Gemeente Teylingen: Nieuwsberichten https://www.teylingen.nl/ Het laatste nieuws van de gemeente Teylingen nl Gemeente Teylingen Tue, 16 Oct 2018 12:26:06 +0200 Tue, 16 Oct 2018 12:26:06 +0200 news-171 Tue, 09 Oct 2018 17:09:19 +0200 Paddenscherm Noordelijke Randweg https://www.teylingen.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/paddenscherm-noordelijke-randweg-171.html Een paddenscherm bij projectgebied Noordelijke Randweg! Eerder is gestart met enkele voorbereidende werkzaamheden in het projectgebied voor de Noordelijke Randweg in Voorhout. Het gaat om het dempen en graven van watergangen en het plaatsen van een paddenscherm. In het projectgebied van de randweg komt de rugstreeppad voor. Dit is een zwaar beschermde diersoort. De gemeente kreeg van de provincie Zuid-Holland ontheffing voor de aanleg van de randweg, maar moet dan wel maatregelen treffen om de rugstreeppadden zoveel mogelijk te beschermen.

Het paddenscherm is een kunststof scherm van ongeveer een halve meter hoog. Nadat het paddenscherm is geplaatst, vangen we de padden binnen het werkgebied en worden deze elders in de polder weer uitgezet. Het scherm voorkomt dat de padden het werkgebied in kunnen trekken. Het afvangen van de padden moet zijn gebeurd voordat ze zich ingraven voor hun winterslaap.

]]>
news-172 Tue, 09 Oct 2018 09:23:00 +0200 Koop een regenton en krijg korting! https://www.teylingen.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/koop-een-regenton-en-krijg-korting-172.html Woensdag 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, starten wij een regentonactie in Teylingen! Woensdag 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, starten wij een regentonactie in Teylingen. Inwoners die een regenton aanschaffen kunnen de helft van de aanschafprijs terugkrijgen met een maximum van € 50,-. Regenwater is schoon en kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden, zoals planten water geven of ramen zemen. Met een regenton vangt u heel eenvoudig regenwater op dat u later kunt gebruiken. Met deze actie wil de gemeente Teylingen haar inwoners tegemoetkomen om bij te dragen aan een duurzame omgeving.

 

Hoe werkt het?

U kunt de helft van de kosten terugkrijgen met een maximum van € 50,-. De gemeente stelt in totaal € 1000,- beschikbaar voor deze actie. Hierbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De actie loopt tot 1 december 2018 of eerder als het budget op is.

 

Spelregels

 • U bent een particuliere bewoner
 • U mag één aanvraag per huisadres indienen
 • U heeft de regenton na 10 oktober 2018 gekocht
 • U stuurt een aankoopbewijs mee waaruit blijkt dat de regenton is aangeschaft
 • U stuurt een foto van de aangeschafte regenton mee
 • Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 

Aanvragen 

Voor het aanvragen vult u het formulier Aanvragen eenmalige subsidie aan.
Hiervoor heeft u een Digi-D nodig.

]]>
news-161 Fri, 05 Oct 2018 13:06:24 +0200 Het nieuwe college presenteert eerste begroting https://www.teylingen.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/het-nieuwe-college-presenteert-eerste-begroting-161.html De ambities uit het raads- en collegeprogramma hebben daarin een plek gekregen Het nieuwe college van Teylingen heeft zijn eerste begroting gepresenteerd. De ambities uit het raads- en collegeprogramma hebben daarin een plek gekregen. Het is gelukt de woonlasten laag te houden. Tijdens de vergadering van 8 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting.

Volgend jaar geeft Teylingen naar schatting € 74 miljoen uit. De plannen uit het collegeprogramma worden de komende jaren gerealiseerd, zoals de verdere innovatie van de jeugdzorg, de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten en sportvoorzieningen. Bij alle plannen is er aandacht voor participatie en duurzaamheid.

Zoals al eerder bekend was, krijgt de gemeente Teylingen komend jaar minder geld van het Rijk. Het college heeft per portefeuille de uitgaven kritisch bekeken.  Ook is besloten om een aantal geplande investeringen gefaseerd uit te voeren.

De woonlasten blijven laag: deze worden alleen gecorrigeerd met het inflatiecijfer. Wethouder financiën Bas Brekelmans is tevreden met het resultaat. “We wilden zorgvuldig omgaan met het beschikbare geld en de voorzieningen op peil houden. Dat is gelukt, bovendien is er ruimte voor onze nieuwe plannen.”

 

Energiek en sociaal Teylingen

Sinds 2015 zijn er veel extra taken in het sociaal domein naar gemeenten gekomen, op de terreinen jeugdzorg, Wmo en werk en inkomen. Teylingen werkt hard om de dienstverlening goed en innovatief vorm te geven. “Vooral op het gebied van jeugdzorg moeten we daar op volle kracht mee doorgaan, zeker omdat we zien dat de vraag toeneemt”, stelt wethouder Arno van Kempen vast.

Preventie staat in het sociaal domein centraal. Dat gebeurt al via Jeugd- en Gezinsteams en Sociale Teams, maar op korte termijn komt er ook meer aandacht voor ondersteuning van mantelzorgers, bijvoorbeeld via respijtzorg.

 

Prettig wonen voor iedereen

Wij staan voor een schone en veilige, groene en duurzame leefomgeving. Een omgeving met bruisende dorpen en gezellige winkelcentra. Een plek voor iedereen, waar je prettig kunt wonen, werken, winkelen, uitgaan en ontspannen. Voor ouderen en jongeren, voor ondernemers en kwetsbaren, voor gezinnen en alleenstaanden. 

De reguliere woningbouw gaat gewoon door, daarnaast komen er op korte termijn flexibele tijdelijke woningen, bijvoorbeeld voor starters. Daarbij is ruimte voor bijzondere concepten, zoals tiny houses.

 

Ondernemend en bruisend Teylingen

Voor alle dorpen komt er een integrale centrumvisie, waarbij aantrekkelijkheid, veiligheid, parkeerbeleid en inrichting worden meegenomen. Om ondernemers te ondersteunen, krijgen zij voortaan één aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie.

