Gemeente Teylingen: Nieuwsberichten https://www.teylingen.nl/ Het laatste nieuws van de gemeente Teylingen nl Gemeente Teylingen Mon, 18 Mar 2019 18:04:04 +0100 Mon, 18 Mar 2019 18:04:04 +0100 news-379 Mon, 18 Mar 2019 17:01:34 +0100 Veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag in Utrecht https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/veiligheidsmaatregelen-naar-aanleiding-van-de-aanslag-in-utrecht-379.html Naar aanleiding van de aanslag in Utrecht heeft burgemeester Breuer in samenwerking met de politie maatregelen genomen. De landelijke berichtgeving geeft aan dat de aanslag een vermoedelijk terroristisch karakter heeft. Gelet op de eerdere aanslag in Nieuw-Zeeland van afgelopen vrijdag, is er in goed overleg met de Moskee El Iman in Sassenheim al verscherpt toezicht rondom de Moskee ingezet. Naar aanleiding van het laatste incident wordt dit geïntensiveerd en verlengd. Het preventieve toezicht geldt in ieder geval tot 18 uur vandaag en kan, indien noodzakelijk, worden verlengd. Dit geldt ook voor de stations in Teylingen. 

De politie en de burgemeester trekken gezamenlijk op en de politie staat in nauw contact met de Moskee. De politie is leidend in het onderzoek, voor de meest actuele stand van zaken verwijzen wij u naar de informatiekanalen van de politie.
 

]]>
news-377 Fri, 15 Mar 2019 16:18:00 +0100 Ballonnen oplaten? Weet u het zeker? https://www.teylingen.nl/ballonnen.html Het lijkt zo feestelijk, ballonnen oplaten. Maar voor het milieu is het niet feestelijk. news-375 Tue, 12 Mar 2019 16:30:10 +0100 Aanpak weesfietsenactie bij station Sassenheim https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/aanpak-weesfietsenactie-bij-station-sassenheim-375.html De gemeente start een weesfietsenactie bij station Sassenheim. Zaterdag 16 maart krijgen alle fietsen een groen label. Zo kunnen opsporingsambtenaren zien welke fietsen langer dan 28 dagen op dezelfde plaats staan. Na deze periode krijgen de fietsen een rood label, met de datum waarop de fiets verwijderd moet zijn.

 

Niet verwijderde fietsen

Als de eigenaar de fiets niet voor begin mei heeft verwijderd, doet de gemeente dat. De fietsen worden 13 weken opgeslagen bij de voormalige milieustaat Sassenheim. Fietsen die dan nog niet zijn opgehaald, worden verloot. Niet-commerciële organisaties kunnen meedoen aan deze verloting, waardoor hergebruik van de fietsen mogelijk is. Hierover wordt later gecommuniceerd.

 

Doel van de actie

Weesfietsen nemen in de fietsenstalling veel plaats in. Daardoor is er voor andere fietsen vaak geen ruimte en worden deze ernaast geplaatst. Dit ziet er niet netjes uit en geeft fietsendieven meer kans omdat de fiets niet is vastgezet. De actie bij station Voorhout start eind van de zomer. Daarnaast worden in de centra nog een aantal ‘kleine’ acties gehouden.

 

Weesfiets en/of fietswrak

Het college heeft plaatsen aangewezen waar de weesfietsenactie kan worden gehouden. Op deze  plaatsen worden de fietsen na een zorgvuldige procedure verwijderd en daarna hergebruikt.

Fietswrakken zijn fietsen waar niet meer op gefietst kan worden. Deze zijn meestal niet meer geschikt voor hergebruik. Inwoners die een fietswrak zien, kunnen dit melden via www.fixi.nl. De gemeente zorgt er vervolgens voor dat het fietswrak zo snel mogelijk wordt weggehaald.

]]>
news-370 Fri, 01 Mar 2019 11:32:20 +0100 Meermaker Teylingen opgericht https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/meermaker-teylingen-opgericht-370.html Op de vrijdag 1 maart tekenden wethouder Rob ten Boden en Bas Brekelmans en directeur Meermaker Andrea van de Graaf de oprichtingsakte Rob ten Boden: ‘Duurzaam denken en doen is de standaard in al het werk van de gemeente. Het is dus niet iets vrijblijvends. Integendeel. Met de oprichting van Meermaker Teylingen laten we zien dat we dit serieus nemen. En natuurlijk gaat het over meer dan alleen energie. We hebben het ook over respectvol en verantwoord omgaan met mensen, grondstoffen, energie en geld. Zodat ook de generaties na ons een prettige leefomgeving in Teylingen hebben. Dat krijgen we alleen sámen voor elkaar. We zullen inwoners en ondernemers op alle mogelijke manieren helpen om met mooie, slimme initiatieven en ideeën te komen.’

Meermaker Teylingen is een investeringsfonds voor innovatieve projecten die een duwtje in de rug nodig hebben en een informatiepunt voor inwoners, bedrijven en organisaties. Ook gaat Meermaker Teylingen de gemeente ondersteunen bij het uitvoeren van acties vanuit de duurzaamheidsagenda.


Duurzamer Teylingen
Meermaker Teylingen faciliteert innovatieve projecten, biedt actief beschikbare kennis aan en faciliteert en verbindt bedrijven. Voor inwoners en organisaties is Meermaker Teylingen een kennisplatform. Zo bouwt de gemeente samen met ondernemers, inwoners, koplopers en belanghebbenden sneller aan een nog duurzamer Teylingen.
 

Investeren bij innovatieve projecten
Meermaker Teylingen kan duurzame projecten in Teylingen, die economisch rendabel zijn, maar zo innovatief dat ze geen 100% financiering uit de markt kunnen halen, cofinancieren met maximaal 40%. Door cofinanciering van Meermaker Teylingen kan het project van de grond komen. Het betreft een revolverend fonds, leningen moeten worden terugbetaald.
 

Informatiepunt
Meermaker Teylingen is dadelijk een laagdrempelig informatiepunt dat antwoord geeft op vragen van inwoners, bedrijven en organisaties op het gebied van duurzaamheid met name binnen de thema’s energie en circulaire economie. Het wijst de weg naar duurzaamheidssubsidies.
 

Méér op meermaker-teylingen.nl 

Duurzaamheidsagenda Teylingen
Projecten uit de duurzaamheidsagenda die goed aansluiten bij het werkgebied van Meermaker Teylingen, met name binnen de thema’s energie en circulair, kunnen in opdracht van de gemeente door Meermaker Teylingen mede worden opgepakt en uitgevoerd.

