Gemeente Teylingen: Nieuwsberichten https://www.teylingen.nl/ Het laatste nieuws van de gemeente Teylingen nl Gemeente Teylingen Fri, 19 Jul 2019 10:25:40 +0200 Fri, 19 Jul 2019 10:25:40 +0200 news-568 Wed, 17 Jul 2019 15:06:58 +0200 Plan voor tuinen rondom Ruïne van Teylingen https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/plan-voor-tuinen-rondom-ruine-van-teylingen-568.html De gemeenteraad kiest voor een plan met tuinen rondom de Ruïne van Teylingen. Met deze tuinen en het opknappen van de Ruïne wordt deze het hele jaar door aantrekkelijk. Meedenken

Inwoners, ondernemers en verenigingen hebben allemaal meegedacht over de toekomst van de Ruïne. Verschillende scenario’s passeerden de revue, het idee met tuinen werd breed gedragen. Ook bij de verdere uitwerking van plannen zullen deze doelgroepen weer de mogelijkheid hebben mee te denken.


Oude glorie

Al eeuwen lang is de Ruïne van Teylingen in meer en mindere mate een vast ijkpunt aan de rand van Sassenheim en Voorhout. In de 18e eeuw was het een decorstuk met daaromheen prachtige tuinen. Na deze glorieuze periode is de Ruïne vervallen en lag er jaren verwaarloosd bij.

Als in 2016 de Stichting Monumentenbezit eigenaar van de Ruïne wordt, vraagt het Rijk de gemeente om kaders mee te geven. Dat doet de gemeenteraad nu. Ondertussen is de grondige opknapbeurt voor de stenen van de donjon (middeleeuwse toren) bijna afgerond. De Ruïne is hiermee weer solide en toekomstbestendig gemaakt.


Kaders

Binnen de kaders die nu zijn vastgesteld, kunnen Stichting Monumentenbezit (eigenaar van de Ruïne) samen met de gemeente en mogelijke partners verdere plannen maken. In die plannen moet er aandacht zijn voor educatie en informatie, bijvoorbeeld met een museum. Er mag horeca komen als deze ondersteunend en passend is bij de thema’s historie, tuinen en de bollenstreek. De gemeenteraad ziet graag een verdieping en een uitkijkpunt in de donjon. 


Volgende stap

De komende maanden wordt met deze uitgangspunten berekend wat dat financieel betekent. Naar verwachting zal in december 2019 aan de gemeenteraad een zogenaamde businesscase worden aangeboden, zodat op basis hiervan verdere besluiten kunnen worden genomen.

 
Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel uit het raadsprogramma Vitaal Teylingen. Ook bij de uitwerking van ideeën en plannen voor de Ruïne is duurzaamheid een centraal thema. Het gaat daarbij onder andere om milieu, omgeving, natuur en biodiversiteit, maar ook om zaken op cultureel en sociaal gebied.

De gemeenteraad heeft het belang van duurzaamheid nogmaals benadrukt door een extra besluit toe te voegen; er mag alleen van het duurzaamheidsbeleid worden afgeweken als dat gemotiveerd wordt gedaan.

Lees meer over de ruïne van Teylingen.

]]>
news-567 Tue, 16 Jul 2019 15:51:10 +0200 Vernieuwd Plukbos! Kom je ook? https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/vernieuwd-plukbos-kom-je-ook-567.html Kom donderdag 25 juli naar de onthulling van het nieuwe bord bij het Plukbos aan de Componistenlaan. Voor de kinderen is er een leuke beestjesactiviteit en we verloten een insectenhotel! Donderdag 25 juli om 14.15 uur onthult wethouder Rob ten Boden samen met René van der Horst van de Betrokken Voorhouters het nieuwe bord bij het Plukbos aan de Componistenlaan. Kinderen kunnen die dag meedoen aan de beestjesactiviteit. Ook delen we zakjes bloemenzaad uit en verloten we een insectenhotel van Bollenstreekhout. Je vindt het Plukbos in de bocht van de Componistenlaan ter hoogte van huisnummer 220.

Meer fruitbomen in Plukbos Componistenlaan

Tijdens boomfeestdag hebben we samen met leerlingen van de Antoniusschool 20 extra fruitbomen aangeplant in het Plukbos aan de Componistenlaan. Er is een bloemenweide aangelegd met eetbare bloemen en is een insectenhotel geplaatst. Vanaf september kun je in het Plukbos genieten van appels, hand- en stoofperen, pruimen, gele kornoelje en walnoten.

Programma

 • 14.00 uur: ontvangst met uitdelen zakjes bloemenzaad bij mobiele kraam
 • 14.15 uur: onthulling nieuwe informatiebord door wethouder Rob ten Boden en René van der Horst van de Betrokken Voorhouters
 • 14.30 uur: start rondleiding en beestjes activiteit
 • 15.30 uur: trekken lootjes en bekendmaking winnaar insectenhotel

 
Kinderen kunnen met de loep op zoek naar beestjes

Voor de bestuiving van de fruitbomen zijn insecten belangrijk. Daarvoor krijgen kinderen loeppotjes en zoekkaarten. Hiermee kunnen ze in het Plukbos op zoek naar beestjes en tekenen die na. Aan het eind krijgen de kinderen een zoekkaart en kleurplaat mee naar huis en een doe het zelf kaart voor een insectenhotel.

