Van Pallandtlaan

Op drukke momenten is de doorstroming op de N208 en N443 ter hoogte van de Van Pallandtlaan en de rotonde bij de Parklaan niet voldoende. In de toekomst neemt door toenemende verkeersdrukte de vertragingen hier toe. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Teylingen hebben onderzoek gedaan naar deze doorstroming, nu en in de toekomst. 

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Teylingen willen samen met omwonenden en andere belanghebbenden werken aan een goede bereikbaarheid, goede doorstroming en goede en veilige voorzieningen voor fietsers en voetgangers die deze wegen oversteken. Een goede inpassing in de omgeving is daarbij van belang.

Waar

De N208 en N443 ter hoogte van de Van Pallandtlaan en Parklaan in Sassenheim.

De N208 en N443 zijn in eigendom en beheer bij de provincie Zuid-Holland, maar liggen ter hoogte van Sassenheim wel binnen de bebouwde kom. De provincie en de gemeente Teylingen pakken dit project dan ook gezamenlijk op.

Waarom

Uit onderzoek blijkt dat de verkeersdruk in 2030 een stuk hoger ligt dan nu. Dit ligt voor de hand gezien de woningbouw in onder meer Voorhout, Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout. Vanwege de toename van het verkeer zijn infrastructurele maatregelen nodig om de doorstroming te waarborgen. Daarbij is de Van Pallandtlaan onderdeel van de hoogwaardige busverbinding tussen Noordwijk en Schiphol. Ook voor deze betrouwbare, comfortabele en frequente busverbinding willen we (toekomstige) knelpunten in de doorstroming oplossen.

Wat

Het gaat om mogelijke aanpassingen aan de rotondes N208-N443 en N208-Parklaan.

Status 

Tijdens de informatieavond van 16 april 2019 zijn een aantal terechte vragen gesteld. Deze gaan onder meer over het effect van de Duinpolderweg op de N208, over de relatie met de doorstroming op de A44, over de mogelijkheden van een verdiepte ligging en over een ‘randweg rond Sassenheim’. 
Naar aanleiding van deze op de informatieavond en de naderhand ontvangen reacties en vragen, hebben provincie en gemeente samen in goed overleg besloten om even pas op de plaats te maken. 

Op het moment dat de antwoorden gereed zijn, organiseren de provincie Zuid-Holland en de gemeente Teylingen na de zomer een tweede openbare informatiebijeenkomst. Dan informeren zij iedereen over de uitkomsten. Die uitkomsten delen ze daarna ook met de gemeenteraad, op basis waarvan de raad zich hierover kan uitspreken.

Het vervolg van het project zal uiteraard sterk afhangen van de beantwoording van de gestelde vragen en de uitkomsten van de onderzoeken. Over hoe dit vervolg er uit kan zien, zullen provincie en gemeente nadere afspraken maken en daar vervolgens de omgeving weer bij betrekken.


Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de Provincie Zuid-Holland of de gemeente Teylingen, Jaap Kik via e-mail N208sassenheim@teylingen.nl of telefonisch via 14 0252.

Ga naar het begin