormalige Seminarie Mariënhaven bestaat uit een geschakeld complex op het adres Mgr. Aengenentlaan 1-3 te Warmond.

De projectontwikkelaar/initiatiefnemer Marienhaven Warmond BV is voornemens de historische gebouwen Mariëngaerde en Mariënhaven te (laten) revitaliseren tot woningen en zorgeenheden en het gebouw Kompas te slopen om nieuwbouwwoningen te realiseren. Het omliggende terrein wordt gerevitaliseerd. Het nieuw te ontwikkelen gebied moet recht doen aan de cultuurhistorie van het Groot Seminarie.

Voor de duidelijkheid de projectontwikkelaar/initiatiefnemer voor deze plannen is Marienhaven Warmond BV. Het managementbureau abcnova werkt in opdracht hiervan.

Meer informatie over de locatie en de plannen vindt u op de volgende pagina's:

Let op: de komende tijd wordt de tekst op de website regelmatig geactualiseerd.
 

Online bijeenkomst (webinar) op 1 december 2020

Op dinsdag 1 december 2020 organiseerde de gemeente samen met abcnova een online bijeenkomst (webinar) over de herontwikkeling van het Groot Seminarie in Warmond. Een belangrijk onderdeel van Tijdens dit webinar stond is met name de inpassing van het parkeren en de verkeersafwikkeling van en naar de Herenweg centraal, omdat de gemeente daar de meeste vragen en reacties over heeft ontvangen.

Het webinar is opgenomen. U kunt het hieronder terugkijken. De presentatie, die tijdens het webinar heeft plaatsgevonden, vindt u hieronder. De vragen die in de Q&A zijn gesteld, zijn beantwoord. U vindt deze ook hieronder.  

Haalbaarheidsonderzoek alternatieve parkeermogelijkheden

Wij hebben - mede naar aanleiding van de ingediende reacties - ook opdracht geven aan een adviesbureau om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar alternatieve parkeermogelijkheden. Het gaat hierbij om parkeren parkeermogelijkheden op de locatie en om parkeren op of onder De Krogt. Tijdens het webinar van 1 december wordt u hierover geïnformeerd.

Nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over het project brengen wij elk kwartaal een digitale nieuwsbrief uit. De nieuwsbrieven vindt u rechts op de pagina. Wilt u de nieuwsbrief via de mail ontvangen? Meld u hiervoor aan via grootseminarie@hltsamen.nl.
 

Vragen?

Stuur een email naar: grootseminarie@hltsamen.nl
U krijgt dan een reactie van één van onderstaande personen:

  • Diana Winkelhuijzen (Projectleider)
  • Richard Rietveld (Ruimtelijke Ordening)
  • Koos van Kampen (Ruimtelijke Ordening)
  • Evert van der Meulen (Vergunningen)


Als het vragen van algemene aard zijn, zetten wij de vraag en het antwoord ook op de webpagina ‘Gestelde vragen’. Uiteraard houden wij dit volledig anoniem. De komende periode vullen wij deze pagina verder aan.

Ga naar het begin