Gemeente Teylingen: Nieuwsberichten https://www.teylingen.nl/ Het laatste nieuws van de gemeente Teylingen nl Gemeente Teylingen Mon, 17 Dec 2018 11:08:56 +0100 Mon, 17 Dec 2018 11:08:56 +0100 news-267 Fri, 14 Dec 2018 15:54:13 +0100 Giet oliebollenvet niet in gootsteen of toilet https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/giet-oliebollenvet-niet-in-gootsteen-of-toilet-267.html Vet gaat stollen in het riool en veroorzaakt verstoppingen. Breng het naar een vetrecyclecontainer. Gaat u ook de keuken, schuur of tuin in om oliebollen te bakken dit jaar? Wat te doen met het overgebleven frituurvet? Frituurvet en olie veroorzaken verstoppingen in het riool. Spoel het overgebleven vet na het bakken niet door het toilet of gootsteen, maar breng het naar een vetrecyclecontainer bij u in de buurt.

Zowel vast als vloeibaar vet gaat namelijk klonteren en stollen als het in het rioolwater terecht komt. Daarnaast raakt de waterzuiveringsinstallatie in uw woongebied overbelast. Dat kan worden voorkomen door het gebruikte vet in een melkpak of fles te gieten en weg te brengen naar de vetrecyclecontainer bij u in de buurt. U vindt deze containers vaak bij supermarkten, scholen, sportclubs, kinderboerderijen of milieustraten.

Samen voor een gezonde waterketen
Het hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeenten en drinkwaterbedrijven werken met elkaar aan een schoner milieu en een gezonde leefomgeving. Ook u kunt een bijdrage leveren door vetresten niet door de gootsteen of het toilet te spoelen, maar ze in te leveren.

Meer informatie over wat nog meer niet in het riool mag? Neem dan een kijkje op www.nietinhetriool.nl 

]]>
news-262 Fri, 14 Dec 2018 11:30:53 +0100 Zonnepanelen op dak van gemeentewerf geplaatst https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/zonnepanelen-op-dak-van-gemeentewerf-geplaatst-262.html Wethouder Rob ten Boden bij de plaatsing van de zonnepanelen op dinsdag 11 december In 2030 functioneert Teylingen als lokale overheid volledig duurzaam. Daarmee vervullen we als overheid een voorbeeldrol. We stimuleren en faciliteren bedrijven en inwoners waar we dat kunnen om ons voorbeeld te volgen. Inmiddels heeft de gemeente Teylingen op enkele gebouwen al zonnepanelen liggen, maar er is ruimte voor meer. De gemeente heeft voor de gemeentewerf, het bestuurscentrum, het gemeentekantoor en het Trefpunt een zogeheten SDE+ subsidie gekregen. Hiermee kan de gemeente rendabel investeren in energieopwekking. Er komen ongeveer 900 panelen bij op de vier gebouwen, dit zorgt voor ongeveer 10% van het energiegebruik van al het werk van de gemeentelijke organisatie. Hierbij hebben we het dan over onder andere stroom in de gebouwen, lantaarnpalen in Teylingen en pompgemalen. Een deel van de opgewekte stroom op de gebouwen gebruiken we niet zelf maar verkopen we door aan de energieleverancier. Zo willen we als gemeente laten zien dat investeren in energie duurzaam en financieel aantrekkelijk kan zijn.

Binnen de regio zijn we met elkaar op zoek naar andere mogelijkheden om schone energie op te wekken. We doen dit bijvoorbeeld via het Energie Akkoord Holland Rijnland in samenwerking met regiopartners.

]]>
news-261 Wed, 12 Dec 2018 14:29:18 +0100 Nieuwjaarsreceptie 2019 https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/nieuwjaarsreceptie-2019-261.html Het jaar 2019 staat voor de deur. Een heel nieuw jaar waarin we met elkaar samen kunnen werken aan ons mooie Teylingen. U bent van harte welkom op woensdagavond 2 januari! Dat doen we graag samen met onze inwoners, ondernemers en verenigingen. We zijn heel trots op alle creatieve geesten, verbinders, handige mensen, vernieuwers, stevige doorzetters en stille werkers met wie we samenwerken. Daar willen we graag het nieuwe jaar mee inluiden.

Van harte welkom

U bent van harte uitgenodigd op woensdag 2 januari 2019 in het bestuurscentrum (Raadhuisplein 1) in Voorhout. Hier kunnen we elkaar ontmoeten en het hebben over onze goede voornemens voor 2019.

De receptie duurt van 19.30 tot 21:30 uur.

Waarderingsprijs 2018

In Sassenheim, Voorhout en Warmond zijn veel actieve inwoners, die samen hun schouders zetten onder uiteenlopende initiatieven. De gemeente is blij met de activiteiten die worden ontplooid en stimuleert en ondersteunt ze graag. Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt één van deze initiatieven beloond met de waarderingsprijs van Teylingen.

De waarderingsprijs wordt rond 20.15 uur uitgereikt.

]]>
news-260 Tue, 11 Dec 2018 16:08:15 +0100 Kampioenen en talenten nomineren! https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/kampioenen-en-talenten-nomineren-260.html Jaarlijks belonen de gemeente en de Stichting Sport Promotie Teylingen de sporthelden uit Teylingen met de Sportprijzen Teylingen. Nomineren kan tot en met vrijdag 1 februari. Op vrijdag 8 maart is de prijsuitreiking.

De prijzen gaan naar sporters die in teamverband of individueel in 2018 een topprestatie hebben geleverd. Het zijn de kampioenen, de promovendi en de aanstormende talenten uit onze gemeente die voor de prijzen in aanmerking komen. 

De jaarlijkse sportprijs gaat naar de beste sportman, sportvrouw of sportploeg. Daarnaast wordt ook de Talentenprijs uitgereikt. De Talentenprijs is voor de beste sporter, sportster of sportploeg tot 18 jaar.

Wie worden de volgende sporthelden?

Een recordbreker of prijzenpakker, die in 2018 een bijzondere sportprestatie heeft geleverd, nomineren kan vanaf dinsdag 11 december via www.sportcafeteylingen.nl.

Criteria

Voor deelname aan de sportprijzen zijn criteria opgesteld. Voor de prijzen kunnen in principe de volgende personen in aanmerking komen:
•    Een sporter of sportster uit de gemeente Teylingen, die op internationaal, nationaal dan wel regionaal niveau een sportieve prestatie heeft geleverd.
•    Sporters onder de 18 jaar komen in aanmerking voor de talentenprijs.
•    Een team of vereniging uit de gemeente Teylingen, dat op internationaal, nationaal dan wel regionaal niveau een sportieve prestatie heeft geleverd.
•    Hierbij is het niet perse noodzakelijk dat alle sporters afkomstig zijn uit de gemeente Teylingen.
•    Sportploegen onder de 18 jaar komen in aanmerking voor de talentvolle sportploeg. 

Sportbegeleidersprijs

Daarnaast is de jury ook op zoek naar vrijwilligers of professionals die het sporten voor anderen mogelijk maken. Scheidsrechters, trainers, coaches; ook hun bijdrage is topsport. Personen nomineren voor de Sportbegeleidersprijs kan ook  tot en met 1 februari via www.sportcafeteylingen.nl.

Voordragen online of via de post

Een nominatie insturen per post kan door het formulier te downloaden via www.sportcafeteylingen.nl en in te sturen naar Sportprijzen Teylingen, Wasbeeklaan 3, 2361 HG in Warmond.

Prijsuitreiking

De uitreiking van de Sportprijzen Teylingen is op vrijdagavond 8 maart tijdens het speciale Sportcafé bij Dekker Warmond. De Sportprijzen worden georganiseerd door Stichting Sport Promotie Teylingen en de gemeente Teylingen.

