Ga naar de inhoud

Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordwijk - Schiphol

De provincies Noord- en Zuid-Holland, regio Holland Rijnland, vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Lisse en Haarlemmermeer werken samen aan de verbetering van de regionale bereikbaarheid. Dat geldt ook voor de bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Daarom werken deze partijen samen aan een betere, snellere en frequentere hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV) tussen Noordwijk en Schiphol. Deze verbinding zorgt voor meer bussen, met een betere aansluiting op de treinen, goede haltevoorzieningen en een goede aansluiting van toekomstige nieuwbouwwijken op het openbaar vervoer.

 

Aanpassingen aan wegen nodig

Een hoogwaardige busverbinding betekent: betrouwbaar, comfortabel, frequent en veilig. Om dat te kunnen realiseren zijn aanpassingen nodig. Passagiers die in Noordwijk opstappen om in Sassenheim over te stappen op de trein, willen we de zekerheid bieden dat ze hun overstap ook halen. De bus heeft geen aparte busbaan maar rijdt over de weg. Dat betekent dat we knelpunten in het wegennet die zorgen voor files en vertragingen, willen wegnemen. Daar profiteren dan zowel het busverkeer als het overige verkeer van.

Iedere wegbeheerder (waaronder de gemeente Teylingen) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de maatregelen op zijn eigen wegennet. Het maatregelpakket op de wegen van de gemeente Teylingen, in Voorhout en Sassenheim, is al eerder door de gemeenteraad vastgesteld. De maatregelen worden in fasen uitgevoerd.

Hieronder leest u welke maatregelen in welke fase worden of zijn uitgevoerd.

 

Fase 1: Voorhout

In Voorhout zijn in 2022 en 2023 de volgende aanpassingen gedaan:

  • Aanleg van nieuwe bushaltes aan de Componistenlaan, tegenover NS-station Voorhout.
  • Aanpassing van de kruising Schoutenlaan-Oosthoutlaan. Daarbij is de voorrang gewijzigd met de route van de bus mee.
  • Oosthoutlaan: iets verruimen van de drie meest noordelijke bochten.
  • Aanleg van een nieuw bushaltepaar bij het Oosthoutplein/Rietpad en aanleg van een trottoir aan de westzijde langs de Oosthoutlaan tussen de Bloemenschans en het Rietpad.
  • Aanleg van nieuwe bushaltes langs de Componistenlaan, in de wijk Hooghkamer.

 

Fase 2: Sassenheim deel 1

In fase 2 wordt de aanpassingen gedaan tussen Voorhout en NS-station Sassenheim, zodat dit deel van de corridor (Noordwijk – station Sassenheim) zo snel mogelijk in gebruik kan worden genomen. Bekijk meer informatie over deze fase op de pagina van Sassenheim.

 

Fase 3: Sassenheim deel 2

In fase 3 worden de overige maatregelen uitgevoerd. Dit gebeurt als de maatregelen fase 2 gereed zijn. Het betreft de volgende aanpassingen:

  • Aanpassing kruispunt Warmonderweg-Oosteinde-A44 (op het viaduct over de rijksweg): aanleg van een apart vak voor rechtsafslaand verkeer.
  • Kruispunt Warmonderweg-Jagtlustkade: aanpassen tot een kruispunt met slimme verkeerslichten, zodat meer verkeer kan worden verwerkt en de doorstroming verbetert
  • De noodzaak van deze twee aanpassingen wordt nog een keer onderzocht voordat hier definitief over wordt besloten.
  • Moderniseren van de bestaande verkeerslichten op de Hoofdstraat in Sassenheim; betere doorstroming met slimme verkeerslichten.
  • Opwaarderen van de halte ‘Raadhuis’ in Sassenheim.

 

Deze maatregelen zijn nog in voorbereiding en de gemeenteraad moet hiervoor nog het geld beschikbaar stellen. De planning is dat deze maatregelen worden uitgevoerd na de maatregelen van fase 2, vanaf 2024/2025.

Ga naar het begin