Ga naar de inhoud

Cursus Politiek actief

Woningbouw, verkeer en vervoer, recreatie, afvalinzameling, de onroerendezaakbelasting (OZB), sport, WMO en jeugdzorg. Allemaal zaken waarover de gemeenteraad Teylingen beslist. Zij geeft aan deze zaken jaarlijks 85 miljoen euro uit.

Hoe zit dat eigenlijk? Wat doet de politiek? Wilt u meepraten? Meedoen in de lokale politiek is misschien wel eenvoudiger en leuker dan u denkt! Daarom organiseert de gemeenteraad Teylingen in samenwerking met ProDemos in de avonduren een gratis cursus voor inwoners die interesse hebben in de Teylingse politiek en actief zouden willen worden.

Programma

Wegens succes gaan we eind oktober van start met een 8e reeks van de cursus Politiek Actief.

DatumOnderwerp
Woensdag 27 oktoberIntroductie en kennismaking met uitleg over democratie
Woensdag 3 novemberDe gemeente
  • Hoe werkt de gemeente?
  • De besluitvorming binnen de gemeente
  • Beïnvloeden van de besluitvorming
 
Woensdag 10 novemberDe gemeenteraad
  • Taken en rollen van de gemeenteraad
  • De instrumenten van een raadslid
  • Speeddaten met gemeenteraadsleden
 
Dinsdag 16 novemberDebatteren – leer debatteren en presenteren
Woensdag 24 novemberRaadsvergadering, gemeentefinanciën, presentatiepitch en uitreiking certi­ficaten van deelname


De bijeenkomsten starten om 19.30 uur en eindigen om 22.00 uur.

Organisatie

Indien mogelijk wordt de cursus fysiek georganiseerd, omdat ontmoeting van mensen onderling een belangrijk aspect is. Uiteraard volgen we de dan geldende Corona maatregelen. Mocht fysiek bijeenkomen eind oktober niet mogelijk zijn, dan kan de cursus (geheel) digitaal worden verzorgd.

Onder leiding van een deskundige cursusleider vergroot u uw kennis over de politiek in het algemeen, leert u meer over de gemeentelijke politiek én leert u vaardigheden zoals debatteren. De cursusleider wordt ondersteund door mensen die al actief zijn in het Teylingse bestuur, zoals de burgemeester, raadsleden en griffier.

Ja, ik doe mee!

De cursus is in het bijzonder interessant voor u als u interesse hebt in politiek en dit nader wilt onderzoeken. Als u bijvoorbeeld nadenkt of het raadslidmaatschap iets voor u is of op een andere manier politiek actief wil worden, is dit dé kans om kennis te maken met het raadswerk of anderszins. U bent van harte welkom!

Er kunnen deze reeks 20 personen deelnemen, we gaan ervan uit dat u minimaal 4 van de 5 bijeenkomsten bijwoont. Let op: er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan bij Marjoleine van Egeraat via onderstaand telefoonnummer of mailadres. N.a.v. uw aanmelding zullen wij kort met u spreken over uw motivatie.

Heeft u vragen?

Neem contact op met Marjoleine van Egeraat (raadsadviseur) via 0252-43 32 18 of gemeenteraad@raadteylingen.nl.

Ga naar het begin