]]>
news-258 Tue, 11 Dec 2018 13:15:01 +0100 Afsluiting containers en afvalbakken https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/afsluiting-containers-en-afvalbakken-258.html De papier- en textielcontainers zijn van 28 december tot en met 2 januari afgesloten om vuurwerkschade te voorkomen. De glascontainers worden geleegd, maar worden niet afgesloten. 

Wij begrijpen dat het vervelend is als een container is afgesloten en u uw afval niet kwijt kunt. Is een container afgesloten of vol? Neem uw afval mee terug naar huis of breng het naar de milieustraat. Afval naast de container vergroot de kans op brand en geeft vervuiling.

Bekijk de openingstijden van de milieustraat rondom de feestdagen.

Afvalbakken afgesloten

Rondom de feestdagen zijn veel afvalbakken in Teylingen afgesloten om schade door vuurwerk te voorkomen. Wij begrijpen dat dit vervelend is, maar het vervangen van afvalbakken is erg kostbaar. Plaats geen afval naast de container om brand of zwerfvuil te voorkomen. 
 

]]>
news-252 Mon, 10 Dec 2018 14:24:32 +0100 Woningen voor spoedzoekers https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/woningen-voor-spoedzoekers-252.html De woningdruk is toegenomen. Daarom zoekt de gemeente Teylingen voor de korte termijn naar innovatieve woonvormen, tijdelijke of modulaire bouw voor verschillende doelgroepen. 

Al enige tijd ervaren woningzoekenden druk op de woningmarkt. Hier wordt op vele fronten aan gewerkt in verschillende (nieuw)bouwprojecten.

Op dit moment is er een groep die nog tussen wal en schip valt: de ‘spoedzoeker’. Een persoon (starter, gescheiden ouder, etc.) die op korte termijn tijdelijke huisvesting zoekt. En die vanuit deze plek verder kan zoeken naar een meer structurele oplossing.

Werksessie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen wil voor deze groep een oplossing realiseren. Daarom wil het college de mogelijkheid onderzoeken om de gemeentelijke grondpositie aan de Teylingerdreef in Voorhout in te zetten voor de ontwikkeling van flexibel wonen. Op donderdag 22 november vond hiervoor een werksessie plaats. Deskundigen, omwonenden, raadsleden, bestuurders en ambtenaren gingen met elkaar in gesprek om te ontdekken onder welke voorwaarden een tijdelijke huisvestingslocatie gerealiseerd kan worden. Download hier het verslag van de werksessie.

Projectleider

Om het constructieve gesprek van de avond vast te houden, gaf de wethouder opdracht om een projectleider aan te stellen. Die stelt op korte termijn – op basis van de uitkomsten van de werksessie - een plan van aanpak op. Daarbij wordt gedacht aan de ruimtelijke procedures, partners om het project te ontwikkelen, communicatie naar alle belanghebbenden en de gemeentelijke besluitvorming.

Heeft u vragen of wilt u dat wij u op de hoogte houden? Stuur dan een e-mail naar e.simon@hltsamen.nl

]]>
news-251 Fri, 07 Dec 2018 18:15:29 +0100 ‘Vroeg Eropaf’: schulden tijdig in beeld door samenwerking https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/vroeg-eropaf-schulden-tijdig-in-beeld-door-samenwerking-251.html Huurders van sociale woningen in de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen krijgen binnenkort hulp aangeboden als zij twee maanden achterlopen met het betalen van huur. De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, de ISD Bollenstreek en woonstichtingen Stek en Vooruitgang hebben hiervoor op donderdag 6 december een convenant ondertekend. Het gaat om een pilot van een jaar.

Het is belangrijk om inwoners met schulden eerder in beeld te krijgen en daar samen over in gesprek te gaan. Zo kan worden voorkomen dat de schulden nog hoger worden. De ervaring is namelijk dat inwoners de ISD of het sociaal team pas om hulp vragen als hun schuld fors is opgelopen. Bij een grote schuld en gemiddeld acht verschillende schuldeisers is het ingewikkeld om een schuldregeling te treffen. Daarom geldt: hoe eerder er hulp is, hoe beter.

Werkwijze Vroeg Eropaf
Woonstichtingen Stek en Vooruitgang melden huurders met een huurachterstand van twee maanden aan bij de ISD. Vanuit de ISD/het projectteam Vroeg Eropaf gaat een medewerker bij deze huurders op huisbezoek. De huurder krijgt vervolgens hulp bij het aanvragen van financiële regelingen en het op orde krijgen van het papierwerk. Daarnaast wordt de huurder ondersteund bij het aanpakken van eventuele andere problemen, die mogelijk de huurachterstand veroorzaken.

Evaluatie
Als na een jaar blijkt dat het project succesvol is, wordt het uitgebreid met andere schuldeisers, zoals energieleveranciers en zorgverzekeraars.

]]>
news-248 Fri, 07 Dec 2018 14:56:01 +0100 Openingstijden en afvalinzameling rondom de feestdagen https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/openingstijden-en-afvalinzameling-rondom-de-feestdagen-248.html Tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag zijn wij gesloten. Op 18, 24 en 31 december sluiten wij om 16 uur. Het gemeentekantoor is gesloten op:
 • Dinsdag 18 december 2018 om 16.00 uur (kerstviering medewerkers)
 • Maandag 24 december 2018 om 16.00 uur (kerstavond)
 • Dinsdag 25 en woensdag 26 december 2018 (1e en 2e Kerstdag)
 • Maandag 31 december 2018 om 16.00 uur (oudejaarsavond)
 • Dinsdag 1 januari 2019 (nieuwjaarsdag)

 

Sociaal team

De balie van het sociaal team in Sassenheim is op maandag 24 december 2018 gesloten.


Bestuurscentrum Voorhout

Het bestuurscentrum is gesloten van maandag 24 december tot en met maandag 1 januari.


Aangepaste openingstijden Milieustraat:

 • Maandag 24 december is de Milieustraat geopend van: 8.00 – 16.00 uur (avondopenstelling vervalt)
 • Dinsdag 25 december en woensdag 26 december (1e en 2e Kerstdag) gesloten
 • Maandag 31 december is de Milieustraat geopend van: 8.00 – 16.00 uur (avondopenstelling vervalt)
 • Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) geslotenVervangende inzameldagen afval

GFT:

 • Dinsdag 25 december wordt donderdag 27 december
 • Woensdag 26 december wordt vrijdag 28 december


Oud papier:

 • Maandag 24 december wordt donderdag 27 december (staat foutief in de digitale afvalkalender)
   

Restafval en plastic verpakkingsafval (PMD):

 • Dinsdag 1 januari wordt woensdag 2 januari
   


Glas-, papier- en kledingcontainers afgesloten

De glas-, papier- en kledingcontainers worden vanaf 28 december afgesloten tot en met 2 januari om vuurwerkschade te voorkomen. Is een container afgesloten of vol? Neem uw afval mee terug naar huis of breng het naar de milieustraat. Afval naast de container vergroot de kans op brand en geeft vervuiling.


Afvalbakken afgesloten

Rondom de feestdagen zijn veel afvalbakken in Teylingen afgesloten om schade door vuurwerk te voorkomen. Wij begrijpen dat dit vervelend is, maar het vervangen van afvalbakken is erg kostbaar. Plaats geen afval naast de container om brand of zwerfvuil te voorkomen.

