Ga naar de inhoud

Subsidies

Op deze pagina

  • Soorten subsidie: Jacoba van Beieren en jaarlijkse subsidie 
  • Voor bijvoorbeeld: sportieve en culturele activiteiten, Wmo, volksgezondheid, jeugd
  • Subsidie van het Jacoba van Beierenfonds kunt u het hele jaar door aanvragen, zolang er voldoende budget is
  • Jaarlijkse subsidie vraagt u aan uiterlijk 1 mei in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor u de subsidie aanvraagt
  • Lees de werkwijze en voorwaarden hieronder

Jacoba van Beierenfonds

Heeft u een project of activiteit die het wonen in Teylingen leuker maakt, het verenigingsleven een impuls geeft of de leefomgeving verbetert? En zoekt u daarvoor nog een steuntje in de rug? Dan kan het Jacoba van Beierenfonds Teylingen wellicht hierbij ondersteunen met haar kennis, netwerk of financiële middelen. 

Heeft u een concreet plan? Kijk dan op de website van het Jacoba van Beierenfonds hoe u een aanvraag indient en aan welke voorwaarden een aanvraag minimaal moet voldoen.
 

Aanvragen jaarlijkse subsidie

Een jaarlijkse subsidie is een subsidie waarbij wij jaarlijks afspraken maken met de aanvrager over de te leveren prestaties die passen binnen het gemeentelijke beleid. Een aanvraag voor jaarlijkse subsidie voor het jaar 2024 moet uiterlijk op 1 mei 2023 bij ons binnen zijn. De aanvraag kunt u digitaal doen. De digitale aanvraag helpt u door de stappen heen. Er wordt aangegeven welke documenten u dient bij te voegen. Het is van belang de aanvraag zo volledig mogelijk in te vullen.

Beoordeling

Als er onduidelijkheden zijn of de gegevens zijn niet volledig, dan hoort u dat van ons. U krijgt dan de gelegenheid om de gevraagde gegevens op korte termijn aan te leveren. Als alle gegevens in orde zijn, beoordelen wij uw aanvraag. 

Wanneer hoort u van ons? 

Heeft u een jaarlijkse subsidie aangevraagd? Dan ontvangt u ons besluit uiterlijk 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

 

 

.

Ga naar het begin