Ga naar de inhoud

Exploitatievergunning openbare inrichting

Op deze pagina

Heeft u een horecabedrijf (ook wel een openbare inrichting genoemd)  dan heeft u een exploitatievergunning openbare inrichting nodig. Een openbare inrichting is een hotel, restaurant, pensioen, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Of elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden verstrekt of bereid met bijbehorend terras.

Wilt u voor het eerst iets aanvragen? Doe dan eerst de vergunningcheck om te kijken of u een aanvraag moet doen. Weet u al zeker dat u een aanvraag moet indienen? Dan kunt u de knop ‘online regelen’ gebruiken.

Horeca met alcohol verstrekking

Als u een onderneming gaat exploiteren waar u ook alcohol gaat schenken dan vraagt u een alcoholvergunning aan. Mogelijk dat vrijstelling van een exploitatievergunning dan aan de orde is. Een aanvraag voor een exploitatievergunning wordt dan automatisch aangemaakt.
 

Terras

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening van Teylingen is het terras onderdeel van de (horeca)exploitatievergunning. Horecaondernemers zonder alcoholvergunning die een terras willen, moeten een exploitatievergunning aanvragen. Ook als het terras op eigen terrein ligt.

Ligt uw terras op gemeentegrond? U moet dan voor het gebruik van de openbare grond precariobelasting betalen.

Als u (permanente) schermen, afdaken of vlonders wil gebruiken, heeft u hier in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning voor nodig. U vraagt dit aan via het omgevingsloket.

Vergunning € 119,00
  • Terras per m2 per dag: € 0,83
  • Terras per m2 per week: € 2,95
  • Terras per m2 per maand: € 7,15

  • U vraagt de exploitatievergunning aan via de groene knop 'online regelen'.
  • Zodra er wijzigingen zijn in de afmetingen van uw terras vult u het formulier opnieuw in. Dit is alleen nodig als u geen alcoholvergunning heeft. Heeft u wel een alcoholvergunning dan is een melding van een wijziging van uw inrichting noodzakelijk.
  • Voeg een situatietekening (schaal 1:100) van het terras en een foto of folder van uw terrasmeubilair bij uw aanvraag mee.
  • De gemeente beslist binnen acht weken over uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden met 8 weken.

De (horeca)ondernemer moet voor zijn exploitatievergunning voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen en indien van toepassing de Alcoholwet.

Ga naar het begin