In de regio blijft de gemeente samenwerken met ondernemers via de Economic Board Duin- en Bollenstreek.

 

Duurzaam denken en doen

Teylingen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarom is het voornemen te investeren in o.a. de oprichting van een duurzaamheidsmaatschappij: deze zal initiatieven van ondernemers en inwoners ondersteunen. “Daarmee zetten we duurzaamheid verder in de steigers. Mensen krijgen informatie en actieve hulp”, vertelt wethouder Rob ten Boden.

 

Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Het college wil inwoners, ondernemers en instellingen meer betrekken bij het beleid en vaker samen plannen uitdenken en uitvoeren. Daarom wordt er extra geïnvesteerd in communicatie en participatie. “We willen onze plannen graag bedenken en uitvoeren met inwoners en ondernemers en dagen hen uit om met initiatieven te komen”, aldus burgemeester Carla Breuer.

Een ander belangrijk punt is de verdere verbetering van de dienstverlening. De gemeente wil nog meer kijken naar maatwerkoplossingen. Ook komt er meer aandacht voor digitale vormen van dienstverlening.

 

Presentatie

Burgemeester en wethouders presenteerden hun voorstel voor de begroting op vrijdag 5 oktober in het Bestuurscentrum in Voorhout. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de begroting: de vergadering van 8 november is in haar geheel gewijd aan dit onderwerp.

]]>
news-163 Fri, 05 Oct 2018 12:49:00 +0200 Verbetering Zijldijk in de Boterhuispolder https://www.rijnland.net/actueel/nieuws/nieuws-2018/partijen-verbeteren-samen-de-zijldijk Deze week is de aftrap gegeven voor de werkzaamheden aan de dijk, weg en oevers van de Zijldijk news-157 Tue, 02 Oct 2018 11:03:24 +0200 Geldzorgen? Kom dan naar deze bijeenkomst! https://www.teylingen.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/geldzorgen-kom-dan-naar-deze-bijeenkomst-157.html Hoor meer over de hulp die er is tijdens de bijeenkomst en informatiemarkt op woensdag 17 oktober van 17.30 tot 20.30 uur. Bent u (of kent u) iemand met heel weinig geld? Dan weet u dat eten kopen en de rekeningen betalen elke maand weer een uitdaging is. En geld voor extraatjes is er al helemaal niet. Wij organiseren daarom op woensdag 17 oktober van 17.30 tot 20.30 uur een bijeenkomst en informatiemarkt over de mogelijkheden voor een financieel steuntje in de rug, praktische hulp en het voorkomen van (meer) schulden. Er kan meer dan u denkt! De avond vindt plaats in Theater ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40A in Sassenheim. 

Uit onderzoek blijkt dat weinig mensen gebruik maken van de financiële ondersteuning die er voor hen is. En mensen met een baan denken vaak dat er voor hen überhaupt geen hulp beschikbaar is. Ontzettend zonde! Tijdens de bijeenkomst en informatiemarkt hoort u waar u allemaal ( financiële) hulp voor kunt krijgen. Natuurlijk kunt u ook al uw vragen stellen en er ligt informatie klaar om mee te nemen naar huis.

Programma

17.30 uur - 18.15 uur: inloop met gratis warme maaltijd

18.15 uur - 19.00 uur

 • Opening door wethouder Arno van Kempen
 • Jacqueline Bruggink presenteert Stichting Leergeld
 • Stefan Hagebeek vertelt over de mogelijkheden Jeugdfonds Sport en Cultuur
 • Gemma van Delft over wat het Sociaal Team kan betekenen voor inwoners
   

19:00 uur - 19.15 uur: pauze

19:15 uur - 19.50 uur

 • Sanne Rodenburg kondigt project Vroeg Eropaf aan (vroegsignalering schulden)
 • Johan Braaksma van Welzijnskwartier presenteert project ‘Watch the budget’
 • Marjan Volkerink- Fonds 1818 over hun mogelijkheden in Teylingen
   

19.50 - 20.30 uur: informatiemarkt

U kunt hier informatie ophalen en vragen stellen over praktische hulp en ondersteunende financiële regelingen voor inwoners in Teylingen.

 

Komt u ook?

Aanmelden kan telefonisch op telefoonnummer  14 0252. U hoeft alleen uw (voor)naam op te geven.  
Eet u gratis mee? Vertel dit dan ook aan de telefoniste. U kunt kiezen voor vlees, vis of vegetarisch eten.  

]]>
news-154 Fri, 28 Sep 2018 16:13:58 +0200 Cursus Digisterker - werken met e-overheid https://www.teylingen.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/cursus-digisterker-werken-met-e-overheid-154.html Hoe werkt dat nou met DigiD? Hoe geef ik mijn verhuizing door aan de gemeente? Deze en nog veel meer andere vragen beantwoordt de bibliotheek Warmond in de cursus 'Werken met e-overheid'.

De cursus behandelt onder andere:

 • aanmaken en werken met een DigiD,
 • overheidsinformatie vinden,
 • iets aanvragen bij de gemeente of andere overheidswebsite.

 

Data bijeenkomsten

Digisterker bestaat uit 4 bijeenkomsten in de bibliotheek. Deze vinden plaats op:

 • 15 november
 • 29 november
 • 6 december
 • 13 december 


Elke bijeenkomst is van 10.00 tot 12.00 uur.

Kosten zijn € 15 voor leden en € 20 voor niet-leden. 

Meer informatie over deze en andere cursussen vindt u op de website van de bibliotheek.
 

]]>
news-151 Fri, 28 Sep 2018 10:51:06 +0200 Gratis controle fietsverlichting! https://www.teylingen.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/gratis-controle-fietsverlichting-151.html Fietsers kunnen dit najaar weer gratis hun verlichting laten controleren en zo nodig laten repareren tijdens de jaarlijkse fietsverlichtingsactie. Fietsers kunnen dit najaar weer gratis hun verlichting laten controleren en zo nodig laten repareren tijdens de jaarlijkse fietsverlichtingsactie.