]]>
news-368 Wed, 27 Feb 2019 18:13:33 +0100 Beleid voor uitstallingen en reclameborden vastgesteld https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/beleid-voor-uitstallingen-en-reclameborden-vastgesteld-368.html Op 19 februari 2019 heeft het college de “Algemene regels uitstallingen, reclameborden en spandoeken Teylingen 2019” vastgesteld, vooruitlopend op het opstellen van de centrumvisie(s) voor de dorpen. Doel van de regels is om uitstallingen en reclameborden mogelijk te maken en tegelijk een vrije doorgang te garanderen die voldoende ruimte biedt voor bezoekers om elkaar te passeren en die veilig is. Bij het inwerking treden en uitvoeren van de regels gaat de gemeente uit van een overgangsperiode. De gemeente bereidt de komende periode de uitvoering van de regels voor.

De regels gelden voor alle dorpen. Voor de Dorpsstraat in Warmond is een uitzondering opgenomen die aansluit bij de bestaande regels voor Warmond in het terrassenbeleid. Op niet alle plekken in de Dorpsstraat is de vrije doorgang te garanderen. Om ongelijke situaties tussen ondernemers in Warmond te voorkomen wordt deze problematiek verder meegenomen in de bredere afweging van het opstellen van de centrumvisie.

Voor alle dorpen geldt dat tijdens het opstellen van de centrumvisie(s) moet blijken of de nu gekozen invulling het beste bijdraagt aan de kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid van de centra.

Overgangsperiode tot inwerkingtreding

De regels zijn vandaag, op 27 februari 2019, gepubliceerd, en gaan 8 dagen na publicatie in werking. Bij het inwerking treden en uitvoeren van de regels gaat de gemeente uit van een overgangsperiode. Daarin krijgen de ondernemers de gelegenheid om:

 •      te voldoen aan de nieuwe regels
 •      zich te melden dan wel ontheffing aan te vragen.

Voordat er handhavend wordt opgetreden wordt er met de ondernemers gekeken welke aanpassingen noodzakelijk zijn als niet wordt voldaan aan de nieuwe regels.

Op basis van de gehouden schouwen en contacten met ondernemers en de citymanager is de verwachting dat op de meeste plaatsen in Sassenheim en Voorhout kan worden voldaan aan de regels. Wel blijft er in een aantal gevallen minder dan 1 meter over om een uitstalling of reclamebord in te plaatsen. Er zijn ook gevallen waar de plaatsing van fietsenrekken of –nietjes, prullenbakken, verkeersborden, plantenbakken en dergelijke de vrije doorgang bemoeilijken. Daarvoor wordt bezien of een andere inrichting van de buitenruimte door de gemeente dit kan verbeteren.

Eerst voorbereiden van de uitvoering van de regels

De gemeente bereidt de komende periode de uitvoering van de regels voor. Denk aan het inrichten van de meldingen en de afhandeling daarvan. Het melden gebeurt zo eenvoudig mogelijk, zodat het zo min mogelijk inspanning vereist van zowel de ondernemers als het team vergunningen. De gemeente zal daarvoor, net als voor het aanvragen van een ontheffing, een redelijke termijn geven. Zodra de uitvoering van de regels start, worden ondernemers hiervan actief op de hoogte gesteld.


De “Algemene regels uitstallingen, reclameborden en spandoeken Teylingen” zijn te vinden op de website van de gemeente Teylingen onder Bestuur en Organisatie/Beleidsregels.

]]>
news-362 Fri, 22 Feb 2019 17:42:39 +0100 Meld uw bedrijf aan voor de Duurzaamheidsprijs 2019! https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/meld-uw-bedrijf-aan-voor-de-duurzaamheidsprijs-2019-362.html De inschrijving voor de Duurzaamheidsprijs 2019 is geopend. De Duurzaamheidsprijs is een jaarlijkse prijs die als beloning wordt uitgereikt aan een bedrijf dat een bewuste keuze heeft gemaakt voor een duurzame oplossing in het bedrijfsproces.

 

Inschrijven

Ben je of ken je een duurzame ondernemer? Schrijf je dan in op uiterlijk 14 maart 2019 of nomineer een ander via: www.duurzaamheidsprijsbollenstreek.nl.

]]>
news-358 Thu, 21 Feb 2019 16:46:21 +0100 Conceptverordening leerlingenvervoer Teylingen 2019 ter inzage https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/conceptverordening-leerlingenvervoer-teylingen-2019-ter-inzage-358.html Bekijk de conceptverordening leerlingenvervoer. De conceptverordening voldoet aan de laatste wet- en regelgeving en hierin zijn de laatste ontwikkelingen in het kader van passend onderwijs verwerkt. 

Het besluit en de ontwerpverordening liggen van woensdag 27 februari 2019 tot en met dinsdag 9 april 2019 ter inzage op het gemeentehuis. 
 

Zienswijze

Tijdens deze periode kunt u uw zienswijze over deze conceptnota schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen, postbus 149, 2215 ZJ Voorhout. 

]]>
news-346 Wed, 20 Feb 2019 13:52:00 +0100 Geef iemand op voor de lintjesregen 2020! https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/geef-iemand-op-voor-de-lintjesregen-2020-346.html Misschien kent u iemand binnen uw vereniging die wel een lintje verdient. Gewoon nomineren! Op 26 april a.s. vindt weer de jaarlijkse Lintjesregen plaats, op de dag voor Koningsdag. Misschien denkt u wel: ‘Binnen mijn vereniging verdient iemand ook wel een lintje.’ Dit is het moment om daar eens goed over na te denken voor 2020!

Onze dorpen worden gedragen door verenigingen, stichtingen, organisaties en alle andere manieren waarop inwoners zich verenigen. Daar zijn we trots op. Al die verenigingen kunnen niet zonder vrijwilligers. Het werk dat sommige mensen doen, is zo bijzonder dat u ze misschien op een speciale manier wilt belonen. Een schouderklopje? Een bloemetje? Of, voor de meest bijzondere vrijwilliger: hebt u wel eens aan een Koninklijke Onderscheiding gedacht? Uw vrijwilliger verdient het!

Wie komt in aanmerking voor een lintje?

Iemand die in aanmerking kan komen voor zo'n Koninklijke Onderscheiding, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de samenleving profiteren van het werk van die persoon, is hij/zij een voorbeeld die anderen motiveert en stimuleert én doet hij/zij al gedurende een langere periode intensief bijzonder werk.

Geef iemand op voor de lintjesregen 2020

De jaarlijkse toekenning van de Koninklijke Onderscheidingen rondom Koningsdag wordt de lintjesregen genoemd. U kunt iemand ook voordragen voor uitreiking op een andere dag. Bijvoorbeeld bij een afscheid of jubileum, of een andere bijzondere gebeurtenis die te maken heeft met de activiteiten van diegene.

Gewoon nomineren!

Vindt u dat het hoog tijd wordt dat iemand een lintje krijgt? Neem dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met de medewerkster Kabinetszaken van de gemeente. Zij kan in grote lijnen aangeven of de persoon in kwestie in aanmerking komt voor een lintje. Voor de lintjesregen 2020 moet uw aanvraag vóór 1 juli 2019 bij ons binnen zijn.

