Ga naar de inhoud

Zorg- en Veiligheidstafel jeugd

De zorg- en veiligheidstafel jeugd is een samenwerking tussen de gemeente en organisaties op het gebied van zorg- en veiligheid zoals de politie, het jeugd en gezinsteam, het jongerenwerk en de leerplicht. Deze organisaties spreken met elkaar over jeugdigen die te maken hebben gehad met politie en waar zorgen over zijn.

De samenwerking vindt plaats onder leiding van de gemeente Teylingen. In een convenant is vastgelegd wanneer en welke informatie de verschillende zorg- en veiligheidsorganisaties met elkaar delen en hoe zij dit doen. De uitwisseling van informatie gebeurt uiteraard zorgvuldig en past bij ieders taak om jeugdigen en hun ouders/verzorgers te ondersteunen.
 

Vragen?

Heeft u vragen over de zorg- en veiligheidstafel? Stuur een e-mail naar Z&Vtafeljeugd@teylingen.nl.

Ga naar het begin