Gratis zakjes bloemenzaad

Bij de kraam delen we zakjes uit met bloemenzaad. Mensen die een zakje bloemenzaad meenemen doen meteen mee aan de loterij. Om 15.30 uur trekken we 5 winnende loten. De winnaars krijgen een insectenhotel van Bollenstreekhout.

Plukbossen

In Teylingen liggen 2 plukbossen, één bij Park Wilgenhorst in Voorhout en één bij de Componistenlaan in Voorhout. Het plukbos in Park Wilgenhorst bestaat uit 15 fruitbomen: appel-, peren-, kersen- en pruimenbomen. Inwoners van Teylingen kunnen in de plukbossen hun eigen fruit plukken. Ook vergroot een plukbos de biodiversiteit in het openbaar groen.

Meer over het plukbos bij de Componistenlaan in Voorhout.

 

]]>
news-566 Tue, 16 Jul 2019 15:19:26 +0200 Start nieuwe cursus 'Politiek Actief' in september https://www.teylingen.nl/cursus.html Heb je interesse in de Teylingse politiek? En wil je hierin actief worden? Volg dan de gratis cursus 'Politiek Actief'. Het zijn 5 avonden en wordt georganiseerd in september en oktober. news-564 Tue, 16 Jul 2019 12:15:39 +0200 Nieuwe collega's gezocht https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/nieuwe-collegas-gezocht-564.html Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Wil je jezelf blijven ontwikkelen in je werk? Wij hebben leuke vacatures in de aanbieding! Voor deze functies werk je bij HLTsamen en zet je je in voor 3 gemeentes: Hillegom, Lisse en Teylingen. Iets voor jou? We zijn op zoek naar een:

 • medewerker gebouwenbeheer
 • beleidsmedewerker I&A
 • beleidsmedewerker economie, recreatie & toerisme en erfgoed
 • senior beleidsmedewerker jeugd
   

Benieuwd? Kijk op www.werkenbijhltsamen.nl

]]>
news-561 Tue, 16 Jul 2019 10:36:09 +0200 Samen verduurzamen! https://www.degroeneuitdaging.nl/activatien/samen-verduurzamen-weer-twee-stratenprojecten-succesvol-afgerond/ In Sassenheim zijn weer twee Stratenprojecten succesvol afgerond. Bewoners van de Postwijk en het Mennepark hebben een plan van aanpak gemaakt voor het verduurzamen van hun woningen. news-560 Mon, 15 Jul 2019 16:22:35 +0200 Teylingen blijft in 2018 binnen de begroting https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/teylingen-blijft-in-2018-binnen-de-begroting-560.html Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening 2018 op 18 juni aangeboden aan de gemeenteraad. In de jaarrekening legt het college verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten in 2018. Dit was het jaar waarin het nieuwe college startte. 

In 2018 was € 1,85 mln over, daarmee is Teylingen ruimschoots binnen de begroting gebleven. Hier staat tegenover dat niet alle plannen voor 2018 zijn uitgevoerd. Sommige projecten zijn gestart, maar moeten in 2019 worden afgemaakt. Van andere projecten vroeg de voorbereiding meer tijd. Deze worden in 2019 uitgevoerd.

Het college van B&W stelt voor het budget van al deze projecten door te schuiven naar 2019. Het gaat om een bedrag van € 1,04 mln. Het restant van € 810.00 wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de gemeente.

Raad heeft jaarrekening besproken

Op 11 juli heeft de gemeenteraad van Teylingen de jaarrekening besproken. De raad heeft het voorstel om € 1,04 mln over te zetten naar 2019 goedgekeurd. In de toekomst wil de raad eerder op de hoogte worden gesteld over het mogelijke doorschuiven van budget.

De jaarrekening geeft ook een beeld van de financiële stand van zaken van de gemeente. Vergeleken met de landelijke situatie is Teylingen financieel minder kwetsbaar dan veel andere gemeenten.

]]>
news-558 Mon, 15 Jul 2019 12:24:10 +0200 ISD Bollenstreek scoort een 7,8 voor klanttevredenheid https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/isd-bollenstreek-scoort-een-78-voor-klanttevredenheid-558.html Cliënten zijn positief over de dienstverlening van ISD Bollenstreek. Vooral over het contact met medewerkers. De ISD Bollenstreek voert elk jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit onder inwoners die een bijstandsuitkering, schulddienstverlening of een Wmo-voorziening ontvangen.

Positieve beoordeling ISD houdt aan

In april en mei is een schriftelijk onderzoek uitgevoerd. Cliënten geven een 7,8 voor de algehele dienstverlening van de ISD. Dit is vergelijkbaar met 2017, en hoger dan de jaren daarvoor. Cliënten die te maken hebben met schulddienstverlening zijn het meest positief en geven een 8,5.

Veel waardering voor contact en dienstverlening

 • Contacten bij loket en aan de telefoon krijgen de hoogste scores
 • Nog steeds veel waardering voor contact met medewerkers
 • Wmo-cliënten zijn zeer positief over omgang hulpvraag
 • Toegang tot hulp is beter te vinden
 • Veel waardering voor schulddienstverlening
   

Lees meer in het rapport op de website van ISD

]]>
news-555 Fri, 12 Jul 2019 14:43:33 +0200 Afval beter scheiden wordt beloond https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/afval-beter-scheiden-wordt-beloond-555.html Hoe minder vaak u uw afvalbak aan de kant van de weg zet, hoe hoger de korting op de afvalstoffenheffing. Ook krijgt iedereen een kleine restafvalcontainer (140l). Dat is het plan voor 2020.