]]>
news-238 Wed, 28 Nov 2018 12:47:47 +0100 Wat vindt u van het Wandelpad Roodemolenpolder? https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/wat-vindt-u-van-het-wandelpad-roodemolenpolder-238.html Op woensdagavond 12 december om 19.30 uur bent u van harte welkom in het bestuurscentrum van de gemeente Teylingen. Wij informeren u dan over het ontwerp ‘Wandelpad Roodemolenpolder’.

Wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst? U kunt dit doen door te mailen naar b.vandijk@hltsamen.nl.

Droomdemolenpolder

Met het project ‘droomdemolenpolder’ (2014) onderzocht de gemeente welke wensen en mogelijkheden er zijn voor de inrichting van de Roodemolenpolder als groene buffer tussen Voorhout en Sassenheim. De inzet was het streven naar een hogere ruimtelijke kwaliteit, een toename van de beleefbaarheid met behoud van het rustige open agrarische karakter van het gebied en het versterken van de biodiversiteit. Na een interactief proces zijn drie droomvisies uitgewerkt waarin de polder groen blijft en tegelijk beter beleefbaar wordt.

Wandelpad Roodemolenpolder

Met de inbreng van om- en aanwonenden is nu gekozen voor een plan wat inzet op een wandelpad rondom de polder. Het pad gaat deels over bestaande wegen en wordt deels nieuw aangelegd. Het plan voorziet in meer (weidevogel-) natuur in de polder. Buiten het broedseizoen is de poldernatuur beleefbaar via een boerenwandelpad door de polder.

Inzage

Vanaf 10 tot en met 17 december kunt u op teylingen.nl/wandelpadroodemolenpolder het ontwerp inzien en reageren. Inbreng wordt meegenomen in de uitwerking naar een definitief en technisch ontwerp.

]]>
news-233 Mon, 26 Nov 2018 11:52:13 +0100 Impuls voor natuur en landschap Duin- en Bollenstreek https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/impuls-voor-natuur-en-landschap-duin-en-bollenstreek-233.html Op 21 november vond de ondertekening plaats van de uitvoeringsovereenkomst Regionaal Groenprogramma 2018-2022, cluster Duin-en Bollenstreek. De zeventien projecten hierin geven een impuls aan natuur en landschap in de Duin- en Bollenstreek. De projecten maken het gebied groener en toegankelijker.

Tijdens de regiodag van samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zetten Martijn Bilars en Nanning Mol hun handtekening onder de overeenkomst. Martijn Bilars is wethouder van Noordwijkerhout en vertegenwoordiger van het cluster Duin- en Bollenstreek. Nanning Mol is wethouder van Voorschoten en portefeuillehouder natuur en landschap Dagelijks Bestuur Holland Rijnland.

Gezamenlijke waarde

De projecten in de uitvoeringsovereenkomst hebben een gezamenlijke waarde van 3,7 miljoen euro. Vanuit het Regionaal Investeringsfonds wordt hieraan € 914.395,- bijgedragen.

Projecten

De zeventien projecten zijn de eerste projecten van het gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek 2016-2020. Het doel van dit programma is om de Duin- en Bollenstreek een groeiende en inspirerende regio te maken en te houden. Eén van de onderdelen hierin is de investering in de entrees van de regio en het ontwikkelen van bloemrijke bermen, onder meer in Hillegom, Noordwijk en Katwijk. De bloeiende bermen sluiten ook aan bij de wens van Holland Rijnland om meer te investeren in de biodiversiteit van de regio.

Andere projecten zetten in op de cultuur-historische parels van de Duin- en Bollenstreek. Zo is het Merovechpark in Katwijk opgenomen in de overeenkomst, gelegen in het nieuwbouwproject De Horn. Het park ligt op een grafveld van het Merovingische volk, daterend rond 560-725 na Christus. Het doel is om de historie van dit park, dat nu aangewezen is als Rijksmonument, zichtbaar en beleefbaar te maken. 

Alle projecten opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst zijn klaar om gerealiseerd te worden. Enkele daarvan zijn inmiddels al in uitvoering. 

Bekijk de volledige lijst met alle projecten.

]]>
news-230 Thu, 22 Nov 2018 16:05:02 +0100 Voorkom financieel misbruik van ouderen https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/voorkom-financieel-misbruik-van-ouderen-230.html Ouderen blijven langer thuis wonen, maar worden met het vorderen van de jaren vaak wel steeds afhankelijker van anderen. Helaas wordt maar liefst 1 op de 20 ouderen uiteindelijk slachtoffer van financieel misbruik. Dit onderwerp verdient dus aandacht. Het sociaal team kan u adviseren over financiële vraagstukken. En er is onlangs een lokale alliantie ‘financieel veilig ouder worden’ in het leven geroepen. De partijen in deze alliantie geven voorlichting over dit onderwerp. 

Wanneer is sprake van financieel misbruik?

Financieel misbruik is het ongepast gebruik maken van de bezittingen van een ander, binnen een (afhankelijkheids-)relatie. Het begint meestal klein, maar kan al snel ernstige vormen aannemen. Het buurmeisje doet bijvoorbeeld boodschappen voor de buurvrouw en rekent meteen een paar eigen boodschappen af met de pinpas. Al snel worden grotere bedragen opgenomen. Andere voorbeelden zijn: diefstal van geld of sieraden, misbruik van machtigingen, gedwongen testamentwijziging et cetera. 

Voorbereid zijn op de toekomst

Lang niet alle ouderen zijn kwetsbaar, maar het is van belang om tijdig over financiële zaken na te denken. Wie gaat uw financiën beheren als u dat onverhoopt zelf niet meer kunt? Wie doet uw boodschappen als u straks de deur niet meer uit kunt? Denk er alvast over na en win advies in bij het sociaal team Sassenheim, Voorhout of Warmond.

Kijk voor meer informatie over de lokale alliantie en de deelnemers op de website: Financieel veilig ouder worden

]]>
news-228 Thu, 22 Nov 2018 12:03:55 +0100 Boten Koudenhoorn weg https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/boten-koudenhoorn-weg-228.html Alle boten op en rondom Koudenhoorn zijn weg. Deze tijdelijke maatregel is nodig vanwege de onrust op en rondom het recreatie-eiland.

In december starten de gesprekken met de jachthaveneigenaren, zeilvereniging de Kaag, Promotie Warmond aan de Kaag, de TOV en andere betrokkenen om samen te kijken naar de uitvoering van de beleidsregels, zodat er op een prettige manier zonder overlast gerecreëerd kan worden zodra het nieuwe seizoen weer van start gaat.
 

]]>
news-227 Thu, 22 Nov 2018 10:27:46 +0100 Lees de stooktips voor open haard of houtkachel https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/lees-de-stooktips-voor-open-haard-of-houtkachel-227.html Heeft u een open haard of houtkachel? Of wilt u er een kopen? Een vuurtje stoken kan gezellig zijn, maar het is niet goed voor het milieu en de gezondheid en kan overlast bij u in de buurt veroorzaken. Wij geven u graag een aantal stooktips.