Wij zien uw aanvragen graag tegemoet!

]]>
news-353 Tue, 19 Feb 2019 14:41:46 +0100 Werkzaamheden Zandslootkade Sassenheim https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/werkzaamheden-zandslootkade-sassenheim-353.html Maandag 25 februari en dinsdag 26 februari wordt de opstelstrook aangepast voor auto’s en fietsen op de Zandslootkade voor de verkeerslichten met de Hoofdstraat. Fietsers krijgen meer ruimte om de wachtende auto’s te passeren en zich op te stellen bij de drukknoppaal. De weg is richting Hoofdstraat afgesloten tussen de Prins Clausstraat en de Hoofdstraat. Auto’s worden omgeleid via de Tijlloosstraat en fietsers via de Postwijkkade. Dit wordt met omleidingsborden aangegeven. Ook wordt er een verkeersregelaar ingezet. De werkzaamheden worden in de schoolvakantie uitgevoerd om de verkeershinder tot een minimum te beperken.

Voor vragen kunt u terecht bij Arjen Visser via telefoonnummer 14 0252.

]]>
Wegwerkzaamheden
news-352 Mon, 18 Feb 2019 15:34:47 +0100 Nominaties Sportprijzen Teylingen 2018 bekend https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/nominaties-sportprijzen-teylingen-2018-bekend-352.html Wie winnen de jaarlijkse sportprijzen voor de beste sportman, sportvrouw en sportploeg uit Teylingen? Wethouder Arno van Kempen reikt op vrijdagavond 8 maart de Sportprijzen Teylingen uit tijdens het Sportcafé bij Dekker Warmond. Ook de Talentenprijs en Sportbegeleidersprijs geeft hij deze avond uit handen.

En de genomineerden zijn....

 • In de categorie Sportman 2018 zijn genomineerd: autocoureur Niels Langeveld, voetballer Jaap Zwetsloot en atleet Emiel Stoop. 
 • In de categorie Sportvrouw 2018 zijn genomineerd: schaatsster Iris van der Stelt, triatleet Tessa Kortekaas en rugbyster Famke Deelstra.
 • In de categorie Sportploeg 2018 zijn genomineerd TOP/SolarCompleet, Judoteam Bollenstreek en RC The Bassets dames.


Dit jaar zet de jury de sportman, sportvrouw en sportploeg van 2018 in het zonnetje. Uit deze drie winnaars kiest de jury vervolgens de winnaar van de hoofdprijs, de Teylinger Sportprijs.

Talenten en begeleiders

In de categorie Talentenprijs zijn drie talentvolle sporters tot en met 18 jaar genomineerd: 

 • turnster Elena Harkes 
 • schaatsster Patricia Koot
 • voetbalster Rosa van Gool


De categorie Sportbegeleider 2018 kent twee genomineerden:

 • Johan Zagers van Judoteam Bollenstreek
 • Miranda Nijenhuis van zwemvereniging De Columbiaan

 

Het Beste Idee

Tijdens de prijsuitreiking van de Sportprijzen is ook aandacht voor de drie finalisten van Het Beste Idee. UGSV, voetbalvereniging Ter Leede en zwemvereniging de Columbiaan plaatsten zich begin januari met hun sociaal maatschappelijke ideeën voor de finale. Ze horen tijdens de uitreiking wie met de eerste, tweede en derde prijs naar huis gaan.

Komt u ook naar de prijsuitreiking?

De uitreiking van de Sportprijzen is op vrijdag 8 maart tijdens een feestelijke bijeenkomst van het Sportcafé bij Dekker Warmond. De uitreiking start om 20.00 uur, de deuren gaan open om 19.30 uur. De toegang is gratis.

]]>
news-349 Fri, 15 Feb 2019 11:30:29 +0100 Zes werkgevers erkend voor mantelzorgbeleid https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/zes-werkgevers-erkend-voor-mantelzorgbeleid-349.html Donderdag 14 februari kregen Welzijn Teylingen, ISD Bollenstreek, Bibliotheek Bollenstreek, stichting Fioretti Teylingen, Welzijnskompas en werkorganisatie HLTsamen de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ uitgereikt. Dat gebeurde tijdens de Mantelzorgmonologen, een bijeenkomst voor professionals en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties in Bernardus in Sassenheim. Het project Mantelzorg werkt

De organisaties zijn in het kader van het project ‘Mantelzorg werkt’ in het afgelopen jaar door stichting Werk & Mantelzorg begeleid in mantelzorgvriendelijk werken. Gisteren kregen zij daarom de erkenning uitgereikt. Wethouder Langeveld van Lisse reikte een erkenning uit aan Welzijnskompas en Fioretti. Ze licht toe:

 

“Maar liefst 83% van alle mantelzorgers combineert het mantelzorgen met werk, blijkt uit onderzoek. Er bestaat dus een reëel risico dat zo iemand overbelast raakt. Het project Mantelzorg werkt is bedoeld om werkgevers te informeren over de ondersteuningsmogelijkheden, zodat ze eraan kunnen bijdragen dat mantelzorgers in balans blijven.”

 

Bewustwording is preventie

Wethouder Arno van Kempen van Teylingen reikte een erkenning uit aan Welzijn Teylingen en de ISD Bollenstreek. Hij legt uit waarom hij het zo belangrijk vindt dat organisaties bewuster worden.

 

“Werknemers die ook mantelzorger zijn, trekken vaak pas aan de bel als ze al overbelast zijn. Dat is te laat en daar heeft niemand baat bij. Daarom is het goed als werknemers in een vroeg stadium op de hoogte zijn van de mogelijkheden om werk en mantelzorg te combineren.”

 

Veel werkgevers zijn bereid tot meedenken

Wethouder Fred van Trigt tot slot reikte een erkenning uit aan Welzijnskompas en werkorganisatie HLTsamen. 

 

“Deze werkgevers, maar gelukkig ook veel andere, vinden het vanzelfsprekend om mee te denken over oplossingen. Als zij goed op de hoogte zijn, kunnen ze het verschil maken voor hun medewerkers. Ik zie het als wethouder als mijn taak om me hier hard voor te blijven maken.”

 

Ook HLTsamen geeft het goede voorbeeld

Burgemeester Carla Breuer van Teylingen heeft de erkenning namens het HLT-bestuur in ontvangst genomen. Ze reageert: “Ook bij onze werkorganisatie HLTsamen werken mensen die naast hun baan voor iemand zorgen. Dat kan heel zwaar zijn en daar moet je als werkgever begrip voor hebben. Samen tot een oplossing komen om werken en zorg te combineren is bij ons altijd mogelijk. Ik ben er trots op dat wij nu ook officieel een mantelzorgvriendelijke organisatie zijn!”