De herfst is begonnen en de dagen worden weer korter. In deze tijd van het jaar is het extra belangrijk dat het licht op uw fiets het doet. Daarom organiseren gemeenten, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland in de regio Holland Rijnland, samen met tientallen rijwielhandelaren weer een fietsverlichtingsactie.

Laat uw verlichting controleren

Bij de deelnemende rijwielhandelaren kunt u op de actiedag uw verlichting laten controleren. Wanneer reparatie nodig is, hoeft u alleen het materiaal te betalen. Dus geen arbeidsloon. 

De regionale actiedag is op zaterdag 3 november 2018. Aansluitend is de actieweek van de campagne van 5 tot en met 10 november 2018. 

Deelnemende rijwielhandelaren in Teylingen

In Teylingen vindt de fietsverlichtingsactie plaats bij de onderstaande rijwielhandelaren. In de aansluitende week (week van 5 tot en met 10 november) kunt u ook nog bij de deelnemende rijwielhandelaren terecht. Zij geven dan 10% korting op de totale kosten (materiaal plus arbeidsloon) van de reparatie van fietsverlichting.

 • Bike Totaal Van Hulst, Kerklaan 57, Sassenheim
 • Profile Leendert Kuijper, Hoofdstraat 144, Sassenheim
 • Fietsenwarenhuis.nl, Herenstraat 81, Voorhout
 • Warmerdam de fietsspecialist, Herenweg 2, Warmond


Na de actie gaat de politie gericht controleren op werkende verlichting. Een extra reden om alles op orde te krijgen, want de boete voor onverlicht fietsen bedraagt 55 euro.

]]>
news-149 Tue, 25 Sep 2018 21:41:23 +0200 Schoningswerkzaamheden sloten https://www.teylingen.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/news/schoningswerkzaamheden-sloten/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=939c2c507cbecba5423630e9c77f7c69 Van maandag 24 september tot en met woensdag 31 oktober worden de primaire sloten en watergangen in de gemeente nagekeken en opgeschoond. Hiervoor wordt het slootvuil op diverse plaatsen op de kant gelegd zodat het kan indrogen. Als het is opgedroogd wordt het afgevoerd door de gemeente.

De werkzaamheden gebeuren in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland en worden uitgevoerd door Loon- en aannemersbedrijf Gebr. van der Poel uit Oud-Ade. Voor vragen hierover neemt u conatct op met de heer Brugman van Loon- en aannemersbedrijf Gebr. van der Poel via telefoonnummer 071-5018263.

]]>
news-148 Tue, 25 Sep 2018 20:57:19 +0200 Opheffen oneigenlijk gebruik gemeentegrond https://www.teylingen.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/news/opheffen-oneigenlijk-gebruik-gemeentegrond/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=756c5d6f21052567d98a19a5c832d229 Bewust of onbewust gemeentegrond naast de woning in gebruik hebben, terwijl dat niet contractueel is vastgelegd. In zo’n geval is er sprake van oneigenlijk gebruik. Veel inwoners hebben de laatste jaren snippergroen van de gemeente aangekocht waarna zij het gingen gebruiken.

Binnen de gemeente zijn er ook gevallen waarin bewust of onbewust gemeentegrond naast de woning wordt gebruikt terwijl dat niet contractueel is vastgelegd. In zo’n geval is er sprake van oneigenlijk gebruik.

Doel van het project is het creëren van rechtsgelijkheid door de grond te verkopen aan de bewoner of doordat de gemeente de grond weer zelf in gebruik neemt.

De gemeente start binnenkort met de aanbesteding van het project aan een gespecialiseerd bureau dat het project kan gaan uitvoeren.

]]>
news-144 Mon, 24 Sep 2018 15:36:23 +0200 Alzheimer Café Teylingen-Noordwijkerhout https://www.teylingen.nl/zorg/alzheimer-cafe-teylingen-noordwijkerhout/ Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen die te maken hebben met dementie. news-138 Wed, 19 Sep 2018 17:50:17 +0200 Gebruiken en tradities Teylingen vastgelegd https://www.teylingen.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/gebruiken-en-tradities-teylingen-vastgelegd-138.html Harddraverijen, schippertjesdagen en kuipzwammen. Dit zijn tradities die van generatie op generatie worden doorgegeven. Het is het erfgoed van Sassenheim, Voorhout en Warmond, van Teylingen. 
De gemeente Teylingen heeft dit immateriële erfgoed beschreven om het zo te bewaren voor de toekomst. Hiervoor heeft de gemeente een visie gemaakt, waarin staat wat Teylingen verstaat onder haar immaterieel erfgoed. 

De gemeente hoort graag van inwoners, ondernemers en verenigingen van Teylingen of dit volledig is en welke gebruiken en tradities ze nog willen toevoegen. Zij kunnen dit doen tijdens de ter inzagelegging van de visie.
 

Bloemencorso en Kaagweek

Sociale gewoonten, oude verhalen, rituelen, podiumkunsten, bekende uitdrukkingen, bijzondere kennis van natuur en ambachten worden immaterieel erfgoed genoemd. Het gaat om een levende en niet tastbare vorm van erfgoed.

Erfgoed wat kenmerkend is voor de dorpen en wat zich aanpast en met de tijd mee verandert. Evenementen zoals het bloemencorso, de Kaagweek, draverijen en tradities zoals carnaval, maar ook het gebruik en de inrichting van de geestgronden, de bollenteelt en het veenweidegebied vallen onder het erfgoed van Teylingen.

Visie

Met de visie wil Teylingen gebruiken en tradities onder de aandacht brengen, levend houden en een toekomst geven. Samen met inwoners, ondernemers en verenigingen wil Teylingen er voor zorgen dat haar immateriële erfgoed zich kan ontwikkelen en voort kan bestaan. 

