Ga naar de inhoud

De Spreidingswet

De Spreidingswet is inmiddels aangenomen. Daardoor is de opvang van vluchtelingen een zaak geworden van álle Nederlandse gemeentes. De wet leidt voor Teylingen tot de opdracht om 252 opvangplekken te realiseren voor vluchtelingen. Het college en de raad hebben eerder al uitgesproken een bijdrage te willen leveren aan de opvang van mensen die zijn gevlucht voor een oorlog of schending van mensenrechten. Nu gaat het erom hoe de gemeente dat doet. Bij het beantwoorden van die vraag wil het college de gemeenteraad en inwoners vanaf het begin actief raadplegen.   

De opvang van vluchtelingen is een onderwerp die vaak nogal wat stof doet opwaaien. Het college heeft er begrip voor dat het aanwijzen en inpassen van een opvanglocatie ingrijpend kan zijn voor de omgeving. De zorgen bij inwoners gaan onder andere over de druk op de woningmarkt en bestaanszekerheid. (Er is het gevoel dat vluchtelingen worden voorgetrokken, terwijl een deel van onze inwoners ook worstelen met rondkomen en meedoen of al langer een woning zoeken.) Tegelijkertijd zijn er ook inwoners die iets willen betekenen bij de huisvesting van vluchtelingen. Dat bleek ook bij de eerdere noodopvang van minderjarige vreemdelingen aan de Parklaan in Sassenheim.

Deelname klankbordgroep

Op het moment zijn we bezig met het maken van een groep deelnemers voor een klankbordgroep. Ben jij inwoner in Sassenheim, Voorhout of Warmond en denk je graag mee over de voorwaarden voor het vinden van een opvanglocatie? Aanmelden kan via het aanmeldformulier. We selecteren maximaal 15 inwoners en zoeken vijftal inwoners per dorpskern. Er zit dus ook een stop op het aantal aanmeldingen. Als u bent geselecteerd ontvangt u uiterlijk 13 mei een uitnodiging per email.  

Vrijwilliger worden

Huisvesting van vluchtelingen is nooit een zaak van de gemeente alleen. Naast de betrokken instanties is het een opgave waar veel mensen bij betrokken zijn: van omwonenden en ondernemers tot vrijwilligers die helpen bij allerlei zaken rond de opvang. Naast kandidaten voor de klankbordgroep zijn we daarom ook op zoek naar vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan de opvang van deze vluchtelingen. U kunt zich hiervoor wel alvast bij ons aanmelden. Zodra de opvanglocatie bekend is en we samen met het COA en de omwonenden aan de slag gaan ontvangt u meer informatie.

Veelgestelde vragen algemeen

Opvang vluchtelingen in Teylingen

Tijdlijn 2024

Ga naar het begin