Ga naar de inhoud

Leerlingenvervoer

Op deze pagina

Voor leerlingen met een lichamelijke, zintuigelijke, psychische en/of verstandelijke handicap is er leerlingenvervoer. Bekijk alle voorwaarden op deze pagina en regel het online.

Uw aanvraag voor het leerlingenvervoer kunt u digitaal doen. Hiervoor kan het zijn dat we u om 1 of meerdere bijlagen vragen. Het kan gaan om de volgende formulieren:

 • Deskundigenverklaring: hieruit blijkt dat de leerling niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen vanwege een lichamelijke, zintuiglijke, psychische en/of verstandelijke handicap
 • Inkomensverklaring 2022: als uw gezamenlijke inkomen lager dan €29.700,- is en als uw kind een basisschool bezoekt. U kunt deze verklaring telefonisch aanvragen bij de Belastingtelefoon (0800-0543)
 • Schriftelijke verklaring: waarin u verklaart bezwaren te hebben tegen de openbare school of tegen de richting van de bijzondere scholen die dichterbij zijn.

 

Termijn

 • U kunt een digitale aanvraag doen voor het huidige of komende schooljaar.
 • U moet voor elk nieuw schooljaar een aanvraag leerlingenvervoer indienen met de bijbehorende stukken. Wij vragen u dit vóór 1 juni te doen.
 • Binnen 8 weken nemen we een beslissing. Deze ontvangt u schriftelijk van ons.
 • Het kan zijn dat we de beslissing met 4 weken uitstellen. Daarover krijgt u schriftelijk bericht.
 • Dient u tijdens het schooljaar een aanvraag in? Dan nemen wij binnen 8 weken na ontvangst van het aanvraagformulier een beslissing. Ook hierbij geldt dat we de beslissing met 4 weken kunnen uitstellen.

 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dien binnen 6 weken na ontvangst van het besluit een bezwaarschrift. U stuurt het bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout.

Gaat uw kind binnenkort naar een school voor speciaal onderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding van de vervoerskosten.

U kunt een vergoeding van de kosten ontvangen voor het reizen met:

 1. de fiets (eventueel met begeleider);
 2. het openbaar vervoer (eventueel met begeleider);
 3. eigen vervoer;
 4. of als het niet anders kan, regelen en bekostigen wij aangepast vervoer (taxi).

 

Afstand

Vraagt u vergoeding aan voor  leerlingenvervoer voor een school die op meer dan 6 kilometer van uw woning ligt? Maar zijn er dichterbij ook soortgelijke scholen? Dan komt u alleen in aanmerking voor een vergoeding als u schriftelijk aangeeft dat u bezwaar heeft tegen de openbare of bijzondere scholen die dichterbij zijn.

 

Weekend- en vakantievervoer

U krijgt een vergoeding voor weekend- en vakantievervoer als uw situatie aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

 • de leerling verblijft in een internaat of pleeggezin
 • de leerling verblijft daar om passend (voortgezet) speciaal onderwijs te volgen
   

Berekening route per fiets of auto

Om de afstand van uw huisadres naar het adres van de school te berekenen, gebruiken wij de ANWB-routeplanner, de kortste route.

 

Contact

Voor vragen over het digitale aanvraagformulier of leerlingenvervoer kunt u contact opnemen via de mail of door te bellen naar 14 0252.

Ga naar het begin