Ga naar de inhoud

Klacht indienen

Op deze pagina

 • U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over een medewerker of bestuurder
 • U kunt uw klacht schriftelijk of telefonisch indienen
   

Let op: Als u een klacht of melding heeft over de openbare ruimte (scheef paaltje, kapotte stoeptegel, hondenpoep, zwerfvuil of parkeeroverlast), meldt u dit via Fixi.

U kunt uw klacht schriftelijk of telefonisch indienen

Schriftelijke klacht indienen

Dien uw klacht schriftelijk in en richt die aan: de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad.

In uw brief zet u:

 • uw klacht
 • de datum waarop u de brief schreef
 • uw naam en adres
 • uw handtekening
 • kopieĆ«n van eventuele belangrijke stukken


Telefonische klacht indienen

 • Dien uw klacht telefonisch in. Bel hiervoor met de klachtencoƶrdinator via 14 0252
 • U krijgt hierna een schriftelijke bevestiging dat uw klacht ontvangen is. Hierin leest u hoe de procedure verder verloopt
 • Komt u er niet uit met de gemeente? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Nationale Ombudsman

 • Uw (schriftelijke) klacht moet in het Nederlands zijn opgesteld
 • In de ontvangstbevestiging leest u over het verdere verloop van de procedure (onder andere de termijnen die in acht genomen worden en wie uw klacht behandelt)
 • Als de gemeente uw klacht niet in behandeling neemt omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden, dan stelt ze u hier binnen 4 weken na ontvangst van uw klacht van op de hoogte
Ga naar het begin