 

Effectieve mantelzorgondersteuning

Het project Mantelzorg werkt is een van de dingen die de HLT-gemeenten doen om mantelzorgondersteuning zo effectief mogelijk te maken. In dat kader zijn onlangs ook regelingen van Lisse en Teylingen aangepast, waardoor mantelzorgers niet alleen ondersteuning kunnen krijgen voor huishoudelijke hulp, maar ook voor bijvoorbeeld respijtzorg of klussen in en om het huis. In Hillegom was deze regeling al zo breed. Het verbeteren van de ondersteuning aan mantelzorgers stond ook centraal tijdens de Mantelzorgmonologen. Professionals en vrijwilligers wisselden hierover van gedachten en formuleerden verbeterpunten, geïnspireerd door een boeiende theatervoorstelling.

]]>
news-340 Fri, 08 Feb 2019 16:23:59 +0100 Digitaal loket gemeente altijd bereikbaar https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/digitaal-loket-gemeente-altijd-bereikbaar-340.html Als inwoner van Teylingen kunt u steeds meer diensten van de gemeente digitaal aanvragen. 'Met een druk op de knop een product of dienst aanvragen vanuit elke willekeurige plek. Daar hebben wij vorig jaar stevig op ingezet en blijven daarin vanzelfsprekend ontwikkelen', aldus wethouder Dienstverlening Rob ten Boden. 'Voor de inwoner die dat nodig heeft of wenst, blijft de gemeente ook persoonlijk diensten verlenen!'

 

Slimme formulieren

Met de komst van digitale formulieren zijn de meeste papieren formulieren overgezet naar een zogenaamd slim formulier. Dit formulier kunt u als bezoeker online invullen en digitaal terugsturen naar de gemeente. Als er kosten mee gemoeid zijn, kunt u via iDeal betalen.

Als aanvrager ontvangt u een afschrift van het ingevulde formulier via e-mail. Zo kunt u de aanvraag doen vanuit elke willekeurige plek.

 

Uitbreiding slimme formulieren gaat door

De komende tijd blijft de gemeente de slimme formulieren uitbreiden. Zo wordt het voor u steeds gemakkelijker om diensten digitaal aan te vragen. De digitale formulieren vindt u op de webpagina van het onderwerp waar het om gaat, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een uittreksel.

De gemeente Teylingen scoort met het beschikbaar stellen van meer slimme formulieren boven het landelijk gemiddelde.

 

 

 

]]>
news-335 Fri, 08 Feb 2019 15:36:47 +0100 Bredere ondersteuning voor Teylingse mantelzorgers https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/bredere-ondersteuning-voor-teylingse-mantelzorgers/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=83abfe772aacf670685b925f9697e278 Mantelzorgers kunnen met de (tijdelijke) regeling nu ook een aanvraag doen voor vervangende zorg aan huis, klussen in en om het huis of een andere vorm van ondersteuning. Sinds 1 februari kunnen mantelzorgers gebruikmaken van een vernieuwde (tijdelijke) regeling voor ondersteuning: de Regeling Ondersteuning Mantelzorgers. De gemeenteraad van Teylingen heeft op 31 januari namelijk besloten dat de regeling, die voorheen Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) heette, breder kan worden ingezet. Mantelzorgers kunnen nu ook een aanvraag doen voor respijtzorg ofwel vervangende zorg aan huis, klussen in en om het huis of een andere vorm van ondersteuning.

Ondersteuning is maatwerk

De regeling HHT, een tijdelijke regeling die eind 2017 in werking trad, bood mantelzorgers tot 31 januari de mogelijkheid om gebruik te maken van hulp bij het huishouden. Zij konden hierdoor worden ontlast en overbelasting kon zo worden voorkomen, was de gedachte. De mantelzorgadviseurs van Welzijnskompas signaleerden echter dat mantelzorgers in veel gevallen behoefte hebben aan andere vormen van ondersteuning. Het gaat veel meer om maatwerk. Bovendien werd deze regeling in Hillegom al breder toegepast en daar zijn de ervaringen positief.

Wethouder Arno van Kempen is blij met de nieuwe regeling: ‘Het is belangrijk dat mantelzorgers zo goed mogelijk worden ondersteund. Een goede balans tussen werk, zorg en ontspanning is van groot belang om de zorg vol te houden. Ik vertrouw erop dat deze nieuwe regeling hieraan een belangrijke bijdrage levert’.

Mantelzorgers kunnen contact opnemen met Welzijn Teylingen als zij een beroep willen doen op deze Regeling Ondersteuning Mantelzorgers.

 

]]>
news-334 Fri, 08 Feb 2019 12:07:00 +0100 Volg de gratis training tot energiecoach https://www.teylingen.nl/energiecoach/ De gemeente wil graag inwoners stimuleren om hun woningen te verduurzamen. Volg ook een training om als energiecoach kennis hierover te delen in uw wijk. news-330 Thu, 07 Feb 2019 14:14:43 +0100 Komt u ook naar de uitreiking van de Sportprijzen 2018? https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/komt-u-ook-naar-de-uitreiking-van-de-sportprijzen-2018-330.html Wie wint de Sportprijs 2018 en wie gaan dit jaar met de Talentenprijs en de Sportbegeleidersprijs naar huis? U bent van harte welkom op vrijdag 8 maart bij de feestelijke uitreiking. Ook maken we bekend wie Het Beste Idee wint.


Locatie en tijdstip

 • Dekker Warmond Sport & Party Events
 • Veerpolder 14, Warmond
 • Inloop vanaf 19u30


De officiële uitreiking start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Na afloop is de gelegenheid elkaar te spreken tijdens een informele borrel. Iedereen is welkom in het Sportcafé! Neemt u dus gerust familie, vrienden of kennissen mee.

Stichting Sport Promotie Teylingen organiseert samen de gemeente Teylingen de Teylingen Sportprijzen.

]]>
news-327 Wed, 06 Feb 2019 17:34:16 +0100 Skeelerbaan Warmond kan aangelegd worden https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/skeelerbaan-warmond-kan-aangelegd-worden-327.html Hoger beroep aanleg skeelerbaan ongegrond In december 2016 ontving de gemeente Teylingen een aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van een skeelerbaan aan de Veerpolder 18 te Warmond. In januari 2017 beëindigde de gemeente de behandeling van deze aanvraag omgevingsvergunning, omdat er geen omgevingsvergunning is vereist. Daartegen is beroep ingesteld door bewoners van 26 huizen direct aan de Veerpolder in de Merenwijk in Leiden. De beroepsprocedure eindigde uiteindelijk bij de Raad van State. Deze heeft op 6 februari het hoger beroep ongegrond verklaard.