Stooktips voor houtkachel en open haard

Wilt u toch hout stoken? Lees dan onderstaande tips:

1.    Stook alleen droog hout. Vochtig hout brandt niet goed en dat geeft extra veel rook en fijnstof. Zelf hout hakken? Droog het hout dan minstens 2 jaar. Het hout is droog als het gebarsten is of als de bast loslaat.
2.    Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd hout: bij verbranding komen zware metalen vrij. Het is daarom verboden om bewerkt hout te verbranden. Ook (spaan)plaat is uit den boze vanwege de lijm die erin zit. Voor het stoken van bewerkt hout kunt u een boete krijgen.
3.    Stook geen papier en karton. Het geeft veel rook en vliegas en is daarom zelfs verboden als brandstof.
4.    Heeft u een allesbrander? Neem dit woord dan niet letterlijk, want u kunt niet alles verbranden in een allesbrander. Verbrand alleen onbewerkt, droog en schoon hout. Dus bijvoorbeeld geen plastic of geverfd hout. Afval verbanden is verboden.
5.    Stook niet bij windstil of mistig weer: de rook blijft dan hangen en kan plaatselijk veel luchtvervuiling veroorzaken. Op de website stookwijzer.nu kunt u zien wanneer u beter niet kunt stoken.
6.    Wordt het binnen te warm met de houtkachel aan? Stook dan met minder hout en zet even een raam open. Schuif niet de luchttoevoerklep dicht ('smoren'): het hout verbrandt dan niet volledig waardoor er extra veel schadelijke stoffen ontstaan.
7.    Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open, net als de klep in de schoorsteen. Dat zorgt voor betere verbranding en dus minder schadelijke stoffen.
8.    Houd ventilatieroosters tijdens het stoken open (of zet een raampje open). Op deze wijze wordt de toevoer van verse lucht en zuurstof niet beperkt en kan het verbrandingsproces optimaal verlopen. Smoren van de toevoer zorgt voor het slechter verlopen van het verbrandingsproces en bevordert het vrijkomen van rook en stank.
9.    Controleer of u goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en u ziet bijna geen rook uit de schoorsteen komen. Oranje vlammen en donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is. Zorg in dit geval voor voldoende luchtaanvoer.
10.    Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen.
11.    Stook niet iedere dag en zeker niet langer dan vier uur op één dag. Zo blijft u vrienden met de buurt.
12.    Bij het aansteken van de kachel kunt u het beste de Zwitserse methode gebruiken. Op het internet zijn veel filmpjes terug te vinden waar tekst en uitleg wordt gegeven.

Ervaart u overlast?

Ervaart u overlast van iemand die een kachel heeft en hout stookt? Ga dan in gesprek en maak de overlast die u ervaart bespreekbaar. In de meeste gevallen is de stoker bereid om maatregelen te nemen om de overlast te beperken.

U kunt van buitensporig overlast een melding doen via info@hltsamen.nl of telefoonnmmer14-0252

]]>
news-226 Wed, 21 Nov 2018 18:29:42 +0100 Geen asbest op sportvelden en volkstuinen na brand paardenstal Elsgeesterweg https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/geen-asbest-op-sportvelden-en-volkstuinen-na-brand-paardenstal-elsgeesterweg-226.html Er is geen asbest aangetroffen op de naastgelegen sportvelden en volkstuinen na de brand in de paardenstal aan de Elsgeesterweg. Vandaag heeft een gespecialiseerd bedrijf een inventarisatie gedaan naar vrijgekomen asbest. Na vragen van ouders zijn ook de sportvelden meegenomen in de inventarisatie. De brandweer stelde eerder al dat vanwege de gunstige windrichting er hoogstwaarschijnlijk geen asbest op de volkstuinen en de sportvelden is neergekomen. Dat is nu daadwerkelijk uitgesloten.

Asbest

In een klein gebied direct naast de stal is wel asbest aangetroffen.
Het gebied is afgezet. Men start zo spoedig mogelijk met het schoonmaken van dit gebied.
Omdat het vervuilde gebied over de Elsgeesterweg valt blijft deze weg vanaf de N444 afgesloten totdat de opruimwerkzaamheden zijn afgerond.

]]>
news-221 Mon, 19 Nov 2018 16:50:33 +0100 Meeste boten Koudenhoorn al vertrokken https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/meeste-boten-koudenhoorn-al-vertrokken-221.html Vandaag, maandag 19 november, zijn de passantenhavens en afmeerplekken op en rondom Koudenhoorn tijdelijk afgezet met lint. De meeste boten zijn al vertrokken. Boten die er nog liggen krijgen vandaag nog een keer formeel te horen dat ze weg moeten. Ze hebben hier nog tot donderdagochtend de tijd voor, daarna worden de boten op kosten van de eigenaar weggesleept.

Naar aanleiding van de onrust op en rondom Koudenhoorn bij Warmond heeft de gemeenteraad onlangs vervroegd de regels van de APV aangescherpt.

In december starten de gesprekken met betrokkenen zoals de jachthaven-eigenaren, zeilvereniging de Kaag en andere betrokkenen om samen te kijken naar de uitvoering van de beleidsregels, zodat er op een prettige manier zonder overlast gerecreëerd kan worden zodra het nieuwe seizoen weer van start gaat.

]]>
news-220 Fri, 16 Nov 2018 15:41:40 +0100 Inloopavond herontwikkeling Kagerzoom https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/inloopavond-herontwikkeling-kagerzoom-220.html Geïnteresseerden zijn op 6 december van harte uitgenodigd. De inloopavond vindt plaats in Het Trefpunt, Herenweg 80 in Warmond Donderdag 6 december is er een inloopavond over het ontwerp voor de herontwikkeling van de Kagerzoom. Geïnteresseerden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De inloopavond vindt plaats in Het Trefpunt, Herenweg 80 in Warmond. Inlopen kan tussen 19.30 uur en 22.00 uur. Tijdens de inloop geven verschillende professionals een toelichting op de ontwerptekeningen. Ter plekke is het mogelijk vragen te stellen en te reageren op het ontwerp.

Ook is het ontwerp van 30 november tot en met 14 december via de www.kagerzoom.info in te zien en kan er via de website op gereageerd worden. Reacties worden meegenomen in de uitwerking naar een definitief en technisch ontwerp.

Achtergrond

Kagerzoom – Levend landschap’

In januari is de globale visie ‘Kagerzoom – Levend landschap’ gepresenteerd. Hierop is vanuit diverse belangstellenden en belangengroepen gereageerd. Deze visie is aangepast en verder uitgewerkt in een ontwerp.

Het ontwerp voor Kagerzoom is onderdeel van het ‘Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020’. Dit programma omvat onder andere projecten voor het verbeteren en versterken van de natuur en het landschap in de regio.

Minder budget voor ontwerp Kagerzoom

Voor de uitvoering van dit ontwerp is minder budget beschikbaar dan eerder beoogd. Dit komt doordat er in de eerste jaren van het uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden veel nieuwe projecten zijn toegevoegd. Zowel de gemeente Teylingen als gemeente Leiden vinden een goede kwaliteit van dit herinrichtingsproject belangrijk. Helaas is dit extra geld niet beschikbaar in de begroting van Leiden. Hierdoor vervalt de helft van het beoogde budget voor de herinrichting. Dit heeft gevolgen voor het ontwerp en de beheerkeuzes. Tijdens de inloopavond op 6 december is het aangepaste ontwerp te zien en kan erop gereageerd worden.

Vervolg

Na 14 december wordt gestart met de uitwerking en de onderzoeken die nodig zijn voor de aanvraag van omgevingsvergunningen en ontheffingen. Tegen de omgevingsvergunningen kan via de gebruikelijke procedure bezwaar worden gemaakt. Het definitief en technisch ontwerp wordt geplaatst op www.kagerzoom.info. De uitvoering staat gepland in het najaar van 2019.

]]>
news-218 Thu, 15 Nov 2018 11:05:29 +0100 Opnieuw maatregelen opgelegd aan overlastgevers Warmond https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/opnieuw-maatregelen-opgelegd-aan-overlastgevers-warmond-218.html Dankzij de extra inzet van BOA’s, politie en flexteam zijn gisteravond twee jongeren aangehouden na het gooien van zwaar vuurwerk. De jongeren behoren tot de groep overlastgevers op en rondom Koudenhoorn. Naar aanleiding van deze verstoring van de openbare orde zal burgemeester Carla Breuer direct een gebiedsverbod opleggen aan een van deze personen zodra deze weer vrij komt.