De gemeente Teylingen doet dit bijvoorbeeld door het faciliteren van evenementen zoals het bloemencorso, de Kaagweek en de kortebaandraverijen maar ook door de aanleg van toeristische netwerken door de bollenvelden, het gebied rond de Kagerplassen of de trekvaart en bij het beheer van groen zoals park Rusthoff en de eendenkooi in Warmond.
 

Visie Inzien op het gemeentekantoor of website

Van donderdag 13 september tot en met woensdag 24 oktober 2018 ligt de ontwerp Visie immaterieel erfgoed Teylingen 2018 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor in Sassenheim. U kunt de visie ook digitaal inzien op deze website.

]]>
news-137 Wed, 19 Sep 2018 17:19:00 +0200 Informatieavond Wandelpad Roodemolenpolder https://www.teylingen.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/informatieavond-wandelpad-roodemolenpolder-137.html Op dinsdagavond 25 september presenteert de gemeente Teylingen de eerste uitwerkingen voor het Wandelpad Roodemolenpolder. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst start om 19.30 uur in het Bestuurscentrum Voorhout en de avond zal duren tot 21.30 uur. Inwoners kunnen zich aanmelden bij b.vandijk@hltsamen.nl.

Tijdens de avond krijgen aanwezigen een kort terugblik naar de in 2014 vastgestelde visie, informatie over de verkenning en de stappen die tot op heden genomen zijn en de eerste inrichtingsideeën. De gemeente Teylingen is benieuwd naar reacties. Ideeën en suggesties worden bekeken bij de verdere uitwerking van het plan. 

 

Weg in de natuur

De eerste inrichtingsideeën gaan uit naar een grotere ronde Roodemolenpolder voor wandelaars en twee uitdagender ommetjes die opgaan in de natuur. Waar men even weg is in de eigen leefomgeving en waar men opgaat in het landschap en in aanraking komt met de natuur. 

 

Droomdemolenpolder 

Met het project ‘droomdemolenpolder’ (2014) onderzocht de gemeente welke wensen en mogelijkheden er zijn voor de inrichting van de Roodemolenpolder als groene buffer tussen Voorhout en Sassenheim. De inzet was het streven naar een hogere ruimtelijke kwaliteit, een toename van de beleefbaarheid met behoud van het rustige open agrarische karakter van het gebied en het versterken van de biodiversiteit.
Na een interactief proces zijn drie droomvisies uitgewerkt waarin de polder groen blijft en tegelijk beter beleefbaar wordt. Uit een peiling onder inwoners van de gemeente, bleek er een voorkeur voor de droomvisie ‘Behoud+++’. Deze visie gaat in de basis uit van het behoud van het bestaande agrarische landschap, aangevuld met een aantal ‘+++-en’ om de natuurwaarden en beleefbaarheid van het gebied te vergroten, zoals een recreatieve wandelroute.

 

Geen fietspad

Om misverstanden te voorkomen: De avond gaat niet over het ‘Fietspad Roodemolenpolder’. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen besloot om te willen stoppen met het project ‘Fietspad Roodemolenpolder’. De uitgangspunten voor de aanleg van het fietspad zijn in de afgelopen jaren dusdanig gewijzigd dat het college voortzetting niet meer verantwoord acht. Het definitieve besluit wordt genomen in de raadsvergadering van 27 september 2018 genomen.


Achtergrond

Het project ‘Wandelpad Roodemolenpolder’ wordt uitgevoerd in het kader van het ‘Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020’. Verschillende gemeentes werken mee aan dit grootschalige programma. Dat bevat uiteenlopende projecten waarvoor subsidiebijdragen van provincie en Holland-Rijnland beschikbaar zijn gesteld. Al die projecten samen leiden tot een duurzaam stad-land systeem bestaande uit een netwerk van routes, die beginnen en eindigen in Leiden en die lopen via de Leidse ommelanden (waar ook de Roodemolenpolder deel van uitmaakt). Met op en aan de routes aantrekkelijke plekken voor een kort of lang verblijf. 
 

]]>
news-134 Tue, 18 Sep 2018 11:06:00 +0200 Verbreding N444 tussen Voorhout en A44 https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n444/@21836/werkzaamheden-n444/ Van maandag 15 oktober 07.00 uur tot en met dinsdag 23 oktober 16.00 uur is de N444 tussen de Nagelbrug en de A44 afgesloten in verband met verbreding van de weg  

 

]]>
Algemeen Wegwerkzaamheden
news-132 Fri, 14 Sep 2018 15:40:56 +0200 Schoutenlaan Voorhout afgesloten 19 - 23 november 2018 https://www.teylingen.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/schoutenlaan-voorhout-afgesloten-19-23-november-2018-132.html Van 19 november tot en met 23 november wordt er gewerkt aan de Schoutenlaan te Voorhout. De bovenste deklaag wordt vervangen door een nieuwe asfaltlaag. De rijbaan is dan afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Het fietspad kan wel gebruikt worden.

Het asfaltwerk wordt in 3 verschillende fases uitgevoerd zodat u altijd een woning/bestemming kan bereiken Wel wordt het asfalt verwijderen in 1 keer uitgevoerd. Dit houdt in dat u over het gefreesde weg uw wijk verlaat of betreedt. Houdt u rekening met uw snelheid.

Planning wegafsluiting

 • 19 november alle fases frezen 
 • 20 november fase 1: asfalteren afsluiten van 6:00 tot de volgende dag 6:00 uur
 • 21 november fase 2: asfalteren afsluiten van 6:00 tot de volgende dag 6:00 uur
 • 22 november fase 3: asfalteren afsluiten van 6:00 tot de volgende dag 6:00 ur

 

Omleidingsroute

Er komt een omleidingsroute. Deze wordt met borden aangegeven.
Fietsers hoeven niet om te rijden.

In de bijlagen hieronder ziet u hoe de omleidingen lopen.

Bushalte Schoutenlaan vervalt

Arriva kan vanaf 19 november tot en met 23 november geen gebruik maken van de Schoutenlaan. De bus rijdt dan een alternatieve route. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met Arriva.

