Ga naar de inhoud

Schuld? Hulp bij schulden

Lukt het u niet meer om rond te komen? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? Krijgt u aanmaningen of staat de deurwaarder op de stoep? Wacht niet langer en vraag om hulp bij Voor ieder 1 of de ISD Bollenstreek.

Voor ieder 1 en de ISD Bollenstreek helpen

U kunt gratis hulp krijgen, bijvoorbeeld om u te helpen met het nagaan of u recht heeft op extra inkomensvoorzieningen en een budgetadvies. Het enige dat u hoeft te doen is een afspraak maken met Voor ieder 1. Zij kijken dan samen met u wat er aan de hand is en maakt samen met u een plan.

Als er andere professionele hulp nodig is, helpt Voor ieder 1 om dit te regelen. Er wordt alles aan gedaan u te helpen om ervoor te zorgen dat de problemen niet onnodig groter worden. Hebt u al een instantie ingeschakeld die u moet betalen voor hulp? Neem ook dan contact op met Voor ieder 1. Schuldhulpverlening wordt namelijk meestal gratis aangeboden. Voor ieder 1 bekijkt graag samen met u hoe zij u verder kunnen helpen.

Wat kunt u zelf doen?

  • Met het programma 'Bereken uw recht' kunt u op een eenvoudige manier snel berekenen of u recht heeft op aanvullende inkomensvoorzieningen. Via de Belastingdienst kunt u kijken of u recht heeft op toeslagen. De Belastingdienst kan u daar bij helpen. Voor het aanvragen van toeslagen en inkomensvoorzieningen kunt u ook hulp krijgen van Voor ieder 1.
  • Voor informatie over extra geld als u van een laag inkomen moet rondkomen, heeft de ISD Bollenstreek de brochure ‘Extra geld, meer zelfstandigheid’ voor u.
  • Via Startpunt Geldzaken zijn geldplannen beschikbaar die u helpen om uw geldzaken in balans te brengen en te houden.
  • Heeft u moeite met rondkomen of een laag inkomen? Wellicht heeft u recht op minimaregelingen, zoals bijvoorbeeld woonkostentoeslag. Bekijk de folder op de website van ISD Bollenstreek: Folder minimabeleid
  • Heeft u te maken met een inkomensdaling door bijvoorbeeld echtscheiding, werkeloosheid, of verandert uw inkomen door het bereiken van de 18-jarige, of pensioengerechtigde leeftijd, dan kunt u op de site Wijzer in Geldzaken tips en informatie vinden. U kunt hiermee ook terecht bij Voor ieder 1.
  • Bent u zelfstandig ondernemer dan helpt de site Wijzer in Geldzaken u om beter inzicht te krijgen op uw (financiële) situatie en tips. U kunt voor hulp ook terecht bij de ISD. Bezoek hiervoor het inloopspreekuur voor zelfstandigen.
Ga naar het begin