Ga naar de inhoud

Omgevingsvergunning, principeverzoek

Op deze pagina

  • Wilt u voordat u een aanvraag om een omgevingsvergunning indient weten of uw (bouw)plan haalbaar is? Dan kunt u een conceptaanvraag (principeverzoek) indienen.
  • Voordeel is dat de kosten hiervan lager zijn dan voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Ook zijn er voor het indienen van een conceptaanvraag (principeverzoek) minder aanvullende documenten nodig.
  • Het (bouw)plan hoeft ook nog niet zo gedetailleerd uitgewerkt te zijn als bij een definitieve aanvraag om een omgevingsvergunning.

Voor een conceptaanvraag (principeverzoek) vult u het formulier in dat onder 'Downloads' staat. Welke stukken er verder nodig zijn, staat in het aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier mailt u, inclusief de bijlagen, naar: omgevingsvergunningen@HLTsamen.nl.

Termijn

Voor het behandelen van een conceptaanvraag geldt geen wettelijke termijn. De afhandelingstermijn hangt af van de complexiteit van het voorgenomen plan.

 

Bezwaar & beroep

Het antwoord van de gemeente op een conceptaanvraag is openbaar, maar wordt niet in een huis-aan-huis blad of via digitale kanalen gepubliceerd zoals bij een aanvraag om een omgevingsvergunning. Tegen het antwoord op een conceptaanvraag (principeverzoek) kan geen bezwaar worden gemaakt.

 

Kosten

Voor het behandelen van een conceptaanvraag brengen wij kosten in rekening. U vindt de kosten in de legestabel van de gemeente Teylingen op de website van Belastingen Bollenstreek.

Ga naar het begin