Ga naar de inhoud

Parkeerontheffing blauwe zone inwoners

Op deze pagina

 • Ontheffing is alleen mogelijk onder specifieke voorwaarden
 • Als u een nieuwe auto koopt, moet u de ontheffing opnieuw aanvragen

De legeskosten voor een ontheffing bedragen: € 42,90

 • U vraagt parkeerontheffing digitaal aan via het online formulier
 • Klik rechtsboven op de knop 'vraag ontheffing aan'

 • De gemeente heeft voor zowel Sassenheim als Voorhout beleid vastgesteld wie in aanmerking komt voor een ontheffing, hoeveel ontheffingen er per woonadres kunnen worden afgegeven en aan wie ontheffing wordt gegeven
 • Voor Sassenheim geldt een onderscheid tussen ‘Centrum’ en ‘Buiten centrum’ 
 • Voor Voorhout kan alleen een onthefffing aangevraagd worden door bewoners van De Agneshove

 

In het ‘Centrum’ geldt:

 • Aan bewoners van de hoofdstraat (tussen Teijlingerlaan en Wilhelminalaan), huurwoningen aan de Oude Haven, Passage, Boschplein, Kerklaan 1 a/b/c en de 32 sociale huurwoningen aan het Voorhavenkwartier, wordt maximaal 1 ontheffing per woning verleend
 • voor de woningen aan het Voorhavenkwartier kunnen maximaal 10 ontheffingen worden verleend aan bewoners van 75 jaar of ouder of 55 jaar of ouder met een zorgindicatie, om gebruik te maken van de parkeerplaatsen op het Voorhavenkwartier
 • de bewoners van koopwoningen in het centrum (zowel van de huidige koopappartementen als van de in de toekomst nog te bouwen koopwoningen) aan wie een parkeerplaats te koop is aangeboden komen niet in aanmerking voor een ontheffing van de parkeerschijfzone
 • de aanvrager die beschikt over een parkeerplaats c.q. garage op eigen terrein of elders in het centrum komt niet in aanmerking voor een ontheffing;
 • alleen aan die bewoners wordt ontheffing verleend die ook als zodanig in de Basis Registratie Personen zijn geregistreerd
 • de ontheffing geldt van maandag t/m vrijdag, met uitzondering van 10 ontheffingen voor het Voorhavenkwartier die ook op zaterdag gelden
 • de ontheffing geeft recht om zonder gebruik van de parkeerschijf gebruik te maken van de parkeerplaatsen in de aangewezen parkeerschijfzone
 • de ontheffingen worden evenwichtig verdeeld over de beschikbare parkeervoorzieningen, wat inhoudt dat bewoners voor 1 locatie ontheffing kunnen krijgen
 • er kunnen geen claims worden gelegd op parkeerplaatsen in de blauwe zone als die worden bezet door bijvoorbeeld marktkramen in verband met de weekmarkt of evenementen
 • de ontheffingen worden verleend voor parkeerplaatsen aanwezig op de J.P. Gouverneurlaan (tussen de Keerweerlaan en de Parklaan), het Kerkplein en het parkeerterrein achter de ABNAMRO-bank, de parkeergelegenheid aan de Teijlingerlaan, het Voorhavenkwartier (alleen voor eerdergenoemde 10 ontheffingen) of het Hortusplein op een zodanige wijze dat hierdoor een evenwichtige verdeling van de bezetting binnen de blauwe zone wordt gehandhaafd

 

Voor ‘Buiten centrum’ geldt:

 • aan de bewoners van de Charbonlaan, Jacoba van Beierenlaan, J.P. Gouverneurlaan, Keerweerlaan en het Koningspark worden maximaal 2 ontheffingen per woning verstrekt
 • alleen aan die bewoners wordt ontheffing verleend die ook als zodanig in de Basis Registratie Personen zijn geregistreerd
 • de ontheffing geldt van maandag t/m zaterdag
 • de ontheffingen worden verleend voor de parkeerplaatsen aanwezig op de Charbonlaan, Jacoba van Beierenlaan, J.P. Gouverneurlaan, Keerweerlaan of Koningspark op een zodanige wijze dat hierdoor een evenwichtige verdeling van de bezetting binnen de blauwe zone wordt gehandhaafd
   

Let op: als u een nieuwe auto koopt, moet u een nieuwe ontheffing aanvragen
 

Ga naar het begin