Milieustraat

Aangepaste maatregelen milieustraat

Door het coronavirus hebben we nog steeds te maken met aangepaste maatregelen op de milieustraat. De maatregelen zijn nodig voor de veiligheid van de medewerkers en de bezoekers van de milieustraat.

Kom alleen als het nodig is

Kunt u uw bezoek aan de milieustraat uitstellen, doe dat dan. Helaas zien we te vaak bezoekers met slechts 1 artikel bij de milieustraat. Probeer dit op te sparen voor een volle vracht.

Houd afstand

Houd gepaste afstand van minimaal 1,5 meter.

Beperkt aantal bezoekers

Wanneer nodig laten wij bezoekers aan de milieustraat gedoseerd binnen. Hierdoor kan de wachtrij buiten de poort oplopen.

Blijf thuis bij klachten

Stel uw bezoek aan de milieustraat uit bij klachten/ symptomen die passen bij Covid-19 zoals verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en/of hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).


 

Openingstijden 

Maandag8.00 - 13.00 uur en 18.30 - 20.30 uur 
Dinsdag 8.00 - 16.00 uur 
Woensdag8.00 - 13.00 uur en 18.30 - 20.30 uur 
Donderdag8.00 - 16.00 uur
Vrijdag8.00 - 16.00 uur
Zaterdag 8.00 - 16.00 uur
ZondagGesloten 

Let op: de milieustraat is gesloten op officiële feestdagen. 

Rond de feestdagen kunnen de openingstijden gewijzigd zijn, raadpleeg hiervoor de gemeentelijke socials of de Teylinger.

Legitimatie of een Teylingen milieupas is verplicht.
 Een bezoek aan de milieustraat 

De milieustraat is ingericht op maximale afvalscheiding, waardoor er minder restafval overblijft. Goed gescheiden afval kan grotendeels worden hergebruikt. Met goed scheiden bespaart u grondstoffen, energie en kosten en draagt u bij aan een beter milieu. 

De restafvalcontainer op de milieustraat is uitsluitend bedoeld voor grof huishoudelijk afval dat niet gescheiden kan worden aangeboden in de andere containers. Huisvuilzakken en ander klein huishoudelijk restafval horen hier niet in. Deze kunt u thuis in de container doen.

De volgende afvalstromen kunnen apart worden aangeboden:

 • Asbest (alleen verpakt in speciale gecoate polypropyleen asbestzakken tot een formaat van 80x120cm, deze zijn gratis op te halen bij de milieustraat*. Let op: plasticfolie asbestzakken van de bouwmarkt worden niet geaccepteerd. U bent zelf verantwoordelijk voor het deponeren in de daarvoor bestemde bak)
 • Elektrische apparaten
 • Frituurvet / Frituurolie
 • Gips en gasbeton
 • Glas (flessenglas en vlakglas)
 • Groenafval
 • Hout en verduurzaamd hout
 • IJzer
 • Klein chemisch afval
 • Matrassen
 • Oud papier / karton
 • Piepschuim
 • Plastic hard
 • Plastic zacht
 • Steen, Beton of Keramiek(Puin)
 • Textiel
 • Vloerbedekking
 • Overig grof huishoudelijk afval zoals banken, bedden en stoelen

 

*U mag eventueel grotere en door u zelf gekochte gecoate polypropyleen asbestzakken inleveren. Deze moeten nog wel met de hand kunnen worden opgetild. Breek of zaag het asbest niet in kleine stukken. Deze zakken zijn verkrijgbaar bij de fa. Meeuwenoord, Schippersvaartweg 85 in Noordwijkerhout.
 Niet inleveren

 • Autobanden
 • Drukhouders (zoals gasflessen en brandblussers)
 • Grond
 • Bedrijfsafval
   

Dit afval kunt u inleveren bij een erkende inzamelaar of verwerker. Let op: vaak worden hier kosten voor in rekening gebracht. Autobanden kunt u inleveren bij garagebedrijven. Daarnaast kunt u gebruik maken van de ‘oud-voor-nieuw regeling’. Bij aankoop van nieuwe banden kunt u de oude banden gratis inleveren.
 Gasflessen, brandblussers, drukhouders

Dichtstbijzijnde locatie is Jongeneel Transport Voorschoterweg in Valkenburg ZH. Afhankelijk van het soort drukhouder zijn er afvoerkosten aan verbonden. Meer informatie hierover vindt u op de website van Gasflessen.
 Schone grond

Dichtstbijzijnde locatie is Meeuwenoord aan Schippersvaartweg 85 in Noordwijkerhout.
 Bedrijfsafval en bouw- en sloopafval

Bij diverse particuliere afvalinzamelaars en –verwerkers.
 Bouw- en sloopafval

Inwoners kunnen kleine hoeveelheden bouw- en sloopafval afkomstig van woningen inleveren bij de milieustraat. Per huishouden mag u jaarlijks één kuub bouw- en sloopafval aanbieden bij de milieustraat. Bij grote verbouwingen moeten inwoners zelf zorgen voor de afvoer van het bouw-en sloopafval. Hieronder valt ook Puin(steen, beton, keramiek e.d.).

 Controle

De beheerders van de milieustraat controleren of de verschillende soorten afval juist zijn aangeboden. Zij kunnen u aanwijzingen geven over afvalscheiding en -aanbieding en mogen corrigerend optreden. Een ieder is zelf verantwoordelijk voor het deponeren van de afvalstoffen in de daarvoor bestemde bakken. 
 We helpen u graag! 

Twijfelt u in welke bak uw afval moet op de milieustraat? Onze medewerkers helpen u graag. Om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk op een goede manier afval scheiden, kijken onze medewerkers met u mee of u het afval in de goede container aanbiedt. Op deze manier zorgen we er met elkaar voor dat we zo min mogelijk restafval overhouden.

Ga naar het begin