Ga naar de inhoud

Klacht indienen

Op deze pagina

 • U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over een medewerker of bestuurder
 • U kunt uw klacht online of schriftelijk indienen
 • Het is niet mogelijk uw klacht via de mail in te dienen 
   

Let op: gebruik de groene knop ‘online indienen’ alleen voor een klacht over een medewerker of bestuurder. Als u een klacht of melding heeft over de openbare ruimte (scheef paaltje, kapotte stoeptegel, hondenpoep, zwerfvuil of parkeeroverlast), meldt u dit via Fixi.

Dien uw klacht in binnen 12 maanden ná het voorval
Dien uw klacht online in, of dien schriftelijk een klacht in bij:

 • Gemeente Teylingen
 • T.a.v. klachtencoördinator
 • Postbus 149
 • 2215 ZJ Voorhout
   

Schriftelijke klacht indienen

Dien uw klacht schriftelijk in en richt die aan: de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad.

In uw brief zet u:

 • uw klacht
 • de datum waarop u de brief schreef
 • uw naam en adres
 • uw handtekening
 • kopieën van eventuele belangrijke stukken

 • Uw (schriftelijke) klacht moet in het Nederlands zijn opgesteld
 • In de ontvangstbevestiging leest u over het verdere verloop van de procedure (onder andere de termijnen die in acht genomen worden en wie uw klacht behandelt)
 • Als de gemeente uw klacht niet in behandeling neemt omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden, dan stelt ze u hier binnen 4 weken na ontvangst van uw klacht van op de hoogte
Ga naar het begin