Ga naar de inhoud

Subsidies

 • Soorten subsidie: Jacoba van Beieren, eenmalige, jaarlijkse subsidie en NPO-subsidie
 • Voor bijvoorbeeld: sportieve en culturele activiteiten, Wmo, volksgezondheid, jeugd
 • Subsidie van het Jacoba van Beierenfondskunt u het hele jaar door aanvragen, zolang er voldoende budget is
 • NPO-subsidie vraagt u aan via de knop 'Eenmalige subsidie'
 • Jaarlijkse subsidie vraagt u aan uiterlijk 1 mei in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor u de subsidie aanvraagt
 • Lees de werkwijze en voorwaarden hieronder

Jacoba van Beierenfonds

Heeft u een project of activiteit die het wonen in Teylingen leuker maakt, het verenigingsleven een impuls geeft of de leefomgeving verbetert? En zoekt u daarvoor nog een steuntje in de rug? Dan kan het Jacoba van Beierenfonds Teylingen wellicht hierbij ondersteunen met haar kennis, netwerk of financiële middelen. 

Heeft u een concreet plan? Kijk dan op de website van het Jacoba van Beierenfonds hoe u een aanvraag indient en aan welke voorwaarden een aanvraag minimaal moet voldoen.


Aanvragen eenmalige subsidie

 • Vraag de eenmalige subsidie aan uiterlijk 8 weken voordat u met de activiteit of het project start.
 • Doe dit online via het e-formulier. Het kan zijn dat we u vragen om documenten mee te sturen. Dit wordt aangegeven in het aanvraagproces. Het is belangrijk dat u de aanvraag zo volledig mogelijk invult.
 • U kunt het hele jaar door subsidie aanvragen, zolang er voldoende budget is.NPO-subsidie 

De gemeente heeft het Rijksbudget in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs bestemd voor de volgende doelen:

 1. Schoolmaatschappelijk werk/hulp in de scholen 
 2. De inzet van sport, kunst & cultuur, talentontwikkeling en gezondheidsbevordering om aan het welbevinden van leerlingen in Hillegom bij te dragen. 

Hiervoor is een subsidieregeling vastgesteld. Er is een maximum bedrag van €83,00 per leerling beschikbaar per school gedurende het kalenderjaar 2022.  De scholen kunnen dit aanvragen in samenwerking met elkaar of met andere organisaties in de gemeente. Het voorstel  waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet beschrijven wat er gebeurt en moet voorzien zijn van een begroting.

U vraagt de NPO-subsidie aan via de knop 'Eenmalige subsidie aanvragen'. Eenmaal in het menu kunt u kiezen voor NPO-subsidie.

 

Aanvragen jaarlijkse subsidie

Een jaarlijkse subsidie is een subsidie waarbij wij jaarlijks afspraken maken met de aanvrager over de te leveren prestaties die passen binnen het gemeentelijke beleid. Een aanvraag voor jaarlijkse subsidie voor het jaar 2023 moet uiterlijk op 1 mei 2022 bij ons binnen zijn. De aanvraag kunt u digitaal doen. De digitale aanvraag helpt u door de stappen heen. Er wordt aangegeven welke documenten u dient bij te voegen. Het is van belang de aanvraag zo volledig mogelijk in te vullen. 

 

Beoordeling

Als er onduidelijkheden zijn of de gegevens zijn niet volledig, dan hoort u dat van ons. U krijgt dan de gelegenheid om de gevraagde gegevens op korte termijn aan te leveren. Als alle gegevens in orde zijn, beoordelen wij uw aanvraag. 

Wanneer hoort u van ons? 

Heeft u een jaarlijkse subsidie aangevraagd? Dan ontvangt u ons besluit uiterlijk 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

 

 

.

Ga naar het begin