Gebruik openbare grond

 • Wilt u een voorwerp of aan, op, in, over of boven de openbare weg plaatsen? Dan heeft u in sommige gevallen een ontheffing nodig. In andere gevallen kunt u volstaan met een melding.
 • Doe dat 8 weken voordat u voorwerpen op de openbare weg wilt zetten
   

Het indienen van een plattegrond bij uw aanvraag is noodzakelijk (zie kopje werkwijze).

Kosten

Kosten

De legeskosten voor een ontheffing bedragen € 50,-. Voor een melding hoeft u geen legeskosten te betalen.

Precario

U bent voor het gebruik van gemeentegrond altijd precariobelasting verschuldigd. Deze bedraagt:

 • € 0,72 per m2 per dag;
 • € 2,53 per m2 per week;
 • € 6,20 per m2 per maand;

met een minimum van € 12,50 per aanslag

Werkwijze

Wilt u een voorwerp plaatsen op de openbare grond, dan moet u een 'aanvraag gebruik gemeentegrond' doen. Dit kan online via de groene knop rechtsboven 'aanvraag'.

Plattegrond

Het indienen van een plattegrond voor uw aanvraag/melding gebruik openbare grond is noodzakelijk. Voor een plattegrond kunt u eventueel gebruik maken van google maps.

 • gebruik plattegrond: zoom in op het deel waar de materialen worden geplaatst. U kunt met bijvoorbeeld een Windows knipprogramma de plattegrond als afbeelding opslaan. Deze afbeelding kunt u dan zelf bewerken en hierop de afzettingen en de eventuele objecten (met afmetingen) die geplaatst gaan worden intekenen.

Voorwaarden

Er is een ontheffing nodig als:

 • het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
 • het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van de welstand;
 • de oppervlakte van de openbare grond meer dan 25 m2  bedraagt;
 • de openbare grond langer dan 4 weken in gebruik wordt genomen;
 • er voorwerpen in het openbaar groen worden geplaatst.

De gemeente kan de vergunning weigeren als:

 • het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg;
 • het beoogde gebruik gevaar oplevert voor de bruikbaarheid of een belemmering vormt voor het beheer en onderhoud van de weg;
 • het beoogde gebruik gevaar of overlast oplevert;
 • het beoogde gebruik de openbare ruimte verontreinigt;
 • het beoogde gebruik afbreuk doet aan het uiterlijk van de openbare ruimte.
Ga naar het begin