Omleidingen

]]>
Algemeen Wegwerkzaamheden
news-127 Wed, 12 Sep 2018 16:02:43 +0200 Teylingen met Hart van Holland winnaar Aandeslag-Trofee https://www.teylingen.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/teylingen-met-hart-van-holland-winnaar-aandeslag-trofee-127.html Maandag 10 september won Teylingen samen met negen regiogemeenten in Het Hart van Holland, de Aandeslag-Trofee Over belangrijke onderwerpen zoals bijvoorbeeld woningbouw en energietransitie maakten we samen afspraken in onze regionale agenda omgevingsvisie 2040. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt onze werkwijze een voorbeeld voor andere gemeenten in Nederland. En dat vonden meer mensen: van alle zes genomineerden haalde Het Hart van Holland de meeste stemmen op.

Heeft u ook gestemd? Bedankt!
Lees meer over de Het Hart van Holland en de Omgevingsvisie 2040

]]>
news-111 Tue, 04 Sep 2018 17:55:07 +0200 Dag van de Democratie in Teylingen https://www.teylingen.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/dag-van-de-democratie-in-teylingen-111.html Hoe werkt de politiek? Kom op zaterdag 15 september tussen 11:00 en 15:00 uur naar het marktplein in Sassenheim Hoe werkt de politiek? Hoe oefen ik invloed uit? Leer de raadsleden kennen!

Zaterdag 15 september is de Dag van de Democratie. In heel Nederland grijpen gemeenten de kans aan om inwoners te betrekken bij de lokale democratie. Ook de Teylingse gemeenteraad doet mee! Wilt u kennis maken met de democratie, de politiek en weten hoe u invloed kunt uitoefenen? Kom dan op zaterdag 15 september tussen 11.00 en 15.00 uur langs op het marktplein in Sassenheim!

 

Ideeën in ruil voor koffie en poffertjes

Sinds eind maart is er een nieuwe gemeenteraad in Teylingen. Zij nemen beslissingen over Teylingen. Geef de nieuwe gemeenteraad ideeën in ruil voor een kopje koffie of poffertjes. Daarnaast hoort de gemeenteraad ook graag hoe u denkt over uw straat, buurt, wijk of de hele gemeente Teylingen. De raadsleden vertellen u graag hoe inwoners invloed kunnen uitoefenen en wat een wethouder of raadslid doet.

 

Win een regenton of subsidie voor een buurtinitiatief en kom een waterfles halen

In de kraam op het Marktplein in Sassenheim is informatie over duurzaamheid te krijgen. Inwoners kunnen een regenton winnen. Ook kunnen ze hun ideeën voor buurtinitiatieven delen met de wijkregisseurs Loes Massaro en Irma Crooijmans in ruil voor een waterfles van Join the Pipe. Inwoners met goede ideeën kunnen hier ondersteuning bij krijgen. Tevens is er een wedstrijd waarbij het beste nieuwe buurtinitiatief een subsidie kan winnen.
 

Interesse in de politiek?

Inwoners met ambities in de politiek kunnen zich opgeven voor de cursus ‘Politiek actief’ of zich aanmelden voor ‘Gast in de Raad’. Ook kunnen inwoners zich aanmelden voor het burgerpanel en meedenken over diverse onderwerpen in de gemeente.

 • Wat: Dag van Democratie
 • Wanneer: 15 september 2018
 • Tijd: 11.00 tot 15.00 uur
 • Waar: Marktplein Sassenheim
]]>
news-76 Tue, 04 Sep 2018 15:18:00 +0200 Lange Brug Oud Ade-Leidseweg gedeeltelijk weer open [update 4 sept.] https://www.kaagenbraassem.nl/Inwoners_en_ondernemers/Wonen_en_bouwen/Projecten_en_Werk_in_uitvoering/Oud_Ade_Lange_Brug Uit de berekeningen van vervolgonderzoeken blijkt dat de brug beperkt belastbaar is Algemeen Wegwerkzaamheden news-118 Mon, 03 Sep 2018 10:23:00 +0200 Ben jij Standby? https://ikbenstandby.nl/ Een hartstilstand kan iedereen treffen, ongeacht leeftijd of levensstijl. Hulp binnen 6 minuten redt levens en kwaliteit van leven. Hiervoor zijn veel burgerhulpverleners en AED’s nodig. Meld je aan! news-119 Fri, 31 Aug 2018 15:58:00 +0200 Stem op Teylingen voor de Aandeslag-Trofee van Hart van Holland! https://www.teylingen.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/stem-op-teylingen-voor-de-aandeslag-trofee-van-hart-van-holland-119.html Teylingen vormt met 9 regiogemeenten het Hart van Holland. Samen zijn zij genomineerd voor de Aandeslag-Trofee. Wie de trofee wint wordt mede bepaald door het aantal publieksstemmen. Het Hart van Holland kan jouw stem dus goed gebruiken! Stemmen kan eenvoudig op Aandeslag-Trofee 2018
 

Omgevingsvisie 2040

Het Hart van Holland heeft samen met inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties als het Hoogheemraadschap van Rijnland een Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 opgesteld. Voor dit project heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken het Hart van Holland genomineerd voor de landelijke Aandeslag-Trofee.

De jury zegt over de nominatie: Het is mooi dat de doelen centraal zijn gesteld en dat gemeente Leiden en gemeente Zoeterwoude gewoon begonnen zijn. Én vervolgens andere partners hebben verleid. Het traject heeft geleid tot een unieke samenwerking met partners die eerder nooit aan tafel zaten. Hierdoor hebben de tien gemeenten voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een gezamenlijke agenda voor de omgevingsvisie opgesteld.

Op 10 september reikt minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken de trofee uit aan de winnaar tijdens de landelijke bestuurdersbijeenkomst ‘Aan de slag met de Omgevingswet”.
 

Hart van Holland-gemeenten

De tien gemeenten Teylingen, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude, vormen met elkaar het Hart van Holland.