De gemeenteraad koos op 11 juli voor dit systeem, om zo de landelijke VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstellingen te halen. De komende maanden werken we dit systeem verder uit, om er in 2020 mee van start te gaan.


Afvalbak op slot en minder vaak legen

Tot 2023 wordt uw afvalbak eens per twee weken geleegd. Vanaf 2023 eens per drie weken. Elke afvalbak heeft straks een kantelslot waarmee u uw afvalbak afgesloten aan de weg zet. Bij het omkiepen in de vuilniswagen opent de klep zich.

In 2023 volgt een uitgebreide evaluatie. Wanneer Teylingen de landelijke doelstelling van 30kg restafval per inwoner per jaar in 2025 niet haalt, stelt de gemeente het beleid bij.


Verpakkingen van Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD)

Het plan is dat u zelf kiest of u een extra bak voor PMD wilt. U kunt het PMD ook in zakken blijven aanbieden. Tenzij uit verdere uitwerking blijkt dat op twee manieren inzamelen duurder is.


Oud Papier en Karton (OPK)

De huidige wijze van inzamelen van oud papier en karton (OPK) blijft hetzelfde.


Groente-, Fruit-, Tuinafval en etensresten (GFTe)

Een goede scheiding van GFTe is heel belangrijk. Daardoor blijven de andere afvalstromen schoner, waardoor die beter hergebruikt kunnen worden. De manier van inzamelen blijft hetzelfde. In de zomermaanden wordt de groene bak echter wekelijks geleegd.


Komende maanden plan uitwerken

We maken de komende maanden een plan om dit systeem in te voeren. Voor de hoogbouw wordt nagedacht over een systeem waarbij inwoners, net als bij de laagbouw, gemakkelijk restafval kunnen aanbieden, met eenzelfde financiële prikkel. Daarbij kijken we ook naar regelingen voor luiers en medisch afval, organisaties met een maatschappelijk karakter en de inzet van afvalcoaches. Met het bedrijfsleven kijken we graag naar een gezamenlijke inzet richting een circulaire economie.


Minder restafval per inwoner per jaar

Op dit moment kunt u kiezen uit een grote afvalbak (240l) of een kleinere (140l). Straks krijgt elk huishouden een kleine bak, om zo goed scheiden te stimuleren en zo min mogelijk restafval over te houden.

Elke gemeente in Nederland heeft de opdracht gekregen om in 2020 75% van het restafval te scheiden en minder dan 100 kilo restafval per inwoner per jaar over te houden. In 2025 is deze doelstelling minder dan 30 kilo. Teylingen zit nu op  57% en gemiddeld 159 kilo restafval per inwoner, per jaar.

 

]]>
news-553 Tue, 09 Jul 2019 13:54:36 +0200 Burendag 2019 https://www.teylingen.nl/inwoners-en-ondernemers/sport-cultuur-en-evenementen/burendag-2019.html Op zaterdag 28 september 2019 is het Burendag. Met Burendag willen wij samen met het Oranje Fonds en Douwe Egberts, mensen dichter bij elkaar brengen. Doe je ook mee? news-548 Fri, 05 Jul 2019 14:08:01 +0200 Denk mee over de toekomst van het centrum! https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/denk-mee-over-de-toekomst-van-het-centrum-548.html Hoe zou het centrum van Warmond, Sassenheim en Voorhout eruit kunnen zien? Op zaterdag 13 juli zijn we in het centrum en horen we graag uw ideeën. Op zaterdag 13 juli rollen onze medewerkers letterlijk het centrum in. U kunt ons eigenlijk niet missen. We staan bij feloranje busjes of lopen door het centrum. U herkent ons ook aan onze jasjes. We laten zien hoe de toekomst van het centrum er ongeveer uit zou kunnen zien. We horen graag welke ideeën u nog meer heeft!

Hoe laat kunt u ons tegenkomen?

De planning is als volgt:

 • 9:30 - 11:30 uur: Voorhout Centrum
 • 12:00 -14:00 uur: Warmond Centrum
 • 14:30 - 16:30 uur: Sassenheim Centrum


Ontwikkeling van het centrum

We werken aan een centrumvisie. Zo’n visie vertelt het verhaal van de toekomst van ons centrum in Voorhout Warmond en Sassenheim. Bijvoorbeeld over de bereikbaarheid per fiets, parkeren, de inrichting van de openbare ruimte en natuurlijk het winkelaanbod. De visie geeft ondernemers, bewoners, organisaties en de gemeente houvast in de ontwikkeling van het centrum. Daarom hopen wij dat u met ons mee wilt denken. Want de centra zijn ook van u!

Op onze website vindt u meer informatie over de centrumvisie en ideeën die andere mensen al gaven over de toekomst van de centra.

 

]]>
news-542 Thu, 04 Jul 2019 15:30:39 +0200 Eikenprocessierups: ook in Teylingen https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/eikenprocessierups-ook-in-teylingen-542.html Dit jaar hebben wij in Teylingen meer last van de eikenprocessierups dan andere jaren. Er zit een lint om de bomen waar de rupsen gezien zijn. Dit probleem speelt in heel Nederland. In zowel Sassenheim, Voorhout en Warmond is de eikenprocessierups aanwezig. 

De eikenprocessierups kan van half mei tot augustus voor ongemak zorgen. Na contact met de haren van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Het advies is om niet in de buurt van een aangetaste eik te zitten en uw hond aan de lijn te houden. 

Ziet u een eikenprocessierups?

