Ga naar de inhoud

Overlast exotische plantensoorten

In Nederland komen planten voor die hier van oorsprong niet thuishoren. Sommige van deze planten zorgen voor veel overlast, deze worden invasieve exoten genoemd.

Hieronder leest u hoe een aantal van deze soorten in de gemeente beheerst en bestreden worden:


Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een 1-3 meter hoge plant en bloeit van juli tot en met september met crèmewitte, soms wit-roze kleine bloemen. De plant is herkenbaar aan de rode rechtopstaande en harde stengels met daaromheen grote bladeren. De bladeren hebben een driehoekige tot ronde vorm.

De plant verspreidt zich razendsnel en is een van de meest invasieve exoten die we momenteel in Nederland kennen. De verspreiding is vegetatief. Dit betekent dat er uit delen van de wortels of stengels nieuwe planten kunnen groeien. Als de plant zich eenmaal heeft gevestigd, is het moeilijk om de plant weg te krijgen. De Japanse duizendknoop is een sterke concurrent voor andere planten op dijken, oevers en andere taluds. Het kan de stabiliteit van deze constructies verstoren. Ook kan deze plant grote schade veroorzaken aan funderingen, verhardingen, infrastructuur, rioleringen en drainagebuizen.
 

Wet- en regelgeving

Per 1 juli 2021 geldt er een nationaal verkoopverbod voor de Japanse duizendknoop.
 

Bestrijding Japanse duizendknoop in de openbare ruimte

Het bestrijden van de Japanse duizendknoop is lastig. Er wordt nog steeds landelijk onderzoek gedaan naar de beste bestrijdingsmethode. Momenteel bestrijden we in de gemeente alleen de planten die op plekken staan waar ze voor overlast zorgen of waar ze in het zicht staan.
 

Japanse duizendknoop in de gemeente? Meld dit via Fixi

Wanneer u de Japanse duizendknoop in uw eigen tuin heeft, heeft u de keuze om de plant te beheersen of te verwijderen. 

  • Beheersen: Wanneer de groeilocatie van de plant zich al jaren niet uitbreidt en er geen verspreidingsrisico’s zijn, wordt aanbevolen om de groeilocatie met rust te laten. Wanneer u de plant bijvoorbeeld maait of uittrekt, loopt u namelijk het risico dat de plant een groeispurt krijgt en de groeilocatie alsnog uitbreidt. Ook is het mogelijk dat kleine plantenresten zich verspreiden.
     
  • Bestrijden: Wanneer u ervoor kiest om de plant te verwijderen, moet u heel zorgvuldig te werk gaan. De plant moet helemaal uitgegraven worden, de wortels kunnen tot enkele meters diep groeien. Zorg er bij het uitgraven voor dat de wortels of takken niet afbreken. Uit de kleinste knoop kan namelijk weer een nieuwe plant groeien. Na het verwijderen moet u al het plantenmateriaal in een vuilniszak verpakken. De verpakte 1000 knoop kunt u aanbieden op de gemeentewerf (Nijverheidsweg 32, 2215 MH Voorhout). Hier treft u een speciale container voor de Japanse 1000 knoop.De 1000 knoop wordt duurzaam gerecycled.

    Het uitgraven kan het beste in het groeiseizoen (april tot en met oktober). Ook bij zorgvuldig uitgraven bestaat er een grote kans dat er een plantendeel is achtergebleven in de bodem. U zult deze plek daarom in de gaten moeten houden en het verwijderen van de plant mogelijk moeten herhalen. Let op! Probeer de plant niet te verwijderen door deze te maaien of te snoeien, hiermee worden plantenstukjes verspreid. 

Reuzenbalsemien

De reuzenbalsemien (springbalsemien) is een eenjarige plant die 2,5 meter hoog kan worden. De plant bloeit van juli tot oktober met witte, roze of paarse sterk geurende bloemen. Door zijn sterke geur lokt de plant bestuivers van inheemse soorten weg, waardoor deze minder zaad produceren. De reuzebalsemien produceert zelf veel zaden en deze schieten weg wanneer je de plant aanraakt. Door de sterke geur en de manier van verspreiden, is de reuzenbalsemien een sterke concurrent voor inheemse planten. 
 

Wet- en regelgeving 

Reuzenbalsemien staat sinds augustus 2017 op de Unielijst van invasieve exoten. Een soort die op de EU-lijst staat mag niet meer worden verhandeld.
 

Reuzenbalsemien in de gemeente

Heeft u de reuzenbalsemien in de gemeente gezien? Meld dit via Fixi. Op deze manier kunnen wij inventariseren waar de plant voorkomt. 
 

Bestrijding reuzenbalsemien op eigen terrein

Reuzenbalsemien mag in de tuin blijven staan. Maar de plant mag zich niet voortplanten. Omdat dit moeilijk te realiseren is, is het advies om de plant te verwijderen voordat deze tot bloei komt in mei t/m juli. Het verwijderen kan handmatig en door de plant weg te maaien. Gooi de afgemaaide en verwijderde planten weg in de GFT-bak.  
 

Heeft u de reuzenbalsemien in de gemeente gezien? Meld dit via Fixi.

Op deze manier kunnen wij inventariseren waar de plant voorkomt.  


Reuzenberenklauw

De reuzenberenklauw is een meerjarige plant, die ieder voorjaar weer begint te groeien. De plant heeft een gesloten bladerdek en enorme bladeren. Hierdoor kan er onder de plant weinig groeien en verdringt het inheemse plantensoorten. Voor de mens is deze plant gevaarlijk omdat het sap van de plant brandblaren op de huid kan veroorzaken. 
 

Wet- en regelgeving

Reuzenberenklauw staat sinds augustus 2017 op de Unielijst van invasieve exoten. Een soort die op de EU-lijst staat mag niet meer worden verhandeld.
 

Bestrijding reuzenberenklauw in de openbare ruimte

Er zijn locaties in de gemeente waar de plant jaarlijks wordt weggemaaid voordat deze in bloei staat. Op deze manier maakt de plant geen zaden aan en kan zich niet verder voortplanten. Dit gaat bijvoorbeeld om plekken in de omgeving van een school of kinderopvang en planten die binnen 1 meter vanaf een fiets- of wandelpad staan. In het buitengebied (minder gebruikte plekken) bestrijden we de plant niet.

Heeft u de reuzenberenklauw gezien op een van de bovengenoemde locaties? Meld dit via Fixi. Op deze manier kunnen we nieuwe groeilocaties in kaart brengen.
 

Bestrijding reuzenberenklauw op eigen terrein

De reuzenberenklauw mag in de tuin blijven staan. Maar de plant mag zich niet voortplanten. Omdat dit moeilijk te realiseren is, is het advies om de plant te verwijderen voordat deze tot bloei komt half juni. De plant is te verwijderen door de wortel in het vroege voorjaar op enige diepte (ten minste 15 cm) af te steken en dit in de zomer te herhalen.

Een andere mogelijkheid is afmaaien. Dit moet meerdere keren per groeiseizoen herhaald te worden, ten minste 5 keer. Dit moet voorkomen dat de plant weer ondergrondse reserves aan kan leggen. En omdat een deel van de planten in staat is om snel en op lage hoogte tot bloei te komen. Omdat de zaden tot 7 jaar kiemkrachtig blijven, is de bestrijding een kwestie van lange adem. Gooi de plant weg in de GFT-bak. Let op, raak de plant niet aan zonder beschermende kleding! 
 

Ga naar het begin