Standplaatsvergunning

Als u vanaf een vaste plek aan de openbare weg goederen wilt verkopen of diensten wilt aanbieden, heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Vaste standplaatsen buiten de weekmarkt om

Dit geldt voor de vaste standplaatsen in Teylingen voor de verkoop van consumptieartikelen, maar ook voor bijvoorbeeld een bus van CZ, Beter Horen of borstkankeronderzoek of een kraam van een politieke partij. De locaties van deze vaste standplaatsen zijn voor:

Sassenheim

 • maximaal 3 op de Hoofdstraat op de woensdag (voor vaste standplaatsen).
 • Maximaal 5 op de Hoofdstraat op de vrijdag- en zaterdag (voor vaste standplaatsen)
 • 1 standplaats per dag in te nemen door een non-profit organisatie, op of nabij de Hoofdstraat.
   

Voorhout

 • 1 in de Beatrixstraat, naast de Zeeman (voor vaste standplaatsen op donderdag, vrijdag en zaterdag)
 • 1 op Kerkzicht, naast de AH (voor vaste standplaatsen woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag)
 • 2 op het Raadhuisplein (voor vaste standplaatsen op woensdag, donderdag en zaterdag)
 • 1 standplaats per dag in te nemen door een non-profit organisatie, in de Herenstraat of op het Raadhuisplein
   

Warmond

 • 5 op de Gemeentehaven (voor vaste standplaatsen op zaterdag)
 • 2 op de Gemeentehaven (voor vaste standplaatsen op woensdag)
 • 1 standplaats per dag in te nemen door een non-profit organisatie, op de Gemeentehaven nabij de AH, voor het pleintje bij de pomp of op de Baan.


Standplaatsen op de weekmarkt

U heeft ook een standplaatsvergunning nodig wanneer u met een kraam wilt staan op de weekmarkt. De weekmarkt in Sassenheim vindt iedere donderdag plaats van 09:00 tot 16:00 uur in de Hoofdstraat. De weekmarkt in Voorhout vindt iedere vrijdag plaats van 09.00 tot 17.00 uur op het Raadhuisplein. Warmond kent geen weekmarkt.

Kosten

Kosten
 • Kosten vaste standplaatsvergunning € 102,00
 • Kosten tijdelijke of seizoensgebonden standplaatsvergunning € 51,00
 • Kosten marktstandplaatsvergunning € 50,00
 • Kosten plaatsen of handhaving op wachtlijst € 24,50
 • Precariokosten voor standplaatsen buiten de weekmarkt om:
 • € 1,44 per m2 per dag
 • € 5,10 per m2 per week
 • € 12,40 per m2 per maand
 • Minimum per aanslag € 12,50
 • In Warmond:
 • € 0,72 per m2 per dag
 • € 2,53 per m2 per week
 • € 6,20 per m2 per maand
 • Minimum per aanslag € 12,50
 • Kosten marktgelden zie Verordening marktgelden 2020

Werkwijze

U vraagt online een marktstandplaatsvergunning of een standplaats buiten de weekmarkt om aan bij de gemeente via de groene knoppen rechtsboven op deze pagina.

 • Wilt u eerst zeker weten of er een standplaats vrij is? Dit kunt u navragen bij de APV-vergunningen, mailadres apv.vergunningen@hltsamen.nl of telefoonnummer 140252 
 • Raadpleeg ook eerst de voorwaarden hieronder voordat u de aanvraag doen.
   

Termijn

De aanvraag moet minstens 8 weken van te voren ingediend zijn. Binnen deze 8 weken neemt de gemeente een beslissing over de aanvraag.

 

Wachtlijst

Wanneer het maximum aantal vergunningen voor een bepaalde locatie is vergeven, bestaat de mogelijkheid om op een wachtlijst te worden geplaatst met daarbij vermeld de benodigde oppervlakte voor het innemen van standplaats, de locatie en dag waarop de aanvrager standplaats wil innemen. De afdeling vergunningen APV houdt de wachtlijst bij op volgorde van binnenkomst. Als er een locatie vrijkomt, wordt deze als eerste aangeboden aan de eerste op de wachtlijst.

Inschrijvingen op de wachtlijst blijven gehandhaafd, wanneer degene die staat ingeschreven jaarlijks zijn inschrijving voor 1 januari verlengd. Een inschrijving op de wachtlijst kan worden doorgehaald wanneer de inschrijving niet tijdig is verlengd, op verzoek of bij overlijden van de ingeschrevene. Ook komt de inschrijving te vervallen wanneer aan de ingeschrevene een vergunning voor een standplaats is verleend of deze niet meer voldoet aan de gestelde eisen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de vergunning hangen onder andere af van:

 • het soort activiteit
 • de omvang van de activiteit
 • het doel van de activiteit
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
 • het bestemmingsplan
 • het straatbeeld


De gemeente kan een standplaatsvergunning weigeren in belang van:

 • De openbare orde
 • Het voorkomen of beperken van overlast
 • De bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente
 • De verkeersveiligheid
 • De doelen van een bestemmingsplan

 

De vergunning wordt eveneens geweigerd wanneer er niet kan worden aangetoond dat er toestemming is gegeven van de eigenaar van het perceel, niet zijnde de gemeente, om op het perceel een standplaats in te nemen.

Als u een standplaatsvergunning aanvraagt, moet u ook voldoen aan de eisen zoals gesteld in andere wetten, bijvoorbeeld de Wet milieubeheer, die regels stelt ter voorkoming van hinder en overlast, en de Warenwet, om de hygiëne van de aangeboden goederen te waarborgen.

Ga naar het begin