Ga naar de inhoud

Subsidies

Op deze pagina

 • Soorten subsidie: SEOT-regeling (per 15 februari), Jacoba van Beieren en jaarlijkse subsidie 
 • Voor bijvoorbeeld: sportieve en culturele activiteiten, Wmo, volksgezondheid, jeugd
 • Subsidie van het Jacoba van Beierenfonds kunt u het hele jaar door aanvragen, zolang er voldoende budget is
 • Jaarlijkse subsidie vraagt u aan uiterlijk 1 mei in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor u de subsidie aanvraagt
 • NPO regeling: eenmalige subsidie voor scholen
 • Lees de werkwijze en voorwaarden hieronder

SEOT-regeling

De gemeente Teylingen wil haar detailhandel, horeca en (sport)verenigingen, kunt- en cultuurinstellingen en maatschappelijke instellingen ondersteunen na tijden van hoge energielasten. Zij kunnen daarom van 15 februari tot 15 maart 2024 een subsidieaanvraag indienen voor de Subsidieregeling Energielasten Ondersteuning Teylingen (SEOT-regeling). De gemeente reserveert hiervoor 400.000 euro. U kunt tot 50% van uw totale energielasten van 2019 terugkrijgen als u aan de voorwaarde van de regeling voldoet.
 

Jacoba van Beierenfonds

Heeft u een project of activiteit die het wonen in Teylingen leuker maakt, het verenigingsleven een impuls geeft of de leefomgeving verbetert? En zoekt u daarvoor nog een steuntje in de rug? Dan kan het Jacoba van Beierenfonds Teylingen wellicht hierbij ondersteunen met haar kennis, netwerk of financiële middelen. 

Heeft u een concreet plan? Kijk dan op de website van het Jacoba van Beierenfonds hoe u een aanvraag indient en aan welke voorwaarden een aanvraag minimaal moet voldoen.
 

Subsidie NPO

Het Rijk heeft sinds het schooljaar 2021-2022 het Nationaal Programma Onderwijs ingericht met bijbehorende middelen. Gemeenten hebben naast de scholen ook middelen ontvangen om welzijn en welbevinden van leerlingen te bevorderen. Deze regeling moet jaarlijks worden vastgesteld. Ook voor komende schooljaar 2023-2024 is geld beschikbaar. Voor dit schooljaar focust de regeling op het welzijn van leerlingen en er blijft daarnaast ruimte voor andere initiatieven.

 

Aanvragen jaarlijkse subsidie

Een jaarlijkse subsidie is een subsidie waarbij wij jaarlijks afspraken maken met de aanvrager over de te leveren prestaties die passen binnen het gemeentelijke beleid. Een aanvraag voor jaarlijkse subsidie voor het jaar 2024 moet uiterlijk op 1 mei 2023 bij ons binnen zijn. De aanvraag kunt u digitaal doen. De digitale aanvraag helpt u door de stappen heen. Er wordt aangegeven welke documenten u dient bij te voegen. Het is van belang de aanvraag zo volledig mogelijk in te vullen.

Voorwaarden voor de SEOT-regeling

 • U bent gevestigd in de gemeente Teylingen
 • U valt onder één van de volgende doelgroepen:
  • Klein Detailhandel (SBI-code 47);
  • Logiesverstrekking (SBI-code 55);
  • Eet- en drinkgelegenheden (SBI-code 56);
  • Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting (SBI-code 88);
  • Kunst (SBI-code 90);   
  • Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud (SBI-code 91);
  • Sport en recreatie (SBI-code 93).
 • U kunt uw energiekosten van kalenderjaar 2019 inzichtelijk maken;
 • U toont aan dat u te maken heeft gehad met een tariefstijging tussen 2022 en 2023 ten opzichte van de energiekosten in 2019;
 • U ontvangt geen SPUK-MEOZ, SPUK-NEAS of TEK uitkering.
 • Voor SBI codes 47, 55, 56 geldt: u heeft maximaal 50 personeelsleden in dienst
 • Voor SBI code 88, 90, 91 geldt: u ontvangt geen jaarlijkse subsidie van gemeente Teylingen;
 • U heeft in de afgelopen 3 belastingjaren minder dan € 300.000 aan overheidssteun ontvangen

 

Beoordeling

Als er onduidelijkheden zijn of de gegevens zijn niet volledig, dan hoort u dat van ons. U krijgt dan de gelegenheid om de gevraagde gegevens op korte termijn aan te leveren. Als alle gegevens in orde zijn, beoordelen wij uw aanvraag. 

Wanneer hoort u van ons? 

Heeft u een jaarlijkse subsidie aangevraagd? Dan ontvangt u ons besluit uiterlijk 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

 

 

.

Ga naar het begin