We controleren alle eiken op openbaar terrein. Zodra we rupsennesten vinden, dan krijgt de boom een rood-wit lint met de tekst “Eikenprocessierups”. Hier worden de rupsen zo snel mogelijk verwijderd. Op locaties met veel aangetaste bomen plaatsen we een waarschuwingsbord. 

Ziet u rupsen op een boom waar geen lint omheen zit? Raak de rupsen of nesten niet aan. Geef de locatie door aan de gemeente met een melding via Fixi of telefoonnummer 14-0252. 

Nesten weghalen

Een gespecialiseerd bedrijf haalt het nest uit de boom met speciale stofzuigers. 

Wat moet u doen op eigen terrein?

Ziet u eikenprocessierupsen in bomen op uw eigen terrein? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor bestrijding. We raden u af om het zelf te doen. U kunt het beste een gespecialiseerd bedrijf hiervoor inschakelen. 

Waar vind ik meer informatie?

]]>
news-540 Thu, 04 Jul 2019 12:08:05 +0200 Muziekvereniging St. Cecilia bestaat 100 jaar https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/muziekvereniging-st-cecilia-bestaat-100-jaar-540.html Deze grote muzikale 'familie' kreeg een Koninklijke Erepenning, uitgereikt door burgemeester Carla Breuer. De uitreiking was op 6 juli tijdens de viering van het 100-jarige bestaan in Sporthal De Tulp in Voorhout. De vereniging is al sinds haar oprichting actief betrokken binnen de Voorhoutse gemeenschap. Ook verzorgt zij muziek bij alle optochten, bijzondere evenementen en huldigingen, waaronder aubades, 4 mei viering, bloemencorso, najaarsfeesten en Koningsdag.

Grote muzikale familie

Naast vaste onderdelen van de muziekvereniging (harmonieorkest, drumfanfare, leerlingenorkest) heeft de vereniging een grote muzikale ‘familie’ opgebouwd; nevenorkesten die vanuit St. Cecilia haar oorsprong kennen. Vanwege deze bijzondere muzikale diversiteit is St. Cecilia diep geworteld in de Voorhoutse samenleving. De vereniging telt nu ruim 130 leden, in de leeftijden van 7 tot 80 jaar.

Jubileumprogramma

Voor de viering van het 100-jarige bestaan is met veel vrijwilligers en organisaties een prachtig jubileumprogramma georganiseerd. Hiermee laat St. Cecilia zien dat zij na 100 jaar nog steeds groeit en bloeit en blijft vernieuwen. Zo bracht de vereniging een heel nieuw concept tot uitvoering op 6 juli. Dit was een bijzondere mix van de eerder uitgevoerde Proms edities tot een 100 minuten durend muziekspektakel met band, solisten en een meezingkoor van maar liefst 1.000 man publiek.

Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor de bijzondere verdiensten van de ontvanger.

]]>
news-536 Sat, 29 Jun 2019 14:28:22 +0200 Gemeente trekt aanvraag kapvergunning 23 bomen Sassenheim in https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/gemeente-trekt-aanvraag-kapvergunning-23-bomen-sassenheim-in-536.html We gaan eerst nader onderzoek doen. In de lijst met aangevraagde vergunningen in De Teylinger van 26 juni 2019 staat ‘het kappen en herplanten van 23 bomen’ aan de Wilhelminalaan en Prins Hendriklaan in Sassenheim.

De gemeente heeft deze aanvraag ingetrokken en gaat eerst nader onderzoek doen naar de huidige toestand van de zieke bomen en de mogelijke oplossingen.

De publicatie van deze vergunningsaanvraag was al in gang gezet. Woensdag 3 juli verschijnt een correctie in De Teylinger.

]]>
news-535 Fri, 28 Jun 2019 16:18:50 +0200 Kindergemeenteraad verdeelt geld over 4 projecten https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/kindergemeenteraad-verdeelt-geld-over-4-projecten-535.html De basisschoolleerlingen van groep 8 hadden 2000 euro te verdelen Donderdag 27 juni vergaderde de kindergemeenteraad van Teylingen in de raadzaal in Voorhout. De kindergemeenteraad werd gevormd door leerlingen van zes groepen 8 van de basisscholen.


2.000 euro beschikbaar

De kinderraadsleden mochten 2.000 euro verdelen over vier projecten. Een keuze maken bleek in de praktijk best lastig. De discussie ging vooral tussen het project van Voorhout Schoon voor minder peuken op straat en Marente thuiszorg. Na twee spannende stemrondes was Marente thuiszorg de grote winnaar met hun aanvraag voor interactieve knuffelkatten voor ouderen. Zij ontvangen een bedrag van 1360 euro van de kindergemeenteraad. Scouting Tjarda Sassenheim-Warmond krijgt 310 euro voor nieuwe reddingzwemvesten. Voorhout schoon en het gezamenlijke project van de Oranjevereniging Voorhout en de Historische kring voor 75 jaar bevrijding ontvangen beide 165 euro.


Deelnemende scholen

De deelnemende groepen 8 waren De Achtbaan (Beukenrode, Cluster en Distelweg), De Antonius en De Regenboog (Cluster en Oosthout). De klassen zijn begeleid door raadsleden van de gemeente Teylingen, Robin Konings (VVD), Frans Nederstigt en Mirjam Mack (beiden ChristenUnie) Reny Wietsma en Sybrinne de Vries (beiden CDA) Fons Welters (Trilokaal) en Sandra Groenendal (PvdA). Zij hebben eerst een gastles op school gegeven. Daarna geeft de hele klas in het bestuurscentrum een commissievergadering nagespeeld. De kinderen kozen daarna zelf welke vijf leerlingen hun klas mochten vertegenwoordigen in de kindergemeenteraad. De vergadering op donderdag 27 juni was het slotstuk van het project, waar de leerlingen de afgelopen weken naar toe hebben geleefd.

