Ga naar de inhoud

Omgevingsvergunning, bouwen

Op deze pagina

 • Omgevingsvergunning is de vervanger van onder andere de bouwvergunning
 • Kijk op de website van Ruimtelijke Plannen om vooraf informatie in te winnen
 • Vraag online aan via Omgevingsloket
 • Na ontvangst van uw vergunningaanvraag geeft de gemeente u ook advies over de brandveiligheid in uw pand/woning. Of kijk op de website van de brandweer.

 

 • Kijk op de website van Ruimtelijke Plannen om vooraf informatie in te winnen
 • Controleer via de ‘vergunningscheck’ op de site van het Omgevingsloket of u een omgevingsvergunning moet aanvragen
 • Als dit zo is, dan kunt u direct de vergunning aanvragen
 • U dient zich te identificeren met uw DigiD-inlogcode, bedrijven gebruiken de eHerkenning
 • Er kan sprake zijn van een reguliere of uitgebreide voorbereidingsperiode (afhankelijk van hoe complex de aanvraag is)
 • De reguliere voorbereidingsperiode is 8 weken, maar kan 6 weken worden verlengd
 • De uitgebreide voorbereidingsperiode is 6 maanden, maar met 6 weken kan worden verlengd
 • Na uw aanvraag krijgt u schriftelijk antwoord van de betreffende instantie (gemeente, provincie, waterschap of rijksoverheid)
 • Uw vergunning wordt bij goedkeuring meegestuurd met het schriftelijk antwoord (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt

 

Conceptaanvraag omgevingsvergunning (principeverzoek)

Wilt u voordat u een aanvraag om een omgevingsvergunning indient weten of uw (bouw)plan haalbaar is? Dan kunt u een conceptaanvraag (principeverzoek) indienen. Het voordeel is dat de kosten hiervan lager zijn dan voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Ook zijn er voor het indienen van een conceptaanvraag (principeverzoek) minder aanvullende documenten nodig. Het (bouw)plan hoeft ook nog niet zo gedetailleerd uitgewerkt te zijn als bij een definitieve aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

Aanpak

Voor een conceptaanvraag (principeverzoek) vult u onderstaand formulier in. In het aanvraagformulier staat welke stukken er verder nodig zijn. Mail het ingevulde aanvraagformulier, inclusief de bijlagen, naar: omgevingsvergunningen@HLTsamen.nl.

 

Kosten

De kosten voor het behandelen van een conceptaanvraag vindt u in de legestabel van de gemeente Teylingen. Deze staat op de website van Belastingen Bollenstreek bij de leges van de gemeente Teylingen.

 

 • De kosten van een omgevingsvergunning hangen samen met de bouwkosten. Meer informatie over de kosten vindt u op de website van Belastingen Bollenstreek, bij verordeningen Teylingen
 • Met de omgevingsvergunning kunt u meerdere vergunningen in 1 keer aanvragen. De vergunningen worden activiteiten genoemd
 • Niet alle activiteiten zijn vergunningplichtig. Soms heeft u helemaal geen vergunning nodig of hoeft u slechts een melding te doen. U kunt bij het omgevingsloket online controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft
 • Sommige aanvragen vallen onder de Bibob-beleidslijn. Hierbij wordt een aanvullende toets uitgevoerd op uw aanvraag
   


Vergunning in een flits

Een flitsvergunning is een complete vergunningaanvraag waarop binnen twee werkdagen kan worden beslist.

Welke bouwwerken komen in aanmerking?

U kunt voor een aantal bouwplannen een flitsvergunning krijgen. De volgende bouwwerken komen in aanmerking voor een flitsvergunning:

 • erfafscheidingen
 • dakkapellen

Voorwaarden flitsvergunning

Er zijn een paar voorwaarden waar de aanvraag aan moet voldoen.
De aanvraag moet:


Meer informatie

Het kan ook zijn dat uw bouwplan vergunningsvrij is, bekijk hiervoor www.omgevingsloket.nl.
De termijn voor het indienen van een bezwaar tegen de afgegeven vergunning blijft 6 weken.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een flitsvergunning? Bel dan naar het team vergunningen via 14 0252 ( WABO)

 

Ga naar het begin