Ga naar de inhoud

Adviesraad Sociaal Domein Teylingen

Het gemeentebestuur van Teylingen vindt het belangrijk dat inwoners mee kunnen denken en mee kunnen praten over het beleid. Daarom is er een Adviesraad Sociaal Domein ingericht.

De Adviesraad bestaat uit negen inwoners van Teylingen. Zij zitten er op persoonlijke titel. Vanuit de Adviesraad wordt er gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan het college van Burgemeester en Wethouders. 

Op deze manier kunnen we meedenken en meepraten over het beleid.

Waar gaan de adviezen over?

Het advies heeft altijd te maken met het sociale domein. Het gaat over zorg en ondersteuning door de gemeente aan de inwoners.

Er zijn verschillende organisaties die namens de gemeente zorg en ondersteuning bieden zoals de ISD Bollenstreek, Provalu, Welzijn Teylingen, Voor ieder 1, Centrum voor Jeugd en Gezin Teylingen.

Op de website van Meedoen in Teylingen vindt u gemakkelijk heel veel informatie.

In de wet is aangegeven wat er van de gemeente wordt verwacht. Dit staat in de Jeugdwet, de Participatiewet en de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning). Deze wetten zijn te vinden op de website van de overheid.

Meer informatie?

Wilt u meer van de Adviesraad weten, heeft u vragen of wilt u iets onder onze aandacht brengen? Stuur een mail naar asdteylingen@gmail.com

Ga naar het begin