Ga naar de inhoud

Vergunning voor het splitsen van een pand

Wanneer u een pand wilt splitsen, heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Dit is een vergunning op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo).

Digitaal aanvragen

U kunt deze vergunning digitaal aanvragen via het omgevingsloket. Zorgt u ervoor dat u uw DigiD-code bij de hand heeft.

Of een omgevingsvergunning verleend wordt, hangt onder meer af van de aard en omvang van de bouwkundige wijzigingen en het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan kunnen bijvoorbeeld regels staan die betrekking hebben op het aantal woningen in de gemeente. U heeft geen splitsingsvergunning op grond van de Huisvestingswet nodig.

Meer informatie

Wilt u meer weten over een omgevingsvergunning voor het splitsen van een pand? Neem contact op met het team Vergunningen op telefoonnumer 140252.

Ga naar het begin