Evenementenvergunning

 • Als u als particulier, bedrijf of instelling een muziek- of sportevenement of een ander publieksevenement wil organiseren, dan heeft u daarvoor in een aantal gevallen een evenementenvergunning nodig.
 • Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente waar het evenement wordt gehouden.
 • Als u een straatfeest- of straatbarbecue organiseert, moet u dit melden als een klein evenement. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 • Heeft u een meerjarenvergunning nodig voor het organiseren van een evenement? U kunt dit aanvragen via de knop rechts.
 • Tussen 25 maart en 24 april 2019 kunt u een aanvraag voor een evenementenvergunning voor het organiseren van de najaarsfeesten met kermis in Sassenheim indienen, zie de voorwaarden.

Kosten

Kosten eendaagse evenementenvergunning € 24,00
Kosten evenementenvergunning (meerdere dagen) € 107,00
Het melden van een klein evenement, zoals straatfeest, is gratis

Werkwijze

Het aanvragen van een evenementenvergunning of het melden van een klein evenement doet u via de knoppen 'online regelen' rechtsboven op deze pagina.
 

Aanvraagtermijn

Houdt u rekening met een aanvraagtermijn van 12 weken.

 • Naarmate een evenement groter is, is het van belang om al eerder een aanvraag in te dienen om problemen te voorkomen. Zo kunnen de hulpdiensten hun planningen hierop aanpassen en zorgen dat ze voldoende personeel beschikbaar hebben
 • Daarnaast heeft de gemeente voldoende tijd nodig voor het publiceren van de aanvraag en het inwinnen van adviezen
 • Als u een straatfeest- of straatbarbecue wilt organiseren, moet dit minimaal 10 werkdagen van tevoren bij de gemeente gemeld zijn. De burgemeester kan binnen 5 dagen na ontvangst van de melding besluiten het evenement niet toe te staan


Plattegrond

Het indienen van een plattegrond voor uw evenement is noodzakelijk. Maak voor een plattegrond gebruik van Kaart op maat. Zoom in op het deel waar het evenement plaatsvindt.

Sla de plattegrond op als afbeelding. Gebruik hier bijvoorbeeld een Windows knipprogramma voor. Deze afbeelding kunt u dan zelf bewerken en hierop de afzettingen en de eventuele objecten(met afmetingen) die geplaatst gaan worden intekenen.

Twijfelt u of u een vergunning moet aanvragen of dat een melding voldoende is? Stuur dan een e-mail naar gemeente@teylingen.nl.

Voorwaarden

In de evenementenvergunning komen ook zaken aan de orde als:

 • muziek en geluid
 • de begin- en eindtijden van het evenement
 • parkeervoorzieningen
 • bereikbaarheid en doorgang voor nood- en hulpdiensten
 • milieu en afval
 • veiligheid
 • drankverstrekking

 

Voorwaarden melding straatfeest of straatbarbecue 

 • het aantal bezoekers bedraagt niet meer dan 100 personen
 • het evenement vindt tussen 07.00 en 24.00 uur plaats
 • er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 09.00 en/of na 24.00 uur
 • het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten
 • eventueel geplaatste objecten hebben een oppervlakte van minder van 25 m2


Zijn de bovenstaande punten niet op uw straatfeest of straatbarbecue van toepassing? Dan kunt een aanvraag om een evenementenvergunning indienen.

 

Organiseren vechtsportgala

Indien u een vechtsportgala wilt organiseren, dan voeren wij een extra toets uit bij uw aanvraag. Dit houdt in dat u, naast het reguliere aanvraagformulier, ook een aanvullende vragenlijst moet invullen. Deze sturen wij u zo snel mogelijk toe.

Pas als we de ingevulde vragenformulieren en relevante bijlagen hebben ontvangen, nemen we de aanvraag in behandeling. Reden hiervoor is dat de gemeente Teylