Ga naar de inhoud

Vergunningsvrij bouwen en verbouwen

Op deze pagina

•    Doe de vergunningscheck op het Omgevingsloket online
•    Kijk of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
•    U kunt een vooradvies vragen aan de gemeente
 

  • Doe de vergunningscheck op het Omgevingsloket online en kijk of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
  • U kunt een vooradvies vragen aan de gemeente. De gemeente toetst uw voorstel aan het bestemmingsplan en legt het voor aan een commissie. Een vooradvies heeft geen juridische status en is niet openbaar.
     

Heeft u geen vergunning nodig? Houd er wel rekening mee dat u zich aan regels voor de veiligheid en gezondheid moet houden uit het Bouwbesluit en burenrecht.

  • Bouwbesluit: er zijn minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.
  • Burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten, voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan. 
     
Ga naar het begin