Zorgserre

Kent u de zorgserre al? Deze woonunit (zie foto) van circa 3,5 bij 6 meter staat sinds december aan de woonkamer van de modelwoning Hyacintenstraat 7 in Sassenheim. De zorgserre is bedoeld om iemand die slecht ter been is en/of verzorging nodig heeft langer thuis te kunnen laten wonen. Of om bijvoorbeeld een hulpbehoevende (schoon)ouder tijdelijk te laten inwonen.  

De zorgserre kan tijdelijk aan een huur- of koopwoning geplaatst worden en bevat een slaap- en een badkamer. Alles is uiteraard rolstoeltoegankelijk. Via een schuifwand kan de zorgserre afgesloten worden van de woonkamer. Bijvoorbeeld als iemand even rust wil of verzorging nodig heeft.

Plaatsing en kosten

De zorgserre kan eenvoudig en binnen één tot twee weken geplaatst en verwijderd worden. De kosten zijn nog niet vastgesteld. Dit is mede afhankelijk van de inkomenssituatie en huidige woonkosten en wordt in een pilot bekeken. Voor de zorgserre is geen indicatie nodig. Wel zijn er criteria die meespelen bij een besluit tot plaatsing.

Een kijkje nemen?

Woonstichting Vooruitgang heeft de woning aan de Hyacintenstraat in Sassenheim beschikbaar gesteld als modelwoning. Ook inwoners uit Hillegom en Lisse zijn hier van harte welkom! Wilt u komen kijken of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Johan van Buren via jvb@wstvooruitgang.nl of 0252-241010. In de modelwoning ziet u trouwens ook welke aanpassingen mogelijk zijn om een woning geschikt(er) te maken voor mensen met dementie.

De zorgserre is een idee vanuit het Zorgpact Teylingen. Dat is een samenwerkingsverband van gemeente, woningcorporaties, huisartsen en zorg- en welzijnsinstellingen in Teylingen.

Ga naar het begin