Cursus Politiek actief

De cursus Politiek Actief is nu al een succes want beide reeksen zijn helemaal volgeboekt. Geïnteresseerden zijn altijd welkom en worden genoteerd voor een nieuwe reeks, wellicht in het najaar. U kunt zich hiervoor aanmelden bij raadsadviseur Marjoleine van Egeraat, via mail m.vanegeraat@raadteylingen.nl of telefonisch 0252-43 32 18.

Woningbouw, verkeer en vervoer, recreatie, afvalinzameling, de onroerendezaakbelasting (OZB), sport, WMO en jeugdzorg. Allemaal zaken waarover de gemeenteraad Teylingen beslist. Zij geeft aan deze zaken jaarlijks 85 miljoen euro uit.

Hoe zit dat eigenlijk? Wat doet de politiek? Wilt u meepraten? Meedoen in de lokale politiek is misschien wel eenvoudiger en leuker dan u denkt! Daarom organiseert de gemeenteraad Teylingen in samenwerking met ProDemos in de avonduren een gratis cursus voor inwoners die interesse hebben in de Teylingse politiek en actief zouden willen worden.

Programma

We organiseren in 2021 twee keer vijf avonden waarbij de volgende onderwerpen worden behandeld:

 1e reeks (vol)2e reeks (vol)
Introductie en kennismaking met uitleg
over democratie
25 maart29 april
De gemeente – hoe werkt de gemeente?1 april13 mei
De gemeenteraad – taken en rollen8 april19 mei (woensdag)
Debatteren – leer debatteren en presenteren15 april27 mei 
Gemeentefinanciën, raadsvergadering bijwonen,
presentatiepitch en uitreiking certi­ficaten van deelname
22 april3 juni

 

Organisatie

Indien mogelijk wordt de cursus fysiek georganiseerd, omdat ontmoeting van mensen onderling een belangrijk aspect is. Uiteraard volgen we de dan geldende Corona maatregelen. Mocht fysiek bijeenkomen niet mogelijk zijn, dan kan de cursus (geheel) digitaal worden verzorgd.

Onder leiding van een deskundige cursusleider vergroot u uw kennis over de politiek in het algemeen, leert u meer over de gemeentelijke politiek én leert u vaardigheden zoals debatteren. De cursusleider wordt ondersteund door mensen die al actief zijn in het Teylingse bestuur, zoals de burgemeester, raadsleden en griffier.

Ja, ik doe mee!

De cursus is in het bijzonder interessant voor u als u interesse hebt in politiek en dit nader wilt onderzoeken. Als u bijvoorbeeld nadenkt of het raadslidmaatschap iets voor u is (de volgende raadsverkiezingen vinden plaats in maart 2022) of op een andere manier politiek actief wil worden is dit dé kans om kennis te maken met het raadswerk of anderszins. U bent van harte welkom!

We gaan ervan uit dat u minimaal 4 van de 5 bijeenkomsten bijwoont. Momenteel zijn beide cursusreeksen volgeboekt. Geïnteresseerden zijn altijd welkom en worden genoteerd voor een nieuwe reeks, wellicht in het najaar. U kunt zich hiervoor aanmelden bij raadsadviseur Marjoleine van Egeraat via onderstaand telefoonnummer of mailadres.

Heeft u vragen?

Neem contact op met Marjoleine van Egeraat (raadsadviseur) via 0252-43 32 18 of m.vanegeraat@raadteylingen.nl.

Ga naar het begin