Milieustraat

Nijverheidsweg 32, Voorhout

De milieustraat Teylingen is dicht op officiële feestdagen:
25 en 26 december, 1 januari

Extra geopend:
Maandag 23 en 30 december 2019 van 8.00 uur - 16.00 uur en 18.30 – 20.30 uur.

Reguliere openingstijden:

 • Maandag  8.00 - 13.00 uur en van 18.30 - 20.30 uur
 • Dinsdag 8.00 - 16.00 uur
 • Woensdag  8.00 - 13.00 uur en van 18.30 - 20.30 uur
 • Donderdag tot en met zaterdag 8.00 - 16.00 uur
   

Legitimatie is verplicht. Beschikt u niet over een legitimatiebewijs uit Teylingen, neem dan een adreswikkel (brief oid) mee, waaruit blijkt dat u in Teylingen woont.

Werkwijze

De milieustraat is ingericht op maximale afvalscheiding, waardoor er minder restafval overblijft. Goed gescheiden afval kan grotendeels worden hergebruikt. Met goed scheiden bespaart u grondstoffen, energie en kosten en draagt u bij aan een beter milieu. 

De restafvalcontainer op de milieustraat is uitsluitend bedoeld voor grof huishoudelijk afval dat niet gescheiden kan worden aangeboden in de andere containers. Huisvuilzakken en ander klein huishoudelijk restafval horen hier niet in. Deze kunt u thuis in de container doen.

De volgende afvalstromen kunnen apart worden aangeboden:

 • Asbest (alleen verpakt in speciale gecoate polypropyleen asbestzakken tot een formaat van 80x120cm, deze zijn gratis op te halen bij de milieustraat*. Let op: plasticfolie asbestzakken van de bouwmarkt worden niet geaccepteerd. U bent zelf verantwoordelijk voor het deponeren in de daarvoor bestemde bak)
 • Elektrische apparaten
 • Frituurvetten
 • Gips en gasbeton
 • Glas (flessenglas en vlakglas)
 • Groenafval
 • Hout en verduurzaamd hout
 • IJzer
 • Klein chemisch afval
 • Matrassen
 • Oud papier / karton
 • Piepschuim
 • Plastic hard
 • Plastic zacht
 • Textiel
 • Vloerbedekking
 • Overig grof huishoudelijk afval zoals banken, bedden en stoelen


*U mag eventueel grotere en door u zelf gekochte gecoate polypropyleen asbestzakken inleveren. Deze moeten nog wel met de hand kunnen worden opgetild. Breek of zaag het asbest niet in kleine stukken.
Deze zakken zijn verkrijgbaar bij de fa. Meeuwenoord, Schippersvaartweg 85 in Noordwijkerhout.


Niet inleveren

 • Autobanden
 • Drukhouders (zoals gasflessen en brandblussers)
 • Grond
 • Bedrijfsafval

 

Dit afval kunt u inleveren bij een erkende inzamelaar of verwerker. Let op: vaak worden hier kosten voor in rekening gebracht. Autobanden kunt u inleveren bij garagebedrijven. Daarnaast kunt u gebruik maken van de ‘oud-voor-nieuw regeling’. Bij aankoop van nieuwe banden kunt u de oude banden gratis inleveren.


Gasflessen, brandblussers, drukhouders

Dichtstbijzijnde locatie is Jongeneel Transport Voorschoterweg in Valkenburg ZH. Afhankelijk van het soort drukhouder zijn er afvoerkosten aan verbonden.
Meer informatie: gasflessen.nl


Schone grond

Dichtstbijzijnde locatie is Meeuwenoord aan Schippersvaartweg 85 in Noordwijkerhout.


Bedrijfsafval en bouw- en sloopafval

Bij diverse particuliere afvalinzamelaars en –verwerkers.


Bouw- en sloopafval

Inwoners kunnen kleine hoeveelheden bouw- en sloopafval afkomstig van woningen inleveren bij de milieustraat. Per huishouden mag u jaarlijks één kuub bouw- en sloopafval aanbieden bij de milieustraat. Bij grote verbouwingen moeten inwoners zelf zorgen voor de afvoer van het bouw-en sloopafval.


Controle

De beheerders van de milieustraat controleren of de verschillende soorten afval juist zijn aangeboden. Zij kunnen u aanwijzingen geven over afvalscheiding en -aanbieding en mogen corrigerend optreden. Een ieder is zelf verantwoordelijk voor wat betreft het deponeren van de afvalstoffen in de daarvoor bestemde bakken. 

 

Ga naar het begin