Het gebiedsverbod houdt in dat deze persoon zich voorlopig niet meer mag begeven in het grootste gedeelte van Warmond. Voor de andere persoon volgen in ieder geval consequenties naar aanleiding van het overtreden van het samenscholingsverbod.

Wijziging APV

Naar aanleiding van de onrust in Warmond heeft de raad vervroegd besloten om de APV aan te scherpen. Vandaag 15 november 2018 krijgen alle eigenaren van boten die voor anker liggen een officiële waarschuwing. Ze worden daarin gewezen op de gevolgen als zij geen gehoor geven aan de waarschuwing, namelijk dat de gemeente de boten zal verwijderen tenzij ze dit zelf doen. Daarnaast wordt er ook gecontroleerd op overnachting bij boten die aan de steiger liggen. Ook zij krijgen een waarschuwing dat ze daar niet mogen overnachten.

Verwijderen boten

Waarom worden de boten van overlastgevers niet direct weggehaald door de gemeente? Een vraag die wij op dit moment veel krijgen en die wij ook goed begrijpen. In een handhavingstraject moeten de beginselen van behoorlijk bestuur in acht worden genomen, waaronder zorgvuldigheid. Dit betekent dat de gemeente redelijke termijnen moet hanteren voordat de gemeente zelf de overtredingen kan beëindigden. 

Booteigenaren krijgen van vrijdag 16 november 2018 tot donderdag 22 november 2018 de tijd om hun boot zelf weg te halen. Op 22 november 2018 haalt de gemeente de boten weg die door de booteigenaren niet zijn verwijderd. De kosten zijn voor de eigenaar.

Camera’s

Vanaf 6 november is cameratoezicht ingesteld, dit is inmiddels verlengd tot en met 4 december. Dit wordt binnenkort gepubliceerd.

Samenscholingsverbod

De burgemeester kondigde op 5 november een samenscholingsverbod af voor het gebied rondom de gemeentehaven, het recreatie-eiland Koudenhoorn en de daarbij behorende wateren. Dit verbod geldt voor een periode van veertien dagen en wordt verlengd met wederom twee weken.

Samenwerking

De gemeente, de politie en het OM werken in het traject nauw samen en zijn geregeld en op verschillende tijdstippen aanwezig in en rondom het gebied Koudenhoorn. Naast de aanwezigheid van BOA’s en politie is het flexteam in ieder geval tot en met 19 november 2018 in de avonduren aanwezig.

]]>
news-216 Wed, 14 Nov 2018 14:43:35 +0100 Geslaagde Dag van de Mantelzorg in Sassenheim https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/geslaagde-dag-van-de-mantelzorg-in-sassenheim-216.html Mantelzorgers uit Teylingen in het zonnetje gezet Zaterdag 10 november was de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag worden mantelzorgers – mensen die intensief en/of langdurig zorgen voor een naaste - in het zonnetje gezet.

In Sassenheim kwamen zo’n 110 mantelzorgers uit Teylingen bijeen voor een dag ‘ontspannen, ontmoeten en verwend worden’. De Dag vond plaats in het Rijnlands Lyceum.

Wethouder Arno van Kempen opende de bijeenkomst. Hij sprak zijn waardering en respect voor de mantelzorgers uit en vertelde over ontwikkelingen in mantelzorgbeleid in Teylingen. De mantelzorgers wisselden vervolgens ervaringen en tips uit en blikten met elkaar terug op de afgelopen jaren: ervaren zij veranderingen, verbeteringen? Ervaren ze een gelijkwaardige samenwerking met hulpverleners? Worden ze gehoord en serieus genomen? Leny Noteboom van Welzijn Teylingen leidde de dag verder in goede banen. Er waren verwenactiviteiten, workshops, een creatieve ontmoetingshoek, een informatiemarkt en een heerlijke lunch. Na een geslaagde en ontspannen dag gingen de mantelzorgers naar huis met een leuke goodiebag.

]]>
news-212 Mon, 12 Nov 2018 16:15:24 +0100 Voorlichtingsbijeenkomst babbeltrucs groot succes https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/voorlichtingsbijeenkomst-babbeltrucs-groot-succes-212.html Vrijdag 9 november opende burgemeester Carla Breuer een voorlichtingsbijeenkomst over babbeltrucs. Deze bijeenkomst organiseerde de politie samen met de gemeente in zorgcentrum Bernardus in Sassenheim. Ruim 80 ouderen waren aanwezig. 

Babbeltrucs herkennen

U heeft vast wel eens gehoord van babbeltrucs. Iemand belt aan bij een bewoner en met een mooi praatje weet diegene de bewoner geld of andere bezittingen afhandig te maken. Uit onderzoek van de politie blijkt dat dit meestal gebeurt bij ouderen. Ook blijkt dat juist ouderen het lastig vinden om daders van babbeltrucs en hun smoesjes te herkennen. In de pauze konden zij met een ‘virtual-reality-bril’ echter ervaren hoe een babbeltruc in zijn werk gaat. 

Babbeltrucs voorkomen

Het voorkomen van babbeltrucs begint al bij de keuze om de deur wel of niet open te doen. ‘s Avonds doen veel ouderen de deur niet meer open, maar ook overdag is het goed om hier een bewuste keuze in te maken. Bepaalde hulpmiddelen, zoals deurspionnen en kierstandhouders, kunnen hierbij helpen. U ziet dan wie er voor de deur staat.

Twijfelt u?

Bij twijfel is het advies altijd om niet open te doen. Weet dat wanneer de gemeente of energieleverancier iemand bij u langs stuurt, u daar altijd vooraf een brief over krijgt. Zij sturen dus niet zomaar iemand langs zonder u dat eerst te vertellen. 

Bingo ter afsluiting

De middag werd feestelijk afgesloten met een bingo. Daarbij was de hoofdprijs heel toepasselijk een deurbeveiliging, beschikbaar gesteld door een slotenmaker.

]]>
news-211 Mon, 12 Nov 2018 14:45:28 +0100 Beschadiging brug Koudenhoorn https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/beschadiging-brug-koudenhoorn-211.html Zondagavond 11 november vond er omstreeks 22.00 uur een ontploffing plaats. Hierbij raakte het kunststofdek van de Koudenhoornbrug in Warmond beschadigd. Onderzoek moet uitwijzen waardoor het beschadigd is geraakt.

Het gat is 20 bij 20 centimeter groot. De brug is gewoon toegankelijk. Er is een houten plaat over het gat geplaatst. Dat wordt nog vervangen door een stalen traanplaat.

Burgemeester Carla Breuer: ‘Uiteraard versterkt dit de zorgen die er al zijn over de overlast op Koudenhoorn en die we vorige week nog deelden tijdens een bewonersavond. Gemeente, politie en openbaar ministerie beoordelen dagelijks de in te zetten maatregelen. Alle maatregelen die in ons vermogen liggen, passen we toe.’

Onderzoek

Op dit moment doet de politie onderzoek naar dit incident om te achterhalen wie voor deze ontploffing verantwoordelijk is. De politie doet buurtonderzoek en gaat na of er bruikbare camerabeelden zijn en of er getuigen zijn.

Bent u getuige geweest van deze vernieling? Of van voorvallen of incidenten die te maken hebben met een verstoring van de openbare orde? Geef dit dan door aan de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Welke acties lopen er nu?

