Ga naar de inhoud

Oplaadpunten elektrische auto's

De gemeente Teylingen wil elektrisch rijden bevorderen. Hierbij is het belangrijk dat er voldoende laadmogelijkheden zijn. Wie op eigen terrein kan parkeren kan vaak voor eigen gebruik een laadpunt realiseren, maar wanneer een auto alleen in de openbare ruimte geparkeerd kan worden is het belangrijk dat er voldoende openbare laadpalen beschikbaar zijn.

Huidige laadpalen 

De huidige laadpalen in de openbare ruimte zijn in beheer van Allego, EcoTap of EVnet. Is er een probleem met één van deze laadpalen? De leverancier is verantwoordelijk voor de laadpaal. Op de laadpaal staan contactgegevens van de leverancier. De gemeente heeft hier geen rol in. 

Nieuwe laadpalen 

Op dit moment is er geen leverancier aangewezen om nieuwe laadpalen te plaatsen in de openbare ruimte.

De gemeente onderzoekt welke leverancier dit in de toekomst mag gaan doen. We hopen begin 2024 meer informatie te hebben hierover en zullen dit bekend maken op de verschillende communicatiekanalen. 

In augustus 2022 hebben we onderzoek voor een concept plankaart uitgevoerd. Deze reacties worden meegenomen in de opstelling van de locaties op de plankaart en verwachten dat de gemeenteraad begin 2024 de plankaart vaststelt. 

De gemeente gaat niet alle nieuwe laadpalen in één keer laten plaatsen. Na vaststelling van de plankaart door het college wordt een verkeersbesluit genomen voor plaatsing van een laadpaal. In de komende jaren zal jaarlijks verkeersbesluiten genomen worden voor de plaatsing van aanvullende nieuwe palen op de nog vast te stellen locaties.

Veelgestelde vragen

Ga naar het begin