Blij met beslissing

Het betekent dat de gemeente terecht geconcludeerd heeft dat geen vergunning nodig is voor de aanleg van de skeelerbaan. De baan valt inderdaad onder de bestemming sport en mag juridisch gezien gerealiseerd worden. Wethouder Bas Brekelmans: “We zijn blij met de beslissing van de Raad van State. Het maakt de weg vrij voor een nieuwe sportgelegenheid. Daarbij willen we recht doen aan de vele gesprekken die we voerden met een vertegenwoordiging van de vereniging van eigenaren Karpers & Forellen in de Merenwijk en de Warmondse IJsclub om overlast te voorkomen en de onderlinge communicatie tussen de partijen te verbeteren.”

Vervolg

Het is nu eerst aan de Vereniging Warmondse IJsclub om in hun Algemene Leden Vergadering een besluit te nemen over daadwerkelijke aanleg van de baan. Daarna kan het college van de gemeente Teylingen besluiten over de eerder door de raad toegezegde gelden, gebruiksovereenkomst en recht van opstal.

Ook is het – voorafgaand aan de aanleg - de bedoeling een drie partijen convenant te tekenen tussen de vereniging van eigenaren Karpers & Forellen in de Merenwijk, de Warmondse IJsclub en de gemeente Teylingen. Hierin staan concrete afspraken om overlast te voorkomen en de onderlinge communicatie tussen de partijen te verbeteren. Over de concepttekst bereikten de drie partijen in april 2018 al overeenstemming. 

]]>
news-325 Fri, 01 Feb 2019 15:22:46 +0100 Verlenging extra preventief toezicht op station Sassenheim https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/verlenging-extra-preventief-toezicht-op-station-sassenheim-325.html Vanwege een afname in de cijfers van fietsendiefstal en positieve reacties van reizigers heeft de gemeente besloten om het extra preventieve toezicht op station Sassenheim voorlopig te verlengen. In november en december 2018 hield de gemeente extra preventief toezicht op station Sassenheim. Voor een aantal uren per week zijn er extra toezichthouders ingehuurd. Dit kwam bovenop het reguliere toezicht van de BOA’s en politie.

Naast het extra toezicht deelden de toezichthouders flyers uit en spraken ze met reizigers om bewustwording rondom fietsendiefstal te vergroten. Hierbij adviseerden ze wat reizigers zelf kunnen doen om fietsendiefstal te voorkomen. Diverse reizigers gaven aan dat ze het extra toezicht prettig vonden. Uit cijfers van de politie blijkt dat er in november en december 2018 totaal 2 fietsen zijn gestolen. Dit is 60% minder dan in 2017. Het jaar 2018 laat daarbij een daling zien van het aantal fietsendiefstallen. Waar er in 2017 nog 45 meldingen bij de politie waren van fietsendiefstal, waren dit er in 2018 nog 17.

Bewaakte fietsenstalling

Het extra preventieve toezicht wordt ingezet tot de realisatie van de bewaakte fietsenstalling. De verwachting is dat deze fietsenstalling halverwege 2019 gerealiseerd wordt. Wanneer hier meer informatie over is, communiceert de gemeente daarover.

Verdachte situatie

Politie en BOA’s van de gemeente blijven actief aandacht besteden aan het station. Ziet u een verdachte situatie? Neem dan contact op met de politie via 112. Geef hierbij een signalement van de dader/verdachte en noteer in welke richting de dader wegrent of wegrijdt. Doe ook altijd aangifte van een gestolen fiets bij de politie. Daarnaast is het belangrijk om fietsen goed op slot te zetten door:

 • Zowel het frame als de wielen van de fiets vast te zetten aan een vast voorwerp dat dieven niet kunnen verplaatsen.
 • Gebruik te maken van goede sloten en eventueel zelfs twee (verschillende) sloten.
 • Een diefstalpreventiechip op of aan de fiets aan te brengen. Dit is een klein staafje of rondje met gegevens. De chip is uit te lezen met een uitleesapparaat. Het is niet mogelijk een fiets te laten volgen via een satelliet.
   

Meer tips om fietsendiefstal te voorkomen staan op stopfietsdiefstal.nu.

]]>
news-322 Fri, 01 Feb 2019 10:45:16 +0100 Sneller duurzamer Teylingen met Meermaker Teylingen https://www.teylingen.nl/meermaker.html De gemeenteraad van Teylingen wil graag duurzaamheid in de gemeente Teylingen versnellen. De raad stemde daarom unaniem in met de oprichting van Meermaker Teylingen per 1 maart 2019. Meermaker Teylingen is een investeringsfonds voor innovatieve projecten die een duwtje in de rug nodig hebben en een informatiepunt voor inwoners, bedrijven en organisaties. Ook gaat Meermaker Teylingen de gemeente ondersteunen bij het uitvoeren van acties vanuit de duurzaamheidsagenda.


Duurzamer Teylingen

Meermaker Teylingen faciliteert innovatieve projecten, biedt actief beschikbare kennis aan en faciliteert en verbindt bedrijven. Voor inwoners en organisaties is Meermaker Teylingen een kennisplatform. Zo bouwt de gemeente samen met ondernemers, inwoners, koplopers en belanghebbenden sneller aan een nog duurzamer Teylingen.
 

Investeren bij innovatieve projecten

Meermaker Teylingen kan duurzame projecten in Teylingen, die economisch rendabel zijn, maar zo innovatief dat ze geen 100% financiering uit de markt kunnen halen, cofinancieren met maximaal 40%. Door cofinanciering van Meermaker Teylingen kan het project van de grond komen. Het betreft een revolverend fonds, leningen moeten worden terugbetaald.
 

Informatiepunt

Meermaker Teylingen is dadelijk een laagdrempelig informatiepunt dat antwoord geeft op vragen van inwoners, bedrijven en organisaties op het gebied van duurzaamheid met name binnen de thema’s energie en circulaire economie. Het wijst de weg naar duurzaamheidssubsidies.
 

Duurzaamheidsagenda Teylingen

Projecten uit de duurzaamheidsagenda die goed aansluiten bij het werkgebied van Meermaker Teylingen, met name binnen de thema’s energie en circulair, kunnen in opdracht van de gemeente door Meermaker Teylingen mede worden opgepakt en uitgevoerd.

 

]]>
news-321 Mon, 28 Jan 2019 15:02:00 +0100 College Teylingen dementievriendelijk https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/college-teylingen-dementievriendelijk-321.html Op 23 januari ontving het college van Teylingen het certificaat Samen dementievriendelijk uit handen van Irma Alfrink van Alzheimer Nederland. Dit vanwege de training ‘GOED Omgaan met dementie’ die het college samen met het college van Lisse volgde.

In Teylingen wonen naar schatting ruim 600 mensen met dementie. De komende jaren neemt dat aantal alleen maar toe.