Politieactie 23 oktober
Naar aanleiding van de politie actie op 23 oktober jl, zijn enkele overlastgevers in voorarrest gegaan. Voor twee van hen is dat voorarrest opgeheven. Zij blijven verdachten en moeten zich voor de Haagse Rechtbank verantwoorden. Voor eén van hen is het voorarrest door de Haagse Rechtbank op 7 november verlengd met 60 dagen.

Camera’s
Vanaf 6 november is cameratoezicht ingesteld voor de duur twee weken. Vandaag is besloten dat cameratoezicht te verlengen met twee weken, dus in ieder geval tot 
4 december.

Samenscholingsverbod
Daarnaast kondigde de burgemeester op 5 november een samenscholingsverbod af voor het gebied rondom de gemeentehaven, het recreatie-eiland Koudenhoorn en de daarbij behorende wateren. Dit verbod geldt voor een periode van veertien dagen. Minimaal twee dagen voor afloop van de periode wordt het samenscholingsverbod geëvalueerd. Daarna kan de burgemeester besluiten tot een verlenging. 

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en start handhavingstraject
De gemeenteraad van Teylingen heeft donderdag 8 november versneld de wijziging van de APV vastgesteld. Deze is aangevuld met (onder meer) het verbod op overnachten (dan wel voor anker liggen) in voer- en vaartuigen en hinderlijk drankgebruik op openbare plaatsen en openbaar water. Dit verbod is bedoeld om te kunnen handhaven als er misbruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot overnachten (dan wel voor anker liggen). 

De gewijzigde APV wordt aanstaande woensdag 14 november gepubliceerd en treedt donderdag 15 november in werking. Op dat moment kan het handhavingstraject starten. Dat traject kent een aantal juridische stappen: van waarschuwing tot voornemen en daarna besluit tot ‘last onder dwangsom’. Als de overtreding niet wordt beëindigd kan bestuursdwang worden uitgevoerd, ofwel het wegslepen van het vaartuig. Dit handhavingstraject start donderdag 15 november.

Als toelichting is het belangrijk te melden dat het college in zogenoemde beleidsregels gebieden en tijden kan en zal aanwijzen om concreet invulling te geven aan de normen uit de APV. Het is namelijk niet de bedoeling dat het verbod economische en recreatieve activiteiten onmogelijk maakt. Daarom wordt in samenspraak met belanghebbenden, zoals ondernemers, binnenkort gestart met het opstellen van deze beleidsregels.

Extra toezicht

Vanaf morgen 13 november huurt de gemeente in ieder geval tot en met maandag 19 november, in samenspraak met de politie, extra toezicht in specifiek voor Warmond. Dit gebeurt in de vorm van particuliere flexteams die bestaan uit professionele beveiligers die bekend zijn op Koudenhoorn.

Achtergrond

Na een rustige periode gedurende de gebiedsverboden die deze zomer werden opgelegd, kwamen sinds de beëindiging ervan op 1 september direct weer overlast-meldingen binnen over Koudenhoorn van omwonenden en recreanten. Sindsdien werkt de gemeente nauw samen met de politie en het Openbaar Ministerie aan maatregelen rondom de overlast. De politie onderzoekt op dit moment de toedracht van de explosie bij de Koudenhoornbrug.

]]>
news-207 Wed, 07 Nov 2018 17:41:53 +0100 Scholen kunnen helpen armoede te bestrijden https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/scholen-kunnen-helpen-armoede-te-bestrijden-207.html Wethouder Arno van Kempen van gemeente Teylingen betrekt scholen bij het bestrijden van armoede. Deze week kaart hij het onderwerp aan tijdens een overleg met de scholen. Speerpunt armoedebeleid

In april stelde de gemeenteraad het armoedebeleidsplan 2018-2021 vast. Een van de speerpunten in dit beleid is het stimuleren van het gebruik van bestaande regelingen. Lang niet alle mensen die op, onder of net boven de armoedegrens leven, vragen namelijk de praktische hulp of financiële ondersteuning aan waar ze recht op hebben. Door de komende tijd veel publiciteit te geven aan de mogelijkheden hoopt de gemeente dat het gebruik van de regelingen omhoog gaat.  

Wethouder Van Kempen: “Ik vind het ontzettend belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving en voldoende besteedbaar inkomen heeft. Daar wil ik mij voor inspannen, samen met lokale partners. Dat betekent onder meer de hulp en regelingen die er zijn onder de aandacht brengen. Ook onder jongeren. Daarom is dit een agendapunt in het overleg met scholen. Zij hebben een belangrijke rol in het signaleren van armoede en kunnen jongeren en ouders informeren.”

Gemeentelijke hulp en regelingen

De ISD voert een aantal inkomensregelingen voor (onder andere) de gemeente Teylingen uit. Daarnaast is er nog een aantal andere gemeentelijke regelingen, zoals: 

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur
 • Stichting Leergeld
 • Sport- en cultuurregeling volwassenen
 • Noodfonds
 • Hulp bij schulden (ook voor ondernemers)
   

Verdere informatie hierover is gemakkelijk te vinden op deze website onder de button Laag inkomen, die op de homepage staat.

Sociale teams denken mee en helpen

De sociale teams Sassenheim, Voorhout en Warmond denken mee met mensen die moeite hebben met rondkomen. Ook helpen zij met het indienen van aanvragen. Inwoners uit de drie kernen zijn van harte welkom bij de balie van het sociaal team in het gemeentehuis Sassenheim. Op verzoek spreekt het sociaal team ook af bij mensen thuis of op een andere locatie. Verder is het sociaal team telefonisch bereikbaar via 14 0252 en via de Facebookpagina’s van de teams.

 

]]>
news-204 Tue, 06 Nov 2018 09:09:25 +0100 Samenscholingsverbod gemeentehaven Warmond en Koudenhoorn https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/samenscholingsverbod-gemeentehaven-warmond-en-koudenhoorn-204.html De gemeente werkt nauw samen met de politie en het Openbaar Ministerie rondom de Koudenhoorngroep en de overlast die ervaren wordt. De politie onderzoekt op dit moment de toedracht van de explosie bij de woonboot aan de gemeentehaven. Burgemeester Carla Breuer heeft maandagochtend 5 november direct contact gehad met de bewoner van de woonboot. Zij kan de onrust en zorg van inwoners goed begrijpen en zoekt regelmatig contact met diverse ondernemers en inwoners.

De gemeente werkt nauw samen met de politie en het openbaar ministerie om er voor te zorgen dat het weer als veilig ervaren wordt. In iedere stap trekken we gezamenlijk op en stemmen af welke maatregel we kunnen nemen en welke het meest effectief is.

Maatregelen

Afgelopen week is het proces opgestart om cameratoezicht te verkrijgen op de gemeentehaven. Vanaf dinsdag 6 november is dit effectief voor de duur twee weken. Daarnaast heeft de burgemeester zojuist een samenscholingsverbod afgekondigd voor het gebied rondom de gemeentehaven, het recreatie-eiland Koudenhoorn en de daarbij behorende wateren.

Dit houdt in dat groepen van twee of meer personen, die zich overlastgevend, ordeverstorend, intimiderend of bedreigend gedragen ten opzichte van inwoners, recreanten en/of bezoekers en/of toezichthouders en alle andere personen die zich in dat gebied bevinden om en nabij de Gemeentehaven (zijnde het gebied ingesloten door de Dorpsstraat te Warmond en de Jan Steenlaan te Warmond) en het recreatie-eiland Koudenhoorn (inclusief de daartoe behorende openbare wateren) niet samen mogen scholen.

