Ga naar de inhoud

Maaien

De bermen hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen. Na verloop van tijd zullen er steeds meer bloemrijke bermen te zien die langer in bloei staan. Verschillende Nederlandse gemeenten, zoals Lansingerland en Leiden hebben er goede ervaringen mee. In de maand juli zien de bermen er wel eens verwilderd uit maar het is juist niet de bedoeling om dan te gaan maaien. In deze periode vormen de planten hun zaad voor het volgende jaar.

Op dit moment worden de meeste bermen en oevers nog 2 keer per jaar gemaaid en blijft het maaisel meestal liggen. Daardoor groeien er op deze plekken vooral ruigtekruiden, zoals brandnetels, en wordt het bodemleven verstoord. “We krijgen meer natuurlijke bloei en hoeven geen kruidenmengsels te zaaien. In de bodem zitten al heel veel zaden. Die kunnen nu alleen niet tot groei komen, omdat de planten elk jaar worden afgemaaid.” zegt projectleider Remko van Eeten van HLTsamen. 

Biodiversiteit is van levensbelang voor schoon water en een gezonde bodem. Onze landbouw zou bijvoorbeeld niet mogelijk zijn zonder biodiversiteit. Als het lukt om meer afwisseling in de flora en fauna om ons heen te realiseren dan zou ook de overlast door ziekten en plagen kunnen afnemen. Er wordt onderzocht hoe de kruidenrijke bermen kunnen bijdragen aan de bestrijding van bijvoorbeeld de eikenprocessierups.
 

Gebruiksplekken blijven we maaien

Speelterreinen, trapveldjes en andere gebruiksplekken maaien we wel vaker kort. Ook voetgangers, fietsers en automobilisten zullen geen last hebben van hoge groei.  
 

Veiligheid voorop

De (verkeers)veiligheid staat op nummer één. Dat betekent bijvoorbeeld dat er naast het wegdek en op kruisingen geregeld wordt gemaaid, om het zicht van en op de verschillende verkeersdeelnemers vrij te houden.
 

Even wennen

Een nieuwe manier van maaien roept vaak wel vragen op bij inwoners; de een vindt het mooi, de ander wil liever strak gemaaid gras. Ook vragen mensen zich weleens af of we een stuk zijn vergeten. We beginnen met de nieuwe manier van maaien op bedrijfsterreinen en plekken buiten de bebouwde kom, zodat we dingen kunnen uitproberen. In overleg met de aannemer kijken we welke stukken we kunnen laten bloeien en wat een maaibeurt nodig heeft. 
 

Duurzaam beheer van bomen

De kwaliteit van het openbaar groen in Teylingen is van een hoge kwaliteit. En dat moet zo blijven, blijkt uit het vastgestelde Groenbeheerplan 2022-2031 dat ons college ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorlegt.

De gemeente beheert ruim 15.000 bomen en 140 hectare aan groenoppervlak. Grote bomen spelen een belangrijke rol bij aanpassing aan het klimaat. Teylingen wil bestaande bomen daarom zo lang mogelijk op een gezonde manier behouden. Dit draagt bij aan vermindering van hittestress en vangt regenwater op. Iedere boom wordt tenminste één keer in de drie jaar gecontroleerd en de onderhoudstoestand wordt vastgelegd.

Teylingen past het groen aan op het klimaat en kijkt ook naar de verschillende soorten planten en dieren in ons gebied. Belangrijke bomen worden extra goed beschermd en staan op de lijst van Waardevolle Bomen. Teylingen breidt haar bomenbestand uit door extra aan te planten. Zo houden we onze leefomgeving prettig, groen en koel voor droge of warme periodes. Verder kiezen we planten die vriendelijk zijn voor insecten.


Grasaren

Grasaren bevatten zaden en u ziet ze meestal in de periode van juni tot en met augustus. De grasaren kunnen zich diep in de vacht of in de huid van uw huisdier nestelen. Ook kunnen de grasaren in de neus, ogen, oren, mond, keel, slokdarm of tenen gaan zitten. Dit kan gaan ontsteken en in het ergste geval moeten de grasaren door een operatie weggehaald worden.
 

Controleer je hond of kat op grasaren

Grasaren kunnen zich in de vacht of huid van je huisdier nestelen. In de zomermaanden groeien er grasaren tussen het wilde gras. Voor honden en katten die door het hoge gras lopen of erin spelen kunnen deze grasaren gevaarlijk zijn. Controleer daarom uw hond na elke wandeling op grasaren. Doe dit ook regelmatig bij uw kat.
 

Hoe merkt u dat uw hond of kat last heeft van een grasaar?

 • Neus: uw huisdier niest veel of wrijft vaak met de poot over de neus.
 • Oog: tranende ogen of wrijven in de ogen.
 • Oor: veel schudden met de kop. Kop scheef houden of janken bij het krabben.
 • Huid: bij een grasaar tussen de tenen loopt uw huisdier vaak mank of likt daar veel.
 • Keel: veel hoesten.
   

Controleer uw hond of kat daarom regelmatig op grasaren.
 

Wat kunt u als hondenbezitter zelf doen?

 • Loop met de hond niet door gebieden met hoog gras.
 • Houd uw hond aan de lijn.
 • Controleer de hond na elke wandeling in hoog gras.
 • Is de grasaar te zien? Verwijder deze dan met een pincet of ga naar uw dierenarts.
   

Heeft uw huisdier last van de genoemde klachten, maar ziet u de grasaar niet zitten? Ga dan met uw huisdier naar de dierenarts.
 

Wat doet de gemeente tegen grasaren?

We maaien de bermen en oevers op ecologische wijze. Dit houdt in dat we minder vaak maaien en sommige plekken overslaan. Gebruikersplekken blijven we maaien, dus ook de uitlaatgebieden voor honden. Helaas groeien grasaren op veel plekken, ook tussen stoeptegels. Daarom is het niet mogelijk om alle grasaren weg te halen. We zijn als gemeente niet aansprakelijk voor eventuele dierenartskosten. Dit komt omdat huisdieren onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar vallen. Daarom vragen we hondenbezitters zelf om goed op te letten.

Ga naar het begin