]]>
news-533 Fri, 28 Jun 2019 15:37:05 +0200 Nieuw fiets- en wandelpad Boterhuispolderpad https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/nieuw-fiets-en-wandelpad-boterhuispolderpad-533.html Houdt u van fietsen en wandelen in de natuur? Ga dan eens naar het Boterhuispolderpad aan de Kagerplassen. (foto: Buro JP)

Vanmiddag opende wethouder Rob Ten Boden dit pad, dat deel uitmaakt van de Leidse Ommelanden. Er is een winkel met streekproducten en u kunt uitrusten op het nieuwe Polderpodium. Ook maakt het pad deel uit van een nieuw weidevogelreservaat.

De Boterhuispolder ligt in de Leidse Ommelanden, een netwerk van fiets- en wandelroutes die beginnen en eindigen in Leiden. Liefhebbers van rust, ruimte en natuur kunnen er naar hartenlust wandelen en fietsen.

Het adres van de ingang van het Boterhuispolderpad is Langebrug 1 in Warmond.

]]>
news-530 Tue, 25 Jun 2019 15:30:26 +0200 Koninklijke Onderscheiding voor Jos Leenheer https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/koninklijke-onderscheiding-voor-jos-leenheer-530.html De heer J.G. Leenheer (71) uit Voorhout is op 22 juni Koninklijk onderscheiden. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn inzet voor de Stichting Veteranen Duin- en Bollenstreek. Burgemeester Carla Breuer reikte de onderscheiding uit tijdens de jaarlijkse veteranendag in Teylingen. De heer Leenheer werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Veteranen ontmoetingscentrum Duin- en Bollenstreek

De heer Leenheer speelde een grote rol bij het tot stand komen van het Veteranen Ontmoetingscentrum Duin- en Bollenstreek. Via de Stichting Veteranen Duin- en Bollenstreek werd het ontmoetingscentrum in datzelfde jaar geopend. De stichting is opgericht in 2013 met medewerking van de zes gemeenten in de regio. De stichting biedt ‘Nuldelijnshulp’ aan veteranen. Jaarlijks komen in het centrum ongeveer 2500 veteranen bij elkaar. 

De heer Leenheer is zelf veteraan en oud officier der Mariniers b.d. en is vicevoorzitter van de Stichting. Hij biedt ook Nuldelijnshulp aan veteranen die met psychische en aan militaire diensttijd gerelateerde problemen kampen. Daarnaast coördineert hij samen met het bestuur de jaarlijkse veteranendag in Teylingen. Verder was de heer Leenheer van 2012 tot 2017 Nuldelijns coördinator voor de Vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers.

VVD

Van 1989 tot 2013 was de heer Leenheer bestuurslid van de VVD Sassenheim/Teylingen. Zo behartigde hij jarenlang de belangen voor de mensen in zijn omgeving.

Foreholte

Tenslotte was de heer Leenheer van 1990 tot 2013 scheidsrechter bij voetbalvereniging Foreholte in Voorhout. Ook functioneerde hij een aantal jaren als begeleider van jonge scheidsrechters binnen de vereniging.

]]>
news-521 Mon, 24 Jun 2019 15:40:14 +0200 Kindergemeenteraad moet kiezen of delen  https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/kindergemeenteraad-moet-kiezen-of-delen-521.html Donderdag 27 juni om 19.00 uur vergadert de kindergemeenteraad van Teylingen in de raadzaal in Voorhout. Leerlingen van zes groepen 8 van basisscholen vormen de kindergemeenteraad. De kinderraadsleden mogen € 2.000,- verdelen over vier projecten die verenigingen en maatschappelijke organisaties hebben ingediend.

Keuze uit vier projecten

De kinderen moeten kiezen uit vier projecten. De Oranjevereniging (OVV) en Historische kring Voorhout (HKV) vragen samen geld voor een speciaal kunstproject vanwege 75 jaar bevrijding (komend jaar). Marente Thuiszorg vraagt een vijftal interactieve knuffelkatten. Vrijwilligers van Voorhout Schoon bedachten een project om peukenvervuiling te verminderen. Scouting Tjarda Sassenheim-Warmond heeft geld nodig voor 30 reddingsvesten.

Donderdag 27 juni hakken de kinderraadsleden de knoop door. 

Deelnemende scholen

De scholen die deze keer meedoen zijn: de Achtbaan (3 klassen), de Regenboog (2 klassen) en de Antonius. De volgende raadsleden van de gemeente begeleiden de klassen:

 • Robin Konings (VVD),
 • Frans Nederstigt en Mirjam Mack (beiden ChristenUnie),
 • Sandra Groenendal (PvdA),
 • Fons Welters (Trilokaal),
 • Sybrinne de Vries en Reny Wietsma (beiden CDA).


Zij geven eerst een gastles op school. Daarna komt de hele klas naar het bestuurscentrum om een commissievergadering na te spelen. De kinderen kiezen daarna zelf welke vijf leerlingen hun klas mogen vertegenwoordigen in de kindergemeenteraad. De vergadering op donderdag 27 juni is het slotstuk van het project. Hier hebben de leerlingen de afgelopen weken naar toe gewerkt.

