Aanleggen in- en uitrit

Voor het maken of veranderen van een uitweg moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

  • De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.
  • Met de aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u een vergunning of meerdere vergunningen in 1 keer aanvragen en hoeft u maar 1 formulier in te dienen. De vergunningen worden activiteiten genoemd. Niet alle activiteiten zijn vergunningplichtig. Soms heeft u helemaal geen vergunning nodig of hoeft u slechts een melding te doen.
  • De omgevingsvergunning werd in het verleden bouwvergunning genoemd. De bouwvergunning bestaat in de huidige regelgeving niet meer.

Werkwijze

Omgevingsvergunning aanvragen

Controleer via de ‘vergunningcheck’ van het omgevingsloket of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Hier kunt u direct de vergunning aanvragen als dat nodig is. U identificeert zich met uw DigiD-inlogcode. Bedrijven identificeren zich met eHerkenning

Ga naar het begin