Arno van Kempen, wethouder sociaal domein, over de aanleiding om de training te volgen: “Wij willen graag een dementievriendelijke gemeente zijn. Een gemeente waarin ook mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de Teylingse gemeenschap. Wij werken hierin samen met zorg- en welzijnsaanbieders, woningcorporaties en huisartsen. Een van onze speerpunten is het vergroten van kennis over en begrip voor mensen met dementie. Daarom zijn het afgelopen jaar trainingen georganiseerd voor vrijwilligers in zorg en welzijn, ondernemers en medewerkers binnen de gemeente.

Als college vinden wij het belangrijk om te weten waar onze inwoners, mantelzorgers en vrijwilligers betrokken bij dementie in de praktijk tegenaan lopen. En hoe wij hen daarin het beste kunnen ondersteunen. Vandaar dat wij zelf ook graag deze training wilden volgen.”

Trainingen voor inwoners

In de toekomst worden meer trainingen georganiseerd ook voor inwoners. Heeft u interesse om met mensen in uw buurt of samen met uw vereniging een training 'Omgaan met dementie' te volgen? Of wilt u zich graag actief inzetten voor mensen met dementie? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0252.

En neemt u eens een kijkje op de Facebookpagina van Dementievriendelijk Teylingen voor tips en informatie over dementievriendelijkheid.

]]> news-313 Wed, 23 Jan 2019 14:32:38 +0100 Binnenkort volledige dekking van AED’s https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/binnenkort-volledige-dekking-van-aeds-313.html De gemeente werkt samen met Stan heel hard om een volledige dekking van AED’s te krijgen binnen de bebouwde kom van Teylingen. Stan staat voor ikbenstandby.nl.

Inmiddels ontstaan er daarnaast ook burgerinitiatieven om met de buurt een AED aan te schaffen.

Bij een hartstilstand is er binnen zes minuten een AED nodig. Zo kan iemand worden gered. Om dat te kunnen bereiken, heeft de gemeente samen met Stan geïnventariseerd waar nog AED’s nodig zijn. Binnenkort hangt een installateur daar buitenkasten met een AED op. Er is straks dus een compleet netwerk binnen de bebouwde kom, waardoor er gegarandeerd binnen zes minuten iemand met een AED kan zijn.

Waar hangen deze AED’s?

Als u kunt reanimeren, mag u zich op www.hartslagnu.nl/ aanmelden als burgerhulpverlener. Daarna ziet u op die website of via de HartslagNu-app waar de AED’s hangen. Registratie betekent natuurlijk ook dat u kunt worden opgeroepen in het geval van een hartstilstand.

Een AED aanschaffen met uw buurt

Overweegt u met de buurt een AED aan te schaffen? Dan raden wij u aan om mensen uit de buurt een reanimatiecursus te laten volgen bij de lokale EHBO-vereniging en de AED te registreren via de Hartstichting of Hartslagnu.nl. Wij geven overigens geen subsidie omdat we zelf al investeren in het basisnetwerk. Hiermee is de benodigde dekking binnen de bebouwde kom gegarandeerd.

Meer informatie over AED's in Teylingen

]]>
news-308 Wed, 23 Jan 2019 10:12:13 +0100 Welke regelingen zijn er voor gezinnen met weinig budget? https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/welke-regelingen-zijn-er-voor-gezinnen-met-weinig-budget-308.html De jongeren van Watch the budget maakten hier een filmpje over. Weet u nog, de jongeren die eind vorig jaar meededen aan het project Watch the budget? Met elkaar in een vakantiehuisje moesten zij zien rond te komen van een heel klein bedrag. Deze jongeren hebben nu een leuk filmpje gemaakt over regelingen die er zijn voor gezinnen met heel weinig geld.

Die regelingen zorgen ervoor dat ze bijvoorbeeld toch lekker kunnen sporten en de nodige schoolspullen kunnen kopen.

Bekijk het filmpje op Facebook.

]]>
news-306 Fri, 18 Jan 2019 12:35:00 +0100 Exposities in bestuurscentrum Voorhout https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/exposities-in-bestuurscentrum-voorhout-306.html Kunst in Teylingen - eerste expositie vanaf 31 januari De gemeente Teylingen wil lokale kunstenaars een plaats bieden waar ze hun werken kunnen exposeren. Het bestuurscentrum in Voorhout is een openbaar gebouw dat een geschikte ruimte hiervoor heeft. Daarom start de gemeente ‘Kunst in Teylingen’. Kunstenaars kunnen hun werken tentoonstellen in de hal van het bestuurscentrum in Voorhout. De organisatie wordt gedaan door een expositiecommissie.

Donderdag 31 januari opende wethouder Arno van Kempen de eerste expositie. Dit is de expositie van kunstenaar Machtelt IJdo.

Expositiecommissie

Zowel professionele of vrijetijds-kunstenaars kunnen zich aanmelden voor een expositie. Vervolgens kiest de expositiecommissie uit de aanmeldingen welke kunstenaar zijn of haar werken kan exposeren. De expositiecommissie bestaat uit de lokale kunstenaars Mark de Jong, Jolande Verdegaal en Loes Hogervorst. De griffie van Teylingen ondersteunt de commissie.

Donderdag 31 januari opende wethouder Arno van Kempen de expositie van kunstenaar Machtelt IJdo.

Machtelt IJdo is een beeldend kunstenaar die woont en werkt in Voorhout. Haar werk is impressionistisch en sfeervol. Zij is vooral geïnspireerd door de eenvoud en de schoonheid van de alledaagse dingen om haar heen: een paar appels op een schaal, paarden in de sneeuw, een bootje in de mist of een kind dat leest. Immers, als je goed om je heen kijkt, is er al zoveel moois te zien. De diverse materialen, zoals houtskool, olieverf en pastel waarin zij deze taferelen vastlegt, benadrukken het eigen karakter van de onderwerpen. Lees meer over Machtelt.

 

Kunstenaars gezocht voor volgende expositie

De expositiecommissie zoekt meerdere kunstenaars voor de volgende expositie. Dit is een groepsexpositie met als thema ‘bloemen’. In het voorjaar ademt Teylingen bloemen. Vooruitlopend op het jaarlijkse Bloemencorso wordt op 28 maart de groepstentoonstelling ‘Bloemen’ geopend. Deze expositie loopt tot 30 juni.

Meld u voor 2 maart aan voor deze expositie

 

]]>
news-304 Tue, 15 Jan 2019 14:17:31 +0100 Doekjes? Niet in het riool! https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/doekjes-niet-in-het-riool-304.html Alles wat u door het toilet spoelt, komt in het riool terecht. Vochtige doekjes verstoren en verstoppen het zuiveringsproces. Dit kost elk jaar miljoenen euro’s. Via het riool gaat dit afvalwater naar een zuiveringsinstallatie die het schone water in de rivier loost.

Het gaat mis als er bijvoorbeeld vochtige doekjes en vochtig toiletpapier in het riool komen. Zij veroorzaken verstopping en storing in het zuiveringsproces. Dit kost de waterschappen en daarmee de belastingbetaler elk jaar miljoenen euro’s. Een goed werkend riool en schoon water zijn zeer belangrijk zijn voor een gezonde leefomgeving.

Samen voor een gezonde waterketen

Het hoogheemraadschap van Rijnland, gemeenten en drinkwaterbedrijven werken samen aan een schoner milieu en een goede waterkwaliteit. Draag daarom jouw steentje bij en gebruik het riool alleen waarvoor het bedoeld is en gooi doekjes en ander afval in de prullenbak.

Meer informatie over wat nog meer niet in het riool mag? Neem dan een kijkje op www.nietinhetriool.nl

]]>
news-297 Wed, 09 Jan 2019 16:04:49 +0100 Nieuwe cursus Politiek actief https://www.teylingen.nl/cursus.html Hoe zit dat eigenlijk? Wat doet de politiek? Ik wil meepraten! Meedoen in de lokale politiek is misschien wel eenvoudiger en leuker dan u denkt! Meld u aan voor de gratis cursus. news-293 Wed, 09 Jan 2019 10:35:39 +0100 Wij staan voor een ‘Inclusieve Samenleving’ https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/wij-staan-voor-een-inclusieve-samenleving-293.html Het gemeentebestuur van Teylingen hijst de regenboogvlag om te laten zien dat we afstand nemen van de inhoud van de Nashville-verklaring. Wij staan voor een ‘Inclusieve Samenleving’ waarin je mag zijn wie je bent en mag houden van wie je wil.
We vinden de Nashville-verklaring nodeloos kwetsend en weinig ruimte bevatten voor een discussie tussen mensen met een bepaalde religieuze overtuiging en de LHBTI.
 
Verdraagzaamheid en naastenliefde zijn een belangrijk onderdeel van onze maatschappij en gemeente. Burgemeester Carla Breuer: “Voor ons is het van belang dat iedereen zichzelf kan zijn, daarom hijsen we de regenboogvlag”.
 

]]>
news-277 Fri, 21 Dec 2018 11:09:19 +0100 Kleinschalige horeca in de theekoepel in Park Groot Leerust in Warmond https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/kleinschalige-horeca-in-de-theekoepel-in-park-groot-leerust-in-warmond-277.html Het college van B&W heeft besloten de omgevingsvergunning voor kleinschalige horeca in de theekoepel in Park Groot Leerust in Warmond te verlenen. Eerdere pilots in 2016 en 2017 voor het initiatief leidden tot overwegend positieve reacties, bleek uit enquêtes onder bezoekers en omwonenden. Uit parkeeronderzoek bleek dat de horeca in de Theekoepel niet leidde tot een toegenomen parkeerdrukte.

In 2017 vond een rechtszaak plaats tegen de eerder verleende omgevingsvergunning. Het besluit voor die vergunning werd door de rechtbank vernietigd. Het onderzoek naar voldoende parkeergelegenheid werd onvoldoende geacht.

Opnieuw omgevingsvergunning aangevraagd en verleend

In juni 2018 is opnieuw vergunning aangevraagd voor kleinschalige horeca. Voor deze aanvraag heeft de aanvrager vijf parkeerplaatsen gehuurd bij jachthaven Cieco. Daarmee wordt in de parkeerbehoefte voorzien volgens de parkeernota. Daarnaast zijn er inmiddels ca. 14 nieuwe fietsparkeerplaatsen aangelegd. Hiermee zijn voldoende fietsparkeerplaatsen aanwezig. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft dan ook besloten de omgevingsvergunning voor kleinschalige horeca in de theekoepel in Park Groot Leerust in Warmond te verlenen. De vergunning heeft een instandhoudingstermijn van 10 jaar. De intentie is de horecabestemming zoals die nu wordt aangevraagd, op te nemen in de herziening van het bestemmingsplan.

Voorschriften omgevingsvergunning

De voorschriften in de omgevingsvergunning geven aan dat de seizoensgebonden horeca plaatsvindt van 1 april tot 1 oktober. Buiten deze periode kan bij winterse activiteiten, zoals schaatsen op natuurijs ook kleinschalige horeca worden gebruikt. Openingstijden zijn tussen 11:00 en 18:00 uur. Het terras is maximaal 60 m2 en er is geen versterkte muziek. Ook moet de geluidsoverlast beperkt worden bij bevoorraden en ophalen van de horecagelegenheid in het park. De theekoepel moet beschikbaar blijven bij evenementen van de zeilvereniging. Deze zijn opgenomen in de huurovereenkomst.

De aanpak en uitvoering van de kleinschalige horeca wordt door de aanvrager uitgevoerd na vergunningverlening.

Achtergrondinfo

In 2016 werd – bij wijze van pilot - een omgevingsvergunning verleend voor kleinschalige horeca in de theekoepel in Park Groot Leerust. De eerste fase van deze pilot voor kleinschalige horeca leverde overwegend goede reacties op, bleek uit de enquêtes die in 2016 werden gehouden onder omwonenden en bezoekers. Ook is destijds een parkeeronderzoek uitgevoerd in de periode dat de Theekoepel open was en in een periode dat de Theekoepel gesloten was. Uit dit onderzoek bleek dat de horeca in de Theekoepel niet leidde tot een toegenomen parkeerdrukte.

Op basis van de enquêtes en het parkeeronderzoek besloot de gemeente dat in 2017 de tweede fase van de pilot voor het exploiteren van de Theekoepel in het Park Groot Leerust plaats kon vinden. Tijdens de tweede fase zijn er ook alcoholische dranken geschonken. Ook nu werden onder bezoekers van de Theekoepel en omwonenden weer enquêtes gehouden. De reacties waren opnieuw overwegend positief. De resultaten vindt u in de bijlage 1 (bezoekers) en bijlage 2 (omwonenden).

]]>
news-262 Fri, 14 Dec 2018 11:30:53 +0100 Zonnepanelen op dak van gemeentewerf geplaatst https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/zonnepanelen-op-dak-van-gemeentewerf-geplaatst-262.html Wethouder Rob ten Boden bij de plaatsing van de zonnepanelen op dinsdag 11 december In 2030 functioneert Teylingen als lokale overheid volledig duurzaam. Daarmee vervullen we als overheid een voorbeeldrol. We stimuleren en faciliteren bedrijven en inwoners waar we dat kunnen om ons voorbeeld te volgen. Inmiddels heeft de gemeente Teylingen op enkele gebouwen al zonnepanelen liggen, maar er is ruimte voor meer. De gemeente heeft voor de gemeentewerf, het bestuurscentrum, het gemeentekantoor en het Trefpunt een zogeheten SDE+ subsidie gekregen. Hiermee kan de gemeente rendabel investeren in energieopwekking. Er komen ongeveer 900 panelen bij op de vier gebouwen, dit zorgt voor ongeveer 10% van het energiegebruik van al het werk van de gemeentelijke organisatie. Hierbij hebben we het dan over onder andere stroom in de gebouwen, lantaarnpalen in Teylingen en pompgemalen. Een deel van de opgewekte stroom op de gebouwen gebruiken we niet zelf maar verkopen we door aan de energieleverancier. Zo willen we als gemeente laten zien dat investeren in energie duurzaam en financieel aantrekkelijk kan zijn.

Binnen de regio zijn we met elkaar op zoek naar andere mogelijkheden om schone energie op te wekken. We doen dit bijvoorbeeld via het Energie Akkoord Holland Rijnland in samenwerking met regiopartners.

]]>
news-230 Thu, 22 Nov 2018 16:05:02 +0100 Voorkom financieel misbruik van ouderen https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/voorkom-financieel-misbruik-van-ouderen-230.html Ouderen blijven langer thuis wonen, maar worden met het vorderen van de jaren vaak wel steeds afhankelijker van anderen. Helaas wordt maar liefst 1 op de 20 ouderen uiteindelijk slachtoffer van financieel misbruik. Dit onderwerp verdient dus aandacht. Het sociaal team kan u adviseren over financiële vraagstukken. En er is onlangs een lokale alliantie ‘financieel veilig ouder worden’ in het leven geroepen. De partijen in deze alliantie geven voorlichting over dit onderwerp. 

Wanneer is sprake van financieel misbruik?

Financieel misbruik is het ongepast gebruik maken van de bezittingen van een ander, binnen een (afhankelijkheids-)relatie. Het begint meestal klein, maar kan al snel ernstige vormen aannemen. Het buurmeisje doet bijvoorbeeld boodschappen voor de buurvrouw en rekent meteen een paar eigen boodschappen af met de pinpas. Al snel worden grotere bedragen opgenomen. Andere voorbeelden zijn: diefstal van geld of sieraden, misbruik van machtigingen, gedwongen testamentwijziging et cetera. 

Voorbereid zijn op de toekomst

Lang niet alle ouderen zijn kwetsbaar, maar het is van belang om tijdig over financiële zaken na te denken. Wie gaat uw financiën beheren als u dat onverhoopt zelf niet meer kunt? Wie doet uw boodschappen als u straks de deur niet meer uit kunt? Denk er alvast over na en win advies in bij het sociaal team Sassenheim, Voorhout of Warmond.

Kijk voor meer informatie over de lokale alliantie en de deelnemers op de website: Financieel veilig ouder worden

 

]]>
news-228 Thu, 22 Nov 2018 12:03:55 +0100 Boten Koudenhoorn weg https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/boten-koudenhoorn-weg-228.html Alle boten op en rondom Koudenhoorn zijn weg. Deze tijdelijke maatregel is nodig vanwege de onrust op en rondom het recreatie-eiland.

In december starten de gesprekken met de jachthaveneigenaren, zeilvereniging de Kaag, Promotie Warmond aan de Kaag, de TOV en andere betrokkenen om samen te kijken naar de uitvoering van de beleidsregels, zodat er op een prettige manier zonder overlast gerecreëerd kan worden zodra het nieuwe seizoen weer van start gaat.
 

]]>
news-227 Thu, 22 Nov 2018 10:27:46 +0100 Lees de stooktips voor open haard of houtkachel https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/lees-de-stooktips-voor-open-haard-of-houtkachel-227.html Heeft u een open haard of houtkachel? Of wilt u er een kopen? Een vuurtje stoken kan gezellig zijn, maar het is niet goed voor het milieu en de gezondheid en kan overlast bij u in de buurt veroorzaken. Wij geven u graag een aantal stooktips.

Stooktips voor houtkachel en open haard

Wilt u toch hout stoken? Lees dan onderstaande tips:

1.    Stook alleen droog hout. Vochtig hout brandt niet goed en dat geeft extra veel rook en fijnstof. Zelf hout hakken? Droog het hout dan minstens 2 jaar. Het hout is droog als het gebarsten is of als de bast loslaat.
2.    Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd hout: bij verbranding komen zware metalen vrij. Het is daarom verboden om bewerkt hout te verbranden. Ook (spaan)plaat is uit den boze vanwege de lijm die erin zit. Voor het stoken van bewerkt hout kunt u een boete krijgen.
3.    Stook geen papier en karton. Het geeft veel rook en vliegas en is daarom zelfs verboden als brandstof.
4.    Heeft u een allesbrander? Neem dit woord dan niet letterlijk, want u kunt niet alles verbranden in een allesbrander. Verbrand alleen onbewerkt, droog en schoon hout. Dus bijvoorbeeld geen plastic of geverfd hout. Afval verbanden is verboden.
5.    Stook niet bij windstil of mistig weer: de rook blijft dan hangen en kan plaatselijk veel luchtvervuiling veroorzaken. Op de website stookwijzer.nu kunt u zien wanneer u beter niet kunt stoken.
6.    Wordt het binnen te warm met de houtkachel aan? Stook dan met minder hout en zet even een raam open. Schuif niet de luchttoevoerklep dicht ('smoren'): het hout verbrandt dan niet volledig waardoor er extra veel schadelijke stoffen ontstaan.
7.    Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open, net als de klep in de schoorsteen. Dat zorgt voor betere verbranding en dus minder schadelijke stoffen.
8.    Houd ventilatieroosters tijdens het stoken open (of zet een raampje open). Op deze wijze wordt de toevoer van verse lucht en zuurstof niet beperkt en kan het verbrandingsproces optimaal verlopen. Smoren van de toevoer zorgt voor het slechter verlopen van het verbrandingsproces en bevordert het vrijkomen van rook en stank.
9.    Controleer of u goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en u ziet bijna geen rook uit de schoorsteen komen. Oranje vlammen en donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is. Zorg in dit geval voor voldoende luchtaanvoer.
10.    Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen.
11.    Stook niet iedere dag en zeker niet langer dan vier uur op één dag. Zo blijft u vrienden met de buurt.
12.    Bij het aansteken van de kachel kunt u het beste de Zwitserse methode gebruiken. Op het internet zijn veel filmpjes terug te vinden waar tekst en uitleg wordt gegeven.

Ervaart u overlast?

Ervaart u overlast van iemand die een kachel heeft en hout stookt? Ga dan in gesprek en maak de overlast die u ervaart bespreekbaar. In de meeste gevallen is de stoker bereid om maatregelen te nemen om de overlast te beperken.

U kunt van buitensporig overlast een melding doen via info@hltsamen.nl of telefoonnmmer14-0252

]]>