Ga naar de inhoud

Verkiezingen

Op woensdag 15 maart 2023 kunt u stemmen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en het Waterschap. Deze verkiezingen vinden eens in de vier jaar plaats. 


Provinciale Staten verkiezing

U stemt op een lid van een politieke partij die u bij winst voor de komende vier jaar vertegenwoordigt in de provincie Zuid-Holland. De provincie bepaalt bijvoorbeeld of steden en dorpen kunnen uitbreiden en waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd. 
 

Waterschapsverkiezing

De waterschappen in Nederland zorgen voor ons water. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater.

Ga naar het begin