Van Pallandtlaan

Op drukke momenten is de doorstroming op de N208 en N443 ter hoogte van de Van Pallandtlaan en de rotonde bij de Parklaan niet voldoende. In de toekomst neemt door toenemende verkeersdrukte de vertragingen hier toe. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Teylingen hebben onderzoek gedaan naar deze doorstroming, nu en in de toekomst. 

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Teylingen willen samen met omwonenden en andere belanghebbenden werken aan een goede bereikbaarheid, goede doorstroming en goede en veilige voorzieningen voor fietsers en voetgangers die deze wegen oversteken. Een goede inpassing in de omgeving is daarbij van belang.

Waar

De N208 en N443 ter hoogte van de Van Pallandtlaan en Parklaan in Sassenheim.
De N208 en N443 zijn in eigendom en beheer bij de provincie Zuid-Holland, maar liggen ter hoogte van Sassenheim wel binnen de bebouwde kom. De provincie en de gemeente Teylingen pakken dit project dan ook gezamenlijk op.

Waarom

Uit onderzoek blijkt dat de verkeersdruk in 2030 een stuk hoger ligt dan nu. Dit ligt voor de hand gezien de woningbouw in onder meer Voorhout, Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout. Vanwege de toename van het verkeer zijn infrastructurele maatregelen nodig om de doorstroming te waarborgen. Daarbij is de Van Pallandtlaan onderdeel van de hoogwaardige busverbinding tussen Noordwijk en Schiphol. Ook voor deze betrouwbare, comfortabele en frequente busverbinding willen we (toekomstige) knelpunten in de doorstroming oplossen.

Wat

Het gaat om mogelijke aanpassingen aan de rotondes N208-N443 en N208-Parklaan.

Status

Tijdens de commissie Ruimte van 9 april (agendapunt 11) werd de commissie Ruimte van de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken. 

 

Verslag informatieavond 16 april

De presentatie hebben wij herhaald op de informatieavond op 16 april voor omwonenden en geïnteresseerden. 
Tijdens de bewonersavond deelden de provincie Zuid-Holland en de gemeente Teylingen hun bevindingen. Onderwerp van gesprek was de beleving van inwoners van de doorstroming en veiligheid op deze weg, verwachtingen in de toekomst en reactie op de eerste ideeën van de provincie en de gemeente.


Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de Provincie Zuid-Holland of de gemeente Teylingen, Jaap Kik via e-mail N208sassenheim@teylingen.nl of telefonisch via 14 0252.

 

Ga naar het begin