]]>
news-520 Mon, 24 Jun 2019 13:50:41 +0200 Kunstcommissie zoekt leden! Iets voor u? https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/kunstcommissie-zoekt-leden-iets-voor-u-520.html De Kunstcommissie zoekt twee nieuwe leden. De kunstcommissie van de gemeente Teylingen bestaat uit mensen met kijk op kunst. We laten ons graag door hen adviseren over kunst in de buitenruimte.

Wie zoeken wij?

 • U bent een deskundige kunstliefhebber die affiniteit heeft met beeldende kunst. Van de twee leden die wij zoeken heeft in elk geval een iemand inzicht in ruimtelijke indeling.
 • U beschikt verder over de ‘kunst’ om meer samenhang te realiseren tussen kunst en de omgeving.
 • U heeft daarnaast oog voor duurzaamheid en betrokkenheid van de inwoners van Teylingen.
 • U bent bovendien communicatief vaardig, kunt goed samenwerken en u woont bij voorkeur in Teylingen.

 

Adviseren, signaleren en participatie bevorderen

De kunstcommissie heeft drie taken:

 • Het adviseren van burgemeester en wethouders over de door hen te verstrekken kunstopdrachten in de openbare ruimte. 
 • Het signaleren van problemen en wensen binnen het kunstaankoopbeleid en daarover gevraagd en ongevraagd adviseren. 
 • Zorgdragen voor participatie van inwoners van de gemeente Teylingen (met behulp van de wijkregisseur). 

 

Over de commissie 

De commissie bestaat in totaal uit drie leden, waarvan één lid professioneel beeldend kunstenaar is. De leden benoemen een eigen voorzitter. De gemeente ondersteunt de commissie secretarieel. 

 

Vergoeding

Elk commissielid krijgt een vergoeding van € 82,46 voor de werkzaamheden per vergadering. Dit is volgens het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, artikel 14 lid 1. 


Solliciteer nu

Spreekt dit u aan en wilt u solliciteren? Stuur uw motivatiebrief en CV dan uiterlijk 15 augustus 2019 naar:

 • Carla Kappelhof, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
 • Mailadres: gemeente@teylingen.nl.
 • Telefooonnummer: 14 0252


U mag haar ook mailen voor meer informatie. 

]]>
news-517 Fri, 21 Jun 2019 15:30:41 +0200 Onderscheiding voor 'hondstrouwe' vrijwilliger https://geleidehond.nl/artikel/koninklijke-hulde-voor-trouwe-vrijwilligers?fbclid=IwAR3nX5mXSIxU6maAGKxzj9qafas3SbVCyjhT7CJ69yfyMYP6fY-tY1vWbkM Annemarie van den Brink uit Voorhout zorgt al 19 jaar voor de opvoeding van pups van KNGF Geleidehonden. Hiervoor kreeg zij een Koninklijke onderscheiding van KNGF. news-513 Thu, 20 Jun 2019 14:09:09 +0200 Reclamebord of spandoek plaatsen? Lees de regels https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/reclamebord-of-spandoek-plaatsen-lees-de-regels-513.html Als u als ondernemer een reclamebord, spandoek of andere uitstalling op een stoep wil plaatsen, moet u voldoen aan bepaalde regels. Bekijk de infographic voor de regels die gelden voor uitstallingen reclameborden.

]]>
news-509 Wed, 19 Jun 2019 15:39:38 +0200 Jaarrekening 2018: financiële positie Teylingen is goed https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/jaarrekening-2018-financiele-positie-teylingen-is-goed-509.html Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft de jaarrekening 2018 op 18 juni aangeboden aan de gemeenteraad. In de jaarrekening legt het college verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten in 2018. Dit was het jaar waarin het nieuwe college startte. 

Het financiële resultaat is € 1,9 mln. Teylingen is daarmee ruimschoots binnen de begroting gebleven. Niet alle plannen zijn klaar. Sommige projecten zijn gestart, maar lopen door in 2019. Andere projecten vroegen meer voorbereiding. Deze worden in 2019 uitgevoerd. Het college van B&W stelt voor het budget van deze projecten door te schuiven naar 2019. Dat gaat om een bedrag van € 810.000. De raad moet deze voorstellen voor overheveling van budget van 2018 naar 2019 nog goedkeuren. 

De jaarrekening geeft ook een beeld van de financiële stand van zaken van de gemeente. Wethouder Financiën Bas Brekelmans: ‘Vergeleken met de landelijke situatie zijn we financieel minder kwetsbaar dan veel andere gemeenten. Gecombineerd met het positieve saldo kunnen we tevreden zijn met dit resultaat.’

De jaarrekening wordt op een nader te bepalen moment besproken in de raad.

]]>
news-508 Fri, 14 Jun 2019 18:15:57 +0200 Teylingen kiest voor LED verlichting https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/teylingen-kiest-voor-led-verlichting-508.html Ook wil de raad de lampen dimmen in de nacht Hiermee draagt de gemeente bij aan het behalen van de doelen van het Nationaal Energieakkoord 2030, te weten: 50% energie besparen ten opzichte van 2013. De gemeenteraad heeft hier op 6 juni extra geld voor vrij gemaakt. Naast de keuze voor LED, wil de raad ook de lampen dimmen in de nacht.

