Ga naar de inhoud

Bedrijfsafval

Bedrijven, winkels en instellingen dragen zelf zorg voor de inzameling van hun bedrijfsafval. De gemeente is hiervoor niet de verantwoordelijk. 

 

Kleding en textiel 

Ook kleding en textiel zamelen we in om te herbruiken. De locaties voor het inleveren van kleding en textiel vindt u in de AfvalWijzer. Lever de kleding of het textiel aan in gesloten zakken in de container. Zo blijft het beschermd tegen vuil en nattigheid. 

 

Klein chemisch afval (KCA) 

Klein chemisch afval is huishoudelijk afval waar chemische stoffen inzitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Voorbeelden zijn: lege batterijen, medicijnen, lampen, motorolie, smeervet en fotochemicaliën. Dit afval levert u in bij de milieustraat of bij de winkel/apotheek waar u de producten heeft gekocht. 

Herkennen KCA afval

U kunt de producten die tot klein chemisch afval behoren, herkennen aan het KCA-logo dat op de verpakking staat. Het kan voorkomen dat het KCA-logo nog niet op een product staat dat u al wat langer in huis hebt. Staat dit product wél op de inzamellijst, dan moet u het apart inleveren.

Inhoud telt, niet de verpakking

Als op de verpakking een KCA-logo staat, slaat dat op de inhoud. Lege verfblikken, lege flessen van bijvoorbeeld wasbenzine of terpentine of lege spuitbussen hoeven dus niet apart te worden gehouden. Kwasten met uitgeharde verf kunnen zo bij het restafval. De fles of het verfblik hoeft u niet om te spoelen. Het kleine beetje dat is achtergebleven kan geen kwaad. 

Ga naar het begin