Het organiseren van een snuffelmarkt

Onder een snuffelmarkt wordt verstaan: een markt in een voor het publiek toegankelijk gebouw waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats.

Wanneer u in een gebouw een snuffelmarkt of rommelmarkt met tweedehands goederen wilt u organiseren, dan moet u hiervoor een melding doen.

Kosten

Snuffelmarkt melden
  • Het melden van een snuffelmarkt is gratis

Werkwijze

U meldt een snuffelmarkt aan bij de gemeente via de groene knop "Melding doen" rechtsboven op deze pagina.

 

Termijn

De melding wordt gedaan binnen 4 weken voorafgaand aan de snuffelmarkt. De snuffelmarkt kan worden gehouden indien de burgemeester niet binnen 4 weken na ontvangst van de melding heeft beslist dat het organiseren van de snuffelmarkt wordt verboden in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. 

Voorwaarden

U moet voor het pand waar u een snuffelmarkt organiseert een melding brandveilig gebruik doen via de website van Omgevingsloket online.

Ga naar het begin