Met het instellen van het samenscholingsverbod wordt beoogd te voorkomen dat de doelgroep zich in groepen ophoudt en vanuit de groep ordeverstorend en intimiderend gedrag vertoont binnen bovengenoemd gebied. In het bijzonder moet worden voorkomen dat het veiligheidsgevoel verder wordt aangetast.

Wijziging APV

Wij beseffen ons dat hiermee de overlast nog niet helemaal voorbij is. Het is op dit moment het maximale aan bestuurlijke maatregelen dat we kunnen nemen. Daarnaast ligt de APV-wijziging voor ter besluitvorming aan de gemeenteraad.

Het voorstel is de APV aan te vullen met (onder meer) het verbod op overnachten (dan wel voor anker liggen) in voer- en vaartuigen en hinderlijk drankgebruik op openbare plaatsen en openbaar water. Dit verbod is bedoeld om te kunnen handhaven als er misbruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot overnachten (dan wel voor anker liggen). 

Als toelichting is het belangrijk te melden dat het college in zogenoemde beleidsregels gebieden en tijden kan en zal aanwijzen om concreet invulling te geven aan de normen uit de APV. Het is namelijk niet de bedoeling dat het verbod economische en recreatieve activiteiten onmogelijk maakt. Daarom wordt in samenspraak met belanghebbenden, zoals ondernemers, binnenkort gestart met het opstellen van deze beleidsregels.

Vervolg

Als gemeente moeten we feiten en bewijzen blijven verzamelen voordat verder ingrijpen met - opnieuw en meer- bestuurlijke maatregelen (bijvoorbeeld een verlening gebiedsverbod) mogelijk is. Daar spannen wij ons continu voor in maar daarbij vragen we ook uw hulp.

Bent u getuige geweest van dit voorval of van voorvallen of incidenten die te maken hebben met een verstoring van de openbare orde? Meldt deze dan bij de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000

]]>
news-203 Mon, 05 Nov 2018 09:59:26 +0100 Cameratoezicht Gemeentehaven Warmond https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/cameratoezicht-gemeentehaven-warmond-203.html De burgemeester van Teylingen heeft besloten dat er in de gemeentehaven van Warmond cameratoezicht zal worden ingezet. De burgemeester nam dit besluit op 5 november op grond van artikel 151c van de Gemeentewet juncto artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen 2012.

Het toezicht via camera zal van 6 tot 20 november 2018 plaatsvinden. De omgeving van de gemeentehaven in Warmond is al langere tijd in beeld in verband met ernstige overlast. Door het inzetten van cameratoezicht kan verdere escalatie worden voorkomen.

Het volledige besluit ligt ter inzage op het Gemeentekantoor Sassenheim, Wilhelminalaan 25 Sassenheim.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het de burgemeester van Teylingen. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Uw bezwaarschrift bevat de volgende informatie:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift indient;
 • uw handtekening;
 • een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;
 • de reden(en) van uw bezwaar.

Binnen welke termijn?

U hebt zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. De termijn begint te lopen vanaf de dag na de verzenddatum van deze brief.

Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent meestal niet dat het besluit waartegen u bezwaar maakt niet in werking treedt. Als u het besluit op korte termijn wilt tegenhouden, moet u naast het bezwaarschrift een apart verzoek om een ‘voorlopige voorziening’ bij de Rechtbank indienen. Hiervoor moet u griffiekosten betalen.

Uw verzoek om voorlopige voorziening bevat de volgende informatie:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u de voorlopige voorziening indient;
 • het besluit waartegen bezwaar bestaat;
 • een kopie van het bezwaarschrift dat u bij de gemeente Teylingen heeft ingediend.

Dit verzoek stuurt u naar:

 • Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag
 • Sector Bestuursrecht
 • Postbus 20302
 • 2500 EH Den Haag


U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij deze rechtbank via de website Loket Rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website van Loket Rechtspraak voor de precieze voorwaarden.

]]>
news-201 Fri, 02 Nov 2018 13:44:07 +0100 Woningbouwplan Overteylingen Oost feestelijk ondertekend https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/woningbouwplan-overteylingen-oost-feestelijk-ondertekend-201.html Op donderdag 1 november is de overeenkomst voor de bouw van de nieuwe woonwijk in Sassenheim ondertekend Op donderdag 1 november om 12.00 uur ondertekende Van Rhijn Projectontwikkeling, Timpaan projectontwikkeling en de gemeente Teylingen een overeenkomst ondertekend voor de bouw van een nieuwe woonwijk in Sassenheim: Overteylingen Oost.

De westelijke helft van Overteylingen is al eerder gerealiseerd. Bijzondere elementen zijn daar de restauratie en verbouw tot appartementen van de monumentale bollenschuur en het realiseren van woonservicecentrum Sassembourg.

Het plan Overteylingen Oost omvat circa 133 woningen, waaronder 26 huurwoningen in de categorie sociaal en 20 beneden-boven woningen in de middenhuur. Dit deel van de wijk wordt aardgasvrij gerealiseerd met een beoogde energie efficiency (EPC) van nul voor de woningen. Er is veel aandacht voor de beeldkwaliteit van de woningen. De bestaande boerderij in het gebied is een gemeentelijk monument en blijft gehandhaafd. De beukenhaag langs de entree naar de boerderij wordt grotendeels ingepast in de groenstructuur van het plan.

]]>
news-202 Wed, 31 Oct 2018 14:46:00 +0100 Preventie-actie rondom station Sassenheim https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/preventie-actie-rondom-station-sassenheim-202.html De gemeente Teylingen houdt dit najaar een preventie-actie rondom het station Sassenheim met extra toezicht op de fietsenstallingen bij het station. Extra preventief toezicht

In november en december houdt de gemeente extra preventief toezicht bij station Sassenheim. Naast inzet van de BOA’s en politie huurt de gemeente voor 8 uur per week extra toezichthouders in speciaal voor deze actie. De politie, BOA's en toezichthouders zijn op wisselende dagen en tijden aanwezig.
Het extra toezicht richt zich op de fietsenstallingen bij het station. Hierbij is aandacht voor onveilige situaties, fietsendiefstal en het juist parkeren van fietsen. Ook de parkeergarage wordt meegenomen in de ronde.

 

Verdachte situatie

De gemeente vraagt reizigers om ook te helpen. Als u een verdachte situatie ziet, kunt u direct contact opnemen met de politie via 112. Geef hierbij een signalement van de dader/verdachte en noteer in welke richting de dader wegrent of wegrijdt. Doe ook altijd aangifte van een gestolen fiets bij de politie via www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-van-diefstal-fiets. Daarnaast is het belangrijk dat fietsen goed op slot worden gezet door:

 • Zowel het frame als de wielen van de fiets vast te zetten aan een vast voorwerp dat dieven niet kunnen verplaatsen.
 • Gebruik te maken van goede sloten en eventueel zelfs twee (verschillende) sloten.
 • Een diefstalpreventiechip op of aan de fiets aan te brengen. Dit is een klein staafje of rondje met gegevens. De chip is uit te lezen met een uitleesapparaat. Het is niet mogelijk een fiets te laten volgen via een satelliet.

Meer tips om fietsendiefstal te voorkomen staan op www.stopfietsdiefstal.nu.

]]>
news-199 Mon, 29 Oct 2018 15:45:10 +0100 Maak van je roze wolk geen rookwolk https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/maak-van-je-roze-wolk-geen-rookwolk-199.html In verwachting of een kind geboren? Bent u in verwachting of hebt u onlangs een kind gekregen? Of misschien bent u wel net oma of opa geworden. Daarmee bent u onderweg om een expert te worden in alle soorten tafelhoekjes, babyfoons, traphekjes en fleshygiëne om uw kindje zo veilig en gezond mogelijk op te laten groeien.

