Dieren houden, ontheffing

Bijen houden

Het is verboden bijen te houden:

  • binnen een afstand van dertig meter van woningen en gebouwen waar overdag mensen verblijven
  • én als de afstand dertig meter van de weg is.
     

Het verbod geldt niet als:

  • er voldoende beschermingsmaatregelen zijn genomen (een afscheiding van twee meter)
  • en als de omliggende gebouwen eigendom zijn van de bijenhouder.


Bij de gemeente kunt u een verzoek indienen voor een ontheffing van het verbod. Toekenning van deze ontheffing is afhankelijk van de omstandigheden en redenen van het verzoek.

Meenemen

  • informatie over omvang van aantal bijen (korven)
  • situatieschets met plattegrond
Ga naar het begin