Ga naar de inhoud

Omgevingsvergunning, gebouw of woning slopen

Op deze pagina

  • Wilt u iets slopen? Dan moet u een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

Melding doen of vergunning aanvragen

Een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen, regelt u via het Omgevingsloket. U kunt ervoor kiezen om dit digitaal te doen of op papier. Voor het digitaal melden of aanvragen heeft u DigiD nodig.

U doet de melding 4 weken voor u met de werkzaamheden start. Vervolgens moet u ten minste 2 werkdagen voor de feitelijk aanvang van de sloopwerkzaamheden de gemeente op de hoogte stellen.

Let op: vul de ingangsdatum van het slopen in bij het doen van de melding.

Als de hoeveelheid asbest die u zélf verwijdert minder is dan 35m2 en bestaat uit materiaal zoals asbesthoudende vloertegels, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of geschroefde asbesthoudende platen (geen dakleien) doet u de melding 5 werkdagen van tevoren. Ook als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand leidt, kunt u de melding 5 dagen van tevoren doen.

Melding of vergunning

In de meeste gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen, maar moet u een melding doen. De sloopmelding is verplicht als:

  • de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10m3 of meer (onder de 10m3 is meldingsvrij);
  • asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden (hier geldt geen volume-ondergrens).


In sommige gevallen is nog wel een sloopvergunning nodig en geldt de sloopmelding niet. Dit is het geval:

  • in de nabijheid van monumenten;
  • binnen een beschermd dorpsgezicht;
  • in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning is vereist
Ga naar het begin