]]>
news-103 Thu, 30 Aug 2018 12:04:25 +0200 Samen maken we de toekomst! https://www.teylingen.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/samen-maken-we-de-toekomst-103.html Collegewerkprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022 is klaar Burgemeester en wethouders van Teylingen hebben een nieuw collegewerkprogramma opgesteld. Hierin staat hoe het college de komende vier jaar aan het werk gaat met de ambities van de gemeenteraad. Ruggengraat van het werkplan is: eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners voorop en een vangnet voor wie dat nodig heeft; kijken hoe iets wél kan; in alles duurzaam denken en doen en invloed van inwoners als uitgangspunt. Dit is, samen met ‘meten is weten’ de rode draad door het werkprogramma. 

Het collegeprogramma komt voort uit het programma Vitaal Teylingen 2018-2022 dat na de verkiezingen is opgesteld. Inwoners en ondernemers hebben hiervoor input geleverd. Dit document is nu verder uitgewerkt tot een werkprogramma. Daarin zetten burgemeester en wethouders uiteen welke prioriteiten ze de komende vier jaar hebben en hoe ze deze willen uitvoeren.

Teylingen vitaal houden

Teylingen is een fantastische gemeente. Prachtig wonen, werken en recreëren in het hart van de Randstad, in een geweldig landschap. Maar de wereld verandert snel. Talloze maatschappelijke, technologische, economische en politieke trends en ontwikkelingen zorgen voor kansen en bedreigingen. In het werkprogramma staat hoe het college de ambitie waar wil maken om Teylingen fantastisch te houden of zelfs nog mooier maken. 

Invloedrijke inwoners

Het college wil haar ambities graag verder uitdenken en uitvoeren met inwoners, ondernemers en instellingen. Niet altijd meer eerst een plan maken, maar vooraf horen wat de omgeving denkt dat nodig is. Ook daagt het college de samenleving uit om met initiatieven te komen en samen te kijken hoe die bijdragen aan de ambities van het gemeentebestuur: prettig wonen, duurzaam denken en doen en een energiek, sociaal, bruisend en ondernemend Teylingen. Om participatie te laten slagen, zijn duidelijke afspraken essentieel. Daarom gaat het college graag met de gemeenteraad in gesprek over kaders.

Prettig Wonen voor iedereen

Een vitale economie in een vitale streek, dat is wat het college voor ogen heeft. Een aantrekkelijke keuze voor ondernemers om een bedrijf te starten of uit te bouwen. Een omgeving met bruisende dorpen en gezellige winkelcentra en ruimte om te ondernemen. Een plek voor iedereen, waar je prettig kunt wonen, werken, winkelen, uitgaan en ontspannen. Een goed financieel beheer en het laag houden van de woonlasten hoort daarbij. Net als aandacht voor digitale en fysieke infrastructuur en afspraken met werkgevers om arbeidsplaatsen te creëren.

Energiek en sociaal Teylingen

Het college staat voor een schone, veilige en duurzame leefomgeving voor iedereen. Het uitgangspunt is: ‘iedereen doet mee’. In eerst instantie heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid. Maar als iemands zelfredzaamheid tekort schiet, biedt de gemeente een helpende hand. Een speerpunt van het college daarbij is preventie. Zorg en welzijn worden beter toegankelijk wanneer alle disciplines vanaf het begin samenwerken. Wanneer zij moeilijke situaties bijtijds signaleren, kunnen grotere problemen soms worden voorkomen.

Duurzaam denken en doen 

Bij alle plannen en projecten wordt nagedacht over duurzaamheid. Denk aan duurzaam wonen maar bijvoorbeeld ook aan duurzaam werk voor mensen met een beperking. Het gaat over het respectvol en verantwoord omgaan met mensen, grondstoffen, energie en geld. Het college wil graag het goede voorbeeld geven. Met de oprichting van de duurzaamheidsmaatschappij ondersteunt het college duurzame ontwikkelingen in de gemeente die ondernemers en inwoners zelf aandragen. 

Vaker maatwerkoplossingen

Wat het college betreft mag de gemeente vaker maatwerkoplossingen leveren om inwoners en bedrijven tegemoet te komen. Zo nodig mogen de randen van wettelijke en beleidsmatige kaders worden opgezocht. Uitgangspunt moet worden: hoe maken we iets mogelijk? Eerst de mens dan pas de regeltjes, vinden burgemeester en wethouders. Ze vragen de gemeenteraad om hen op dat terrein ruimte te geven. 

Veiligheid

Het thema veiligheid krijgt een steeds prominentere rol op de gemeentelijke agenda. Of het nu gaat om de gemeentelijke rol bij bestrijding van de georganiseerde misdaad, de veiligheid op straat, in de winkelgebieden of in de directe woonomgeving: In toenemende mate wordt inzet van het gemeentebestuur gevraagd. Daarom starten we binnenkort met het opstellen van een strategisch veiligheidsplan samen met inwoners, ondernemers en professionals.

Naar de gemeenteraad

Het college heeft ernaar gestreefd om haar plannen zo snel mogelijk concreet te maken en te delen. Op alle beleidsterreinen zijn de ambities uitgewerkt en voorzien van actiepunten. Het collegeprogramma gaat naar de gemeenteraad, zodat de raadsleden erop kunnen reageren. Ook verschijnt binnenkort een opgemaakte versie op Vitaalteylingen.nl. 
 

]]>
news-96 Fri, 24 Aug 2018 17:38:13 +0200 Nacht van Sassem op vrijdag 31 augustus https://www.teylingen.nl/fileadmin/Teylingen/2018/S_Nacht_van_Sassem_spread_v4.pdf Voor iedereen een leuk feest! Een gezellig evenement in het centrum van Sassenheim, waar veel mensen komen news-95 Fri, 24 Aug 2018 15:16:07 +0200 College stelt voor om project Fietspad Roodemolenpolder te stoppen https://www.teylingen.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/college-stelt-voor-om-project-fietspad-roodemolenpolder-te-stoppen-95.html De uitgangspunten zijn de afgelopen jaren dusdanig gewijzigd dat voortzetten niet meer verantwoord is  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen heeft besloten om te willen stoppen met het project ‘Fietspad Roodemolenpolder’. De uitgangspunten voor de aanleg van het fietspad zijn in de afgelopen jaren dusdanig gewijzigd dat het college voortzetting niet meer verantwoord acht. Het definitieve besluit hierover wordt in de raadsvergadering van 27 september 2018 genomen.

