Zorgloket

Voor advies en vragen over maatschappelijke ondersteuning kunt u terecht bij het zorgloket.

Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over: 

  • zorg
  • wonen
  • welzijn
  • vervoer
  • een laag inkomen, inkomensondersteuning, schulddienstverlening
  • inburgering
  • re-integratie
  • mantelzorg
  • begeleiding

Bereikbaarheid en openingstijden zorgloket

U vindt het zorgloket in het gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim. Deze balie is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. In sommige gevallen kan het gesprek in uw eigen vertrouwde omgeving plaatsvinden. Het zorgloket is telefonisch bereikbaar via het (gratis) algemene nummer van de ISD: 0800-9567000 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. In het zorgloket zijn medewerkers van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) aanwezig. De ISD voert voor de gemeente taken uit op het gebied van sociale zekerheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Samen met u kijken wij naar een oplossing voor uw hulpvraag.

Let op: voor het indienen van een Wmo meldingsformulier is een kopie van uw geldige identiteitsbewijs nodig.

Mantelzorgondersteuning

Degenen die zorg verlenen aan hulpbehoevende naasten, ook wel mantelzorgers, vormen een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Mantelzorg kan zwaar zijn. Om te voorkomen dat de mantelzorger overbelast raakt kunt u ondersteuning krijgen. Dit gebeurt via informatie en advies, begeleiding en emotionele en praktische ondersteuning. Voor mantelzorgondersteuning kunt u terecht bij Welzijn Teylingen of via e-mail info@welzijnteylingen.nl.

Noodfonds Teylingen

De gemeente Teylingen heeft een Noodfonds Teylingen, dit is bestemd voor inwoners/huishoudens van Teylingen met financiële problemen waar sprake is van een acute noodsituatie.

Uitgangspunten Noodfonds

Het Noodfonds is alleen bedoeld voor een financieel probleem dat snel opgelost moet worden, incidenteel is en is op te lossen met een eenmalige bijdrage. Voordat een bijdrage kan worden verleend, moet eerst zijn onderzocht of er geen andere mogelijkheden zijn om de situatie op te lossen, bijvoorbeeld uit de Bijzondere bijstand of vanuit de zorgverzekering. Uit het Noodfonds kan een bijdrage worden gevraagd van beperkte omvang. De bijdrage wordt in principe verstrekt als renteloze lening.

Het gaat dus altijd om een beperkte financiële bijdrage (maximaal € 1.500,=). De gemeente hoopt dat op deze wijze in individuele situaties een snelle oplossing kan worden gegeven om grotere problemen te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een fiets voor een kind dat naar school moet, maar waar de ouders geen geld voor hebben. Of geld voor het betalen van huurachterstand bij dreigende huisuitzetting.

Wilt u een aanvraag indienen?

Als u denkt dat u een financieel probleem hebt waarvoor het Noodfonds een oplossing zou kunnen bieden, vul dan het aanvraagformulier in met de toestemmingsverklaring. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van Welzijn Teylingen, die de regeling uitvoert. U kunt het formulier ook ophalen bij Welzijn Teylingen, J.P. Gouverneurlaan 40b in Sassenheim (in het gebouw van 't Onderdak). U levert het formulier ook in bij Welzijn Teylingen. Welzijn Teylingen is op maandag t/m dinsdag geopend van 9.00 – 15.00 uur (op vrijdag van 9.00 - 13.00 uur). Telefoonnummer: 0252 - 231805

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Pauline Zwinkels, coördinator uitvoering Noodfonds Teylingen. Het is mogelijk om hulp te vragen bij het invullen en leveren van gegevens. Bijvoorbeeld bij een hulpverlenende organisatie waar u misschien al contact mee heeft. Ook Welzijn Teylingen of Algemeen Maatschappelijk Werk Kwadraad kunnen u helpen. 

Veilig en comfortabel wonen

Woont u veilig en comfortabel? Steeds meer mensen willen of moeten langer thuis blijven wonen. Ondernemers kunnen hier op inspelen met hun producten en diensten. 
Op de website Huistest.nl kunt u door het invullen van vragen testen hoe veilig en comfortabel u woont, nu en in de toekomst.

logo huistest

Beweegprogramma 'Lekker in je lijf'

Heeft u vragen over Lekker in je lijf, een beweegprogramma voor mensen met een minimuminkomen, dan kunt u ook terecht bij het zorgloket.