Subsidies

  • 2 soorten subsidie: eenmalige en jaarlijkse subsidie
  • Voor bijvoorbeeld: sportieve en culturele activiteiten, Wmo, volksgezondheid, jeugd
  • Eenmalige subsidie kunt u het hele jaar door aanvragen bij het Jacoba van Beierenfonds, zolang er voldoende budget is
  • Jaarlijkse subsidie vraagt u aan uiterlijk 1 mei in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor u de subsidie aanvraagt
  • Lees de werkwijze en voorwaarden hieronder

Werkwijze

Eenmalige subsidie

Heeft u een project of activiteit die het wonen in Teylingen leuker maakt, het verenigingsleven een impuls geeft of de leefomgeving verbetert? En zoekt u daarvoor nog een steuntje in de rug? Dan kan het Jacoba van Beierenfonds Teylingen wellicht hierbij ondersteunen met haar kennis, netwerk of financiële middelen. 

Heeft u een concreet plan? Kijk dan op de website van het Jacoba van Beierenfonds hoe u een aanvraag indient en aan welke voorwaarden een aanvraag minimaal moet voldoen.
 

 

Aanvragen jaarlijkse subsidie

Een jaarlijkse subsidie is een subsidie waarbij wij jaarlijks afspraken maken met de aanvrager over de te leveren prestaties die passen binnen het gemeentelijke beleid. Wilt u als instelling in aanmerking komen voor een jaarlijkse subsidie? Dat is voor de jaren 2021 en 2022 niet meer mogelijk. Een aanvraag voor jaarlijkse subsidie kunt u uiterlijk 1 mei indienen voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft. Een digitaal aanvraagformulier voor het jaar 2023 staat vanaf 15 maart 2022 op de website.

 

Voorwaarden

Beoordeling

Als er onduidelijkheden zijn of de gegevens zijn niet volledig, dan hoort u dat van ons. U krijgt dan de gelegenheid om de gevraagde gegevens op korte termijn aan te leveren. Als alle gegevens in orde zijn, beoordelen wij uw aanvraag. 

Wanneer hoort u van ons? 

Heeft u een jaarlijkse subsidie aangevraagd? Dan ontvangt u ons besluit uiterlijk 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Meer informatie

 

 

.

Ga naar het begin