De plannen voor een nieuwe fietsverbinding tussen Voorhout en Sassenheim bestaan al lange tijd. De verbinding van ongeveer 400 meter is opgenomen in diverse Beleids- en Visiedocumenten. Het fietspad was destijds een initiatief van de provincie Zuid-Holland en ook de gemeente zette zich hiervoor in.

Door wijzigingen in financiële uitgangspunten en onderhandelingen over grondverwerving is de verwachte realisatiedatum (oorspronkelijk 2010) gedurende het proces helaas steeds verder opgeschoven. Het college acht voortzetting van het project om verschillende redenen nu niet meer verantwoord.

In tegenstelling tot voorheen is gemeente verantwoordelijk voor de realisatie van het project en moet ze 50% van de projectkosten bijdragen. Er is weliswaar een subsidie aangevraagd bij Holland Rijnland voor een deel van de gemeentelijke kosten, maar toekenning daarvan is onzeker. Daarnaast is er een reëel risico op kostenoverschrijding, omdat de raming verouderd is.

Ook liggen de onderhandelingen over de grondverwerving al enige tijd stil, omdat het verschil tussen vraag en aanbod erg groot is. Het college acht de kans niet groot dat grondverwerving slaagt binnen het hiervoor geraamde bedrag en de randvoorwaarden van de Visie Roodemolenpolder.

Destijds was het fietspad een provinciaal initiatief, nu moet de gemeente een eigen afweging maken tussen de baten van het fietspad en de kosten. Na afweging van de voor- en nadelen, stelt het college de raad voor om te stoppen met de verdere ontwikkeling.

]]>
news-91 Tue, 21 Aug 2018 13:24:12 +0200 Teylingen doet mee aan de Duurzame Huizen Route https://www.teylingen.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/teylingen-doet-mee-aan-de-duurzame-huizen-route-91.html De Nationale Duurzame Huizen Route is een platform waar huiseigenaren hun ervaringen delen over duurzaam wonen Trotse huiseigenaren kunnen hun woning het hele jaar door op de website aanmelden. Hiermee inspireren zij anderen bij het verduurzamen van hun woning. Op zaterdag 3 en 10 november zijn veel woningen te bezoeken. Wilt u ook aan de slag met duurzaam wonen of wilt u graag uw kennis en ervaringen delen? Schrijf u in voor een bezoek of meld uw woning aan op de website van de Duurzame Huizen Route.

Juryverkiezing

Nieuw dit jaar zijn de verkiezingen van het ‘Duurzaamste Huis van Nederland’. Huiseigenaren maken daarmee kans om het leukste, beste, meest innovatieve en duurzaamste huis te worden. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. Tot en met 30 september kunnen huiseigenaren hun woning opgeven om kans te maken op deze prestigieuze titel. Meer informatie vindt u op www.duurzamehuizenroute.nl/verkiezingen.

 

]]>
news-83 Thu, 09 Aug 2018 17:43:49 +0200 Leidsevaart gestremd voor doorgaande recreatievaart https://www.rijnland.net/actueel/nieuws/nieuws-2018/rijnland-neemt-extra-maatregelen-om-verzilting-te-beperken Om de droogte en de verzilting van het water in de bollenstreek te beperken, heeft Rijnland de Leisdevaart ter hoogte van Heemstede gestremd news-49 Wed, 08 Aug 2018 15:23:00 +0200 Burendag 2018 https://www.teylingen.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/burendag-2018-49.html [update] Op 22 september is het weer Burendag. Een dag waarop mensen samen komen en iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Ook de gemeente stelt extra geld ter beschikking. [update 8 augustus] Het Oranje Fonds steunt de activiteiten met maximaal € 400,-. Voor dit jaar is het gehele budget echter vergeven vanwege de vele aanvragen die het fonds heeft ontvangen. U kunt nog wel een feestpakket aanvragen en inspiratie vinden op de site van het Oranje Fonds www.burendag.nl. Om te stimuleren dat ook in Teylingen veel mensen aan Burendag meedoen, stelt de gemeente ook € 400,- per activiteit ter beschikking. Deze bijdrage kunt u nog altijd aanvragen tot 1 september 2018. In 2017 werd Burendag op 21 plekken in Teylingen gevierd. Met Burendag willen wij, het Oranje Fonds en Douwe Egberts mensen dichter bij elkaar brengen.

Elkaar ontmoeten en leren kennen

Op 21, 22 en 23 september kunnen buren hun goede ideeën uitvoeren. Vorig jaar werd Burendag op 21 plekken in Teylingen gevierd. In Sassenheim werd bijvoorbeeld onder het genot van samen eten de nieuwe buurtbewoners welkom geheten en de plantenbakken opgeknapt. In Warmond zetten buren samen een buurtbank in elkaar en werd er gebrainstormd over de speeltuin. In Voorhout kreeg een kinderboerderij een schoonmaak- en opruimbeurt.

Aanvraag indienen

U kunt uw activiteit aanmelden op www.burendag.nl. Klik op ‘Meld je nu aan’ en volg de stappen. Bij de gemeente kunt u uw aanvraag indienen door het aanvraagformulier Burendag 2018 in te vullen en op te sturen. Dit kan nog tot 1 september 2018.

Vragen?

Voor vragen of voor andere initiatieven die niet binnen de voorwaarden van Burendag vallen, kunt u contact opnemen met de wijkregisseurs Teylingen, Irma Crooijmans en Loes Massaro via e-mail: wijkregisseurteylingen@hltsamen.nl of bel 14 0252.