Brandveiligheid is misschien niet het eerste waar u aan denkt. Toch kan er ook bij u brand ontstaan met alle nare gevolgen van dien. Gelukkig kunt u zelf veel doen om uw gezin hiertegen te beschermen.

Sluit binnendeuren, plaats rookmelders, maak een vluchtplan.
 

Landelijke Brandpreventieweken

De Nederlandse Brandwondenstichting en Brandweer Nederland kennen ieder jaar de landelijke Brandpreventieweken. Daarin besteden zij aandacht aan het voorkomen van brand en brandwonden. Iedere regio in Nederland geeft een eigen invulling aan de Brandpreventieweken. Kijk op de website van de Brandweer voor meer informatie over deze campagne.

]]>
news-195 Fri, 26 Oct 2018 12:34:03 +0200 Langer thuis wonen met een zorgserre  https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/langer-thuis-wonen-met-een-zorgserre-195.html Kent u de zorgserre al? Het is een proefproject vanuit het Zorgpact Teylingen. Dat is een samenwerkingsverband van gemeente, woningcorporaties, huisartsen en zorg- en welzijnsinstellingen in Teylingen. De zorgserre staat nu in de Hyacintenstraat in Sassenheim, maar u kunt de unit tijdelijk aan uw (sociale) huurhuis laten plaatsen om bijvoorbeeld mantelzorg te verlenen. Of omdat een huisgenoot op die manier langer thuis kan blijven wonen en dus niet uit zijn vertrouwde omgeving hoeft te worden gehaald.

Wat is een zorgserre?

Een zorgserre is een unit (zie foto) van circa 3,5 bij 6 meter die aan de woonkamer van een woning geplaatst kan worden. De unit bestaat uit een slaap- en een badkamer. In de slaapkamer past een tweepersoonsbed. De badkamer is rolstoeltoegankelijk en heeft een douche, wastafel en toilet. Via een schuifwand kan de zorgserre afgesloten worden van de woonkamer. Bijvoorbeeld als iemand even rust wil of verzorging nodig heeft.

Kosten

Doordat de zorgserre steeds opnieuw gebruikt kan worden, wordt bespaard op de kosten. In de proef zijn de kosten voor het aan huis plaatsen van de serre voor mensen met een (sociale) huurwoning € 50,- netto per maand. U heeft geen indicatie nodig. Wel gelden er voorwaarden om de unit te kunnen laten plaatsen. Dit heeft onder andere te maken met de gezinssamenstelling en de gezondheidssituatie van de aanvrager.

Een kijkje nemen?

Woonstichting Vooruitgang heeft de woning aan de Hyacintstraat 7 beschikbaar gesteld als modelwoning. Daar kunt u de zorgserre zelf bekijken. Daarnaast kunt u in de woning zien welke aanpassingen mogelijk zijn om een woning geschikt(er) te maken voor mensen met dementie. 
 

Vragen?

Bent u geïnteresseerd in de zorgserre of wilt u de modelwoning bekijken? Neem dan contact op met Johan van Buren van Woonstichting Vooruitgang via jvb@wstvooruitgang.nl of 0252-241010. 

]]>
news-192 Tue, 23 Oct 2018 16:37:08 +0200 Politie-actie en waarschuwingsbrieven overlastgevers Koudenhoorn https://www.teylingen.nl/inwoners-en-ondernemers/actueel/politie-actie-en-waarschuwingsbrieven-overlastgevers-koudenhoorn.html Overlastmeldingen nopen tot actie Deze zomer zijn diverse gebiedsverboden opgelegd aan personen die al enige tijd voor ernstige verstoring van de openbare orde zorgen nabij Koudenhoorn.

Na een rustige periode gedurende de gebiedsverboden, kwamen sinds de beëindiging ervan op 1 september direct weer overlast-meldingen binnen van omwonenden en recreanten. De meldingen, maar ook het gedrag van de overlastgevers, geven de indruk dat er sprake is van een negatieve ontwikkeling sinds het opheffen van de gebiedsverboden.

In samenwerking met de politie en het openbaar ministerie en na zorgvuldige voorbereiding zijn daarom vandaag twee sporen ingezet om de overlast te bestrijden: strafrechtelijk en bestuursrechtelijk.
 

Politie-actie

De politie startte vanmorgen een onderzoek na aanhoudende meldingen van ernstige misdragingen, bedreigingen, intimidaties en milieuvervuiling door personen die zich ophielden rondom het recreatiegebied Koudenhoorn. Het politieonderzoek heeft geleid tot de aanhouding van drie personen. Het drietal is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.
 

Bestuurlijke maatregel

Op basis van onder andere de informatie uit het strafrechtelijk traject, wordt de zwaarte bepaald van bestuurlijke maatregel die getroffen kan worden. Voorafgaand aan deze bestuurlijke maatregel zijn vandaag, 23 oktober, aan de overlastgevers officiële waarschuwingsbrieven in persoon uitgereikt. Daarin wijst de burgemeester de overlastgevers erop dat als blijkt dat zij overlast veroorzaken, het woon- of leefklimaat aantasten of de openbare orde verstoren, zij spoedig zal optreden met een bestuurlijke maatregel, bijvoorbeeld een gebiedsontzegging of een gebiedsverbod.
 

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Verder bespreekt het college aanstaande dinsdag het raadsvoorstel voor een wijziging van de APV. Onderdeel daarvan is het voorstel de APV aan te vullen met (onder meer) het verbod op overnachten (dan wel voor anker liggen) in voer- en vaartuigen en hinderlijk drankgebruik op openbare plaatsen en openbaar water.

]]>
news-191 Tue, 23 Oct 2018 15:46:19 +0200 Heel de Bollenstreek wandelt https://www.teylingen.nl/inwoners-en-ondernemers/recreatie-en-toerisme/wandelroutes-bollenstreek.html Het laatste deel van het Zuid-Hollandse wandelnetwerk is geopend. De wandelroutes worden gecontroleerd door een grote groep vrijwilligers. news-188 Tue, 23 Oct 2018 13:20:49 +0200 Gratis controle fietsverlichting bij fietsenwinkels https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/gratis-controle-fietsverlichting-bij-fietsenwinkels-188.html Op zaterdag 3 november kunnen fietsers gratis hun verlichting laten controleren en zo nodig laten repareren De gemeente Teylingen, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland in de regio Holland Rijnland organiseren samen met enkele rijwielhandelaren in Teylingen een fietsverlichtingsactie op zaterdag 3 november. Tijdens deze actiedag kunnen fietsers gratis hun verlichting laten controleren en zo nodig laten repareren. Wanneer reparatie nodig is, hoeven fietsers alleen het materiaal te betalen en geen arbeidsloon.

Deelnemende rijwielhandelaren

Onderstaande rijwielhandelaren doen mee aan de actie:

 • Bike Totaal Van Hulst, Kerklaan 57, Sassenheim
 • Profile Leendert Kuijper, Hoofdstraat 144, Sassenheim
 • Fietsenwarenhuis.nl, Herenstraat 81, Voorhout
 • Warmerdam de fietsspecialist, Herenweg 2, Warmond

Korting tijdens actieweek

In de campagneweek voor fietsverlichting van 5 tot en met 10 november, kunnen fietsers met korting hun fietsverlichting laten repareren. Zij ontvangen dan 10% korting op de totale kosten (materiaal plus arbeidsloon) van reparatie van hun fietsverlichting bij de deelnemende rijwielhandelaren.

Politiecontrole fietsverlichting

De politie gaat na de actie gericht controleren op werkende fietsverlichting. De boete voor onverlicht fietsen bedraagt €55,-.

]]>