Ga naar de inhoud

Kinderopvang, landelijk register

In het Landelijk Register Kinderopvang vindt u gegevens over een kinderdagverblijf, peuterspeelzalen, een buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of een voorziening voor gastouderopvang.

Ga naar landelijkregisterkinderopvang.nl en kies bij zoeken gemeente Teylingen.

Bent u zelf gastouder of wilt u een kinderopvang starten?


Meer informatie op Rijksoverheid:


Verhuizing van gastouderbureau


Een gastouder is altijd gekoppeld aan een gastouderbureau en staan met het opvangadres ingeschreven in het Landelijk Register kinderopvang.  

Voor een verhuizing moet op tijd contact gezocht worden met het betreffende  gastouderbureau. Zij dienen dan voor deze gastouder een aanvraag in bij de betreffende gemeente. Het betreft dan een nieuwe aanvraag omdat het een nieuwe locatie voor opvang betreft. De gastouder en de nieuwe woning wordt op verzoek van de gemeente door de GGD ge├»nspecteerd. Hierbij wordt gekeken of de gastouder en de betreffende opvanglocaties voldoen aan de Wet kinderopvang en onderliggende wetgeving.

Voor het in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag brengen we leges in rekening. Na een positief advies van de GGD kan de gemeente besluiten de gastouder op te nemen in het Landelijk Register kinderopvang.

Ga naar het begin