]]>
news-74 Wed, 01 Aug 2018 11:26:19 +0200 Storing bij inloggen met DigiD https://www.teylingen.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/storing-bij-inloggen-met-digid-74.html [update 3 aug.] Op dit moment zijn er terugkerende DDoS-aanvallen op DigiD. Tijdens deze aanvallen kan het zijn dat inloggen met uw DigiD tijdelijk niet mogelijk is. Sommige digitale formulieren op onze website zullen dan niet werken. Wij adviseren u in zo’n geval later opnieuw in te loggen. Onze excuses voor dit ongemak.

Meer nieuws op vindt u op de websites van Logius en Tweakers.
 

]]>
news-68 Tue, 31 Jul 2018 14:27:11 +0200 Langer thuis wonen door de zorgserre https://www.teylingen.nl/zorg/zorgserre.html De zorgserre is bedoeld om iemand die verzorging nodig heeft langer thuis te laten (in)wonen. U kunt deze modelwoning-zorgserre bekijken in Sassenheim. Kent u de zorgserre al? Deze woonunit (zie foto) van circa 3,5 bij 6 meter staat sinds december aan de woonkamer van de modelwoning Hyacintenstraat 7 in Sassenheim. De zorgserre is bedoeld om iemand die slecht ter been is en/of verzorging nodig heeft langer thuis te kunnen laten wonen. Of om bijvoorbeeld een hulpbehoevende (schoon)ouder tijdelijk te laten inwonen.  

De zorgserre kan tijdelijk aan een huur- of koopwoning geplaatst worden en bevat een slaap- en een badkamer. Alles is uiteraard rolstoeltoegankelijk. Via een schuifwand kan de zorgserre afgesloten worden van de woonkamer. Bijvoorbeeld als iemand even rust wil of verzorging nodig heeft.

Plaatsing en kosten

De zorgserre kan eenvoudig en binnen één tot twee weken geplaatst en verwijderd worden. De kosten zijn nog niet vastgesteld. Dit is mede afhankelijk van de inkomenssituatie en huidige woonkosten en wordt in een pilot bekeken. Voor de zorgserre is geen indicatie nodig. Wel zijn er criteria die meespelen bij een besluit tot plaatsing.

Een kijkje nemen?

Woonstichting Vooruitgang heeft de woning aan de Hyacintenstraat beschikbaar gesteld als modelwoning. Ook inwoners uit Hillegom en Lisse zijn hier van harte welkom. Wilt u komen kijken of heeft u vragen? Neemt dan contact op met Johan van Buren via jvb@wstvooruitgang.nl of 0252-241010. In de modelwoning ziet u trouwens ook welke aanpassingen mogelijk zijn om een woning geschikt(er) te maken voor mensen met dementie.

De zorgserre is een idee vanuit het Zorgpact Teylingen. Dat is een samenwerkingsverband van gemeente, woningcorporaties, huisartsen en zorg- en welzijnsinstellingen in Teylingen.

]]>
news-67 Tue, 31 Jul 2018 13:17:00 +0200 Losliggende tegels op een fietspad? Meld het via Fixi! https://www.fixi.nl Door de langdurige warmte en droogte gaan sommige tegels van fietspaden los liggen. Komt u een gevaarlijke situatie tegen? Meld het via Fixi.nl! news-65 Mon, 30 Jul 2018 22:11:21 +0200 Fijnstof door de vuurkorf? https://www.teylingen.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/fijnstof-door-de-vuurkorf-65.html Heeft u een barbecue, terrashaard of vuurkorf? Het stoken van hout, houtskool of briketten zorgt voor fijnstof in de lucht en kan overlast voor uw buren veroorzaken. Hierbij tips voor schoner stoken. Om de uitstoot van fijnstof en de mogelijke overlast zoveel mogelijk te voorkomen geeft de gemeente tips voor schoner stoken.

Gezondheidsrisico’s Het inademen van fijnstof kan zorgen voor hartklachten en klachten aan de luchtwegen. Stookt u een vuurtje of barbecuet u in de tuin? Er zijn veel manieren om dat zo schoon mogelijk te doen. Zo voorkomt u gezondheidsklachten voor uzelf en uw buren.

Overlast

Voor mensen met longaandoeningen is houtrook altijd overlast. Ook anderen kunnen houtrook als overlast ervaren, vooral vanwege de geur. De houtrook komt ongevraagd en ongewenst hun woning binnen. Ook buiten zitten in andermans rook is voor een keertje niet erg, maar vaak en of continu is vervelend.

Tips voor schoner stoken

Met deze tips kunt u schoner stoken en barbecueën en zorgt u voor minder overlast:

1. Bepaal voordat u het vuur aansteekt de windrichting en waarschuw buren die er last van kunnen krijgen. Dan kunnen zij op tijd hun ramen sluiten.

2. Gebruik droog hout voor de vuurkorf. Dit zorgt voor minder uitstoot en minder gezondheidsrisico’s dan het stoken van vochtig hout. Droog hout herkent u aan een loszittende schors en scheuren aan de zijkant. U kunt het ook controleren met een vochtmeter.

3. Veroorzaak minder rook met de Zwitserse methode. Steek blokken in de vuurkorf of terrashaard van bovenaf aan. Zo ontstaat er minder rook.

4. Wilt u een terrashaard of een barbecue kopen? Er zijn ook elektrische modellen. Hiermee veroorzaakt u minder luchtvervuiling terwijl u toch kunt genieten van gezellige zomeravonden.

Let op! Het is verboden om snoeihout of (tuin)afval te verbranden. Ook geverfd of bewerkt (geïmpregneerd) hout mag nooit in een vuurkorf of (terras)haard. Bij de verbranding van deze materialen komen heel veel giftige stoffen vrij.

]]>
news-58 Thu, 26 Jul 2018 15:56:00 +0200 Blauwalg bij het 't Joppe (Kagerplassen) UPDATE http://www.zwemwater.nl/details/zwemplek/1870/algemeen [update] Zwemverbod wegens mogelijke huid- en buikklachten. Door de hitte neemt de kwaliteit van het zwemwater verder af. Actuele info op Zwemwater.nl Voor meer nieuws zie:

]]>