Ga naar de inhoud

Van Pallandtlaan

De N208 en N443 ter hoogte van Sassenheim worden in de toekomst steeds drukker. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Teylingen doen onderzoek naar de verkeerssituatie op deze wegen.

Provincie en gemeente organiseerden in april 2019 een bijeenkomst waarin aanpassingen aan de rotondes in de N208 in Sassenheim zijn gepresenteerd. Omwonenden hadden hier veel vragen over. En hadden ook andere ideeën. Deze vragen zijn nu beantwoord in een rapport. Het rapport gaat dieper in op de verkeerscijfers en de aanleiding voor aanpassingen op de relatie met Duinpolderweg. Voor verschillende varianten is in beeld gebracht wat ze betekenen voor de doorstroming van het verkeer, de veiligheid voor fietsers, de kosten en het effect op de leefbaarheid van de omgeving.
 

Status

In april 2019 zijn de gemeenteraad en de omgeving geïnformeerd over de uitkomsten van het verkeerskundig onderzoek. Er is toen een variant gepresenteerd met aanpassing van de rotonde Parklaan en aanpassing van de rotonde N208-N443, inclusief een tunnel onder de N208 voor fietsers en voetgangers.

Tijdens de informatieavond van 16 april 2019 is een aantal terechte vragen gesteld. Deze gaan onder meer over het effect van de Duinpolderweg op de N208, over de relatie met de doorstroming op de A44, over de mogelijkheden van een verdiepte ligging en over een ‘randweg rond Sassenheim’.

Naar aanleiding van deze op de informatieavond en de naderhand ontvangen reacties en vragen, hebben provincie en gemeente samen in goed overleg besloten om even pas op de plaats te maken en eerst deze vragen te beantwoorden.
 

Vragen beantwoord

Voor de beantwoording van de vragen moesten onderzoeken plaatsvinden. Dit is inmiddels gebeurd. De antwoorden zijn gebundeld in het rapport ‘Aanvullende studie verkeersafwikkeling N208 Sassenheim’. Het rapport is aangeboden aan de gemeenteraad en besproken in de commissie Ruimte op 14 januari en in de gemeenteraad op 30 januari
 

Informatiebijeenkomst 10 december 2019

Op dinsdag 10 december is er tijdens een bewonersavond een toelichting gegeven op het rapport. De presentatie van deze avond kunt u terugvinden op deze pagina.
 

Reacties op rapport Movares

Tot 1 maart 2020 kon iedereen op het rapport van Movares reageren. We hebben veel reacties ontvangen. De volgende stap is dat we op basis van alle ontvangen reacties het vervolg bepalen. Alle ingediende reacties voorzien we van een antwoord en bundelen we in een antwoordnota. Deze stellen we beschikbaar aan iedereen die een reactie heeft ingediend.


Vervolg

Er is nog geen beslissing genomen over een eventueel voorkeursalternatief. Nadat de reacties op het rapport zijn verwerkt zullen het college, de commissie en de provincie opnieuw spreken over het onderwerp en op basis daarvan een standpunt gaan innemen.
 

Waar

De N208 en N443 (Van Pallandtlaan, Carolus Clusiuslaan en Heereweg) ter hoogte van Sassenheim. De N208 en N443 zijn in eigendom en beheer bij de provincie Zuid-Holland, maar liggen ter hoogte van Sassenheim wel binnen de bebouwde kom. De provincie en de gemeente Teylingen pakken dit project dan ook gezamenlijk op.
 

Waarom

De komende periode zal de verkeersdruk verder toenemen. Dit komt onder meer door woningbouw in Voorhout, Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout. De N208 en N443 zijn belangrijke wegen voor de bereikbaarheid van de regio. Het is wenselijk om de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de regio op peil te houden. Dat geldt voor het autoverkeer en ook voor het busverkeer. Via de N208 loopt de toekomstige hoogwaardig openbaar vervoerverbinding (HOV) tussen Noordwijk en Schiphol.

Deze wegen liggen ter hoogte van Sassenheim binnen de bebouwde kom en ze lopen door bebouwd gebied. Het verkeer veroorzaakt hier ook hinder. En de wegen vormen een barrière, met name voor voetgangers en fietsers, die hier de weg moeten oversteken. Het is nodig een oplossing te zoeken die recht doet aan al deze belangen.
 

Wat

Het betreft mogelijke aanpassingen aan de N208 en N443 ter hoogte van Sassenheim. Het project zit nog in de studiefase.

Ga naar het begin