Vandaag is al iets meer dan de helft van de openbare verlichting een zogeheten LED-licht. Tot aan 2030 vervangt de gemeente de andere helft van de lampen. Dat is sneller dan oorspronkelijk gepland en daarmee een extra energiebesparing. Wethouder Rob ten Boden (Openbare verlichting en Duurzaamheid) is blij met deze bewuste keuze van de raad: “Door deze aanvullende investering besparen we meer energie en behalen we de doelstellingen die we samen vast hebben gesteld met andere gemeenten.”

]]>
news-507 Thu, 13 Jun 2019 16:31:53 +0200 Maaien van bermen https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/maaien-van-bermen-507.html Vanaf maandag 17 juni t/m vrijdag 28 juni maaien we de bermen. Dit doen we elk jaar in deze periode.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de uitvoerder: 

De uitvoerder is J. Jonker & zn.
email: info@jonkerenzn.nl
website: www.jonkerenzn.nl
 

]]>
news-504 Wed, 12 Jun 2019 15:25:50 +0200 Kom naar de duurzame ondernemersavond op donderdag 27 juni https://meermaker-teylingen.nl/bedrijven/ Meermaker organiseert deze avond over innovatie, inspirerende voorbeelden en meldingsplicht energiebesparende maatregelen news-503 Wed, 12 Jun 2019 12:38:10 +0200 Parkeertellingen op P+R Sassenheim https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/parkeertellingen-op-p-r-sassenheim-503.html Van 18 tot en met 29 juni worden er voor onderzoek naar het gebruik van de P+R auto's geteld De gemeente Teylingen voert een onderzoek uit naar het gebruik en functioneren van de P+R locatie bij het station Sassenheim. Daarom lopen er van 18 tot en met 29 juni op verschillende momenten mensen rond om auto’s te tellen.

Waarom doen we dit?

We doen dit om het gebruik van de parkeerplaats in kaart te brengen. Dit is nodig om toekomstplannen voor deze parkeerlocatie te kunnen maken. Om tot een volledig beeld te komen, worden er voor dit onderzoek parkeertellingen uitgevoerd op de locatie.

]]>
news-496 Thu, 06 Jun 2019 16:39:29 +0200 Snel internet voor het buitengebied https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/snel-internet-voor-het-buitengebied-496.html Geef uw belangstelling door voor snel internet in het buitengebied. Of kom naar de informatiebijeenkomst op 24 of 26 juni. Lukt het inwoners, ondernemers en gemeenten een snel internet voor het buitengebied van de duin- en bollenstreek haalbaar te maken? Deze maand valt er bij de inwoners en ondernemers in het buitengebied van Teylingen een uitnodiging op de mat om snel internet in het buitengebied haalbaar te maken. 


Geef uw belangstelling door

In de brief nodigt wethouder Rob ten Boden inwoners en ondernemers uit om hun belangstelling voor een snel internet door te geven. Dat kan meteen via de projectwebsite. 


Informatiebijeenkomsten op 24 en 26 juni

Voor wie eerst wat meer wil weten zijn er informatiebijeenkomsten georganiseerd:
•    Maandag 24 juni - Het Trefpunt, Herenweg 80 te Warmond
•    Woensdag 26 juni  - Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 te Voorhout

De opzet van de bijeenkomst:
•    Inloop vanaf 19:00 uur
•    Programma 19:30 – 21:00 uur
•    Gezellig napraten met borrel tot 21:45 uur


Zekerheid voor de markt en gemak voor gebruikers

De samenwerkende gemeenten willen met elkaar de aanleg van snel internet in het buitengebied mogelijk maken. Zelf leggen ze zo’n net niet aan. Dat is hun taak ook niet. Aan de andere kant heeft de markt zekerheid nodig. 
Het aanleggen van zo’n netwerk vergt nogal een investering. De markt wil zekerheid en alleen de inwoners en ondernemers kunnen die geven. Bij 60% belangstelling gaat een investeerder aan de slag. 


Geen achterblijvers in het digitale tijdperk 

Het is belangrijk dat de duin- en bollengemeenten er nu werk van maken. Door samen te werken hebben ze voldoende slagkracht. Bovendien voelen ze zich verantwoordelijk voor de iets meer dan 5000 adressen die geen snel internet hebben. Het is duidelijk waarop de gemeenten inzetten: zorgen dat er geen achterblijvers zijn in het digitale tijdperk.


Meer informatie

]]>
news-489 Mon, 03 Jun 2019 13:11:12 +0200 Word ook Klimaatcoach! https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/word-ook-klimaatcoach-489.html Help inwoners om duurzame keuzes te maken en groene ambities waar te maken. Als Klimaatcoach helpt u inwoners uit uw eigen woonplaats om klimaatvriendelijke keuzes te maken. De gemeente biedt de training tot Klimaatcoach eenmalig gratis aan voor inwoners van Hillegom, Lisse en Teylingen.

Wat doet een klimaatcoach?

U begeleidt vrijwillig zo’n 2 workshopseries van 6 avonden per jaar. Het gaat om de serie WoonGesprekken en/of de serie KlimaatGesprekken. Hierbij begeleidt u deelnemers stap voor stap van weten naar doen, zodat het mensen lukt om hun duurzame ambities waar te maken. Het gaat om duurzaamheid op alle gebieden, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, reizen, voedsel, consumeren, etc.

Woning verduurzamen

Inwoners van 8 straten in de gemeentes Hillegom, Lisse en Teylingen deden mee aan de workshops WoonGesprekken. Hiermee hebben zij hun ambitie waargemaakt om hun woning duurzamer te maken. Klimaatcoaches van Stichting Klimaatgesprekken begeleiden deze workshops. Dit doen ze samen met een energiecoach van Stichting Bollenstreek Duurzaam en experts van Duurzaam Bouwloket.

Aanmelden voor 19 juli

Er zijn meer klimaatcoaches nodig om in de toekomst nog meer inwoners en straten te helpen met klimaatvriendelijke acties. Wilt u net als 100 andere klimaatcoaches uw buurtgenoten inspireren en activeren? Meld u dan aan voor 19 juli.

Aanmelden en meer informatie:

]]>
news-486 Fri, 31 May 2019 16:10:51 +0200 Tentoonstelling Trude Hol https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/tentoonstelling-trude-hol-486.html Kom naar de opening op 6 juni om 19.30 uur. Bekijk de tentoonstelling tot en met 2 augustus in het bestuurscentrum in Voorhout. Donderdag 6 juni om 19.30 uur opent wethouder Arno van Kempen een nieuwe tentoonstelling. Op deze tentoonstelling vindt u werken van beeldend kunstenaar Trude Hol. Trude Hol won de juryprijs bij de expositie ‘Bloemen’ en heeft hiermee een solotentoonstelling gewonnen. 

Kunstenaar Trude Hol

In 2004 ging beeldend kunstenaar Trude Hol het schilderen en tekenen serieuzer aanpakken door lessen te volgen aan de Kunstacademie Haarlem/Leiden. In 2009 sloot zij deze 5 jarige opleiding cum laude af. Tijdens haar academietijd ontdekte ze ‘thema’ gericht werken. Juist deze manier van werken geeft haar de vrijheid om de diepte in te gaan en met haar fantasie er van alles bij te bedenken. Zo creëerde zij een eigen beeldtaal bij het sprookje van ‘Roodkapje en de boze Wolf’ dat later uitgroeide tot ‘Roodkapje ontmoet de 7 Hoofdzonden en kapt met het sprookje’.

Gaandeweg werd tekenen steeds belangrijker. Dit resulteerde in seriematig tekenwerk met als uitgangspunt de titel ‘Niemand weet het zeker’. Een zelfbedacht sprookje waarin een Meisje, een Haas en een Huis, in steeds wisselende rollen, vaste waarden zijn. Het creëren van een niet eenduidige situatie in combinatie met de interesse van Trude Hol in de natuur en het menselijk gedrag, maakt dat het werk een verhaal oproept. Het verwerken van zelfgemaakte poëzieplaatjes versterkt dit beeld. Naast deze serie is de kunstenaar een nieuwe serie gestart met de titel ‘Nabeeld’. Blinddruk in combinatie met reflectie. Door schaduwwerking wordt de afbeelding zichtbaar en geeft licht. Trude haalt haar inspiratie uit de natuur en dagelijkse voorwerpen. Lees meer over Trude Hol.

Bezoek de tentoonstelling in Voorhout

De tentoonstelling is tot en met 2 augustus 2019.
U bent welkom tijdens werkdagen van 8.30 - 17.00 uur (vrijdag 16.00 uur) en 's avonds voorafgaand aan de commissie- en raadsvergaderingen.

Adres: Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout

]]>
news-485 Fri, 31 May 2019 16:02:01 +0200 Schoonmaken sloten https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/schoonmaken-sloten-485.html Van maandag 10 juni t/m vrijdag 2 augustus maakt de gemeente de grote sloten schoon. Het schoonmaken doen we elk jaar in de zomerperiode. Het slootvuil leggen we op hopen op de kant om te drogen. Als het droog is, haalt de gemeente het weg. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de uitvoerder, dit is Gebr. v.d. Poel. U kunt ze bereiken via 071-5018263 en vragen naar dhr. J. Brugman.

]]>
news-481 Wed, 29 May 2019 18:06:43 +0200 Bekendmaking van het beste Topidee https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/bekendmaking-van-het-beste-topidee-481.html Wij nodigen u uit om op donderdag 13 juni de bekendmaking van het beste Topidee bij te wonen Op deze avond hoort u wat de beste ideeën zijn die wij hebben ontvangen van onze inwoners.

Wanneer?

Op donderdag 13 juni van 19.00 – 21.00 uur in het Bestuurscentrum Voorhout

 

Bekendmaking van het beste Topidee

De binnengekomen ideeën zijn bekeken door een vakkundige jury bestaande uit politie, brandweer, jongerenwerk en de gemeente. Er is een voorselectie gemaakt en getoetst op een aantal punten waaronder duurzaamheid, samenwerking en haalbaarheid. Voor het allerbeste topidee is een uitvoeringsbedrag beschikbaar. De winnaar mag  samen met de gemeente het idee tot uitvoering brengen. De burgemeester zal het topidee bekendmaken.

 

Wij blijven met u in gesprek

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat ons beleid goed aansluit op de wensen van onze inwoners. U kunt deze avond in gesprek met de gemeente over veiligheid. Wij zijn benieuwd wat u belangrijk vindt en hoe wij elkaar kunnen helpen om de gemeente nog veiliger te maken.

 

Programma

 • 19.00 uur welkom
 • 19.15 uur presentatie genomineerden topidee
 • 20.00 uur uitreiking beste idee
 • 20.15 uur samen in gesprek
 • 21.00 uur fijne avond

 

Aanmelden

Wij stellen het op prijs als u aan ons laat weten dat u erbij bent. Aanmelden kan tot en met vrijdag 7 juni via e-mailadres oov@hltsamen.nl onder vermelding van Veilig Teylingen.

Graag tot 13 juni!

]]>