Ga naar de inhoud

Duurzaam maaien en snoeien

Bermen en oevers in de gemeenten Lisse en Teylingen worden voortaan ecologisch beheerd. De gemeente gaat minder vaak maaien en sommige plekken overslaan bij het maaien. Zo krijgen planten die van nature in onze streek voorkomen de kans om te groeien en zich te verspreiden. Hier profiteren vogels, vlinders, bijen en andere insecten van. Er ontstaat meer rijkdom aan soorten (biodiversiteit), dit is goed voor de natuur. 

Op dit moment worden de meeste bermen en oevers nog 2 keer per jaar gemaaid en blijft het maaisel meestal liggen. Daardoor groeien er op deze plekken vooral ruigtekruiden, zoals brandnetels, en wordt het bodemleven verstoord. “We krijgen meer natuurlijke bloei en hoeven geen kruidenmengsels te zaaien. In de bodem zitten al heel veel zaden. Die kunnen nu alleen niet tot groei komen, omdat de planten elk jaar worden afgemaaid.” zegt projectleider Remko van Eeten van HLTsamen. 

Gebruiksplekken blijven we maaien

Speelterreinen, trapveldjes en andere gebruiksplekken maaien we wel vaker kort. Ook voetgangers, fietsers en automobilisten zullen geen last hebben van hoge groei.  

Veiligheid voorop

De (verkeers)veiligheid staat op nummer één. Dat betekent bijvoorbeeld dat er naast het wegdek en op kruisingen geregeld wordt gemaaid, om het zicht van en op de verschillende verkeersdeelnemers vrij te houden.

Even wennen

Een nieuwe manier van maaien roept vaak wel vragen op bij inwoners; de een vindt het mooi, de ander wil liever strak gemaaid gras. Ook vragen mensen zich weleens af of we een stuk zijn vergeten. We beginnen met de nieuwe manier van maaien op bedrijfsterreinen en plekken buiten de bebouwde kom, zodat we dingen kunnen uitproberen. In overleg met de aannemer kijken we welke stukken we kunnen laten bloeien en wat een maaibeurt nodig heeft. 

Duurzaam beheer van bomen

De kwaliteit van het openbaar groen in Teylingen is van een hoge kwaliteit. En dat moet zo blijven, blijkt uit het vastgestelde Groenbeheerplan 2022-2031 dat ons college ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorlegt.

De gemeente beheert ruim 15.000 bomen en 140 hectare aan groenoppervlak. Grote bomen spelen een belangrijke rol bij aanpassing aan het klimaat. Teylingen wil bestaande bomen daarom zo lang mogelijk op een gezonde manier behouden. Dit draagt bij aan vermindering van hittestress en vangt regenwater op. Iedere boom wordt tenminste één keer in de drie jaar gecontroleerd en de onderhoudstoestand wordt vastgelegd.

Teylingen past het groen aan op het klimaat en kijkt ook naar de verschillende soorten planten en dieren in ons gebied. Belangrijke bomen worden extra goed beschermd en staan op de lijst van Waardevolle Bomen. Teylingen breidt haar bomenbestand uit door extra aan te planten. Zo houden we onze leefomgeving prettig, groen en koel voor droge of warme periodes. Verder kiezen we planten die vriendelijk zijn voor insecten.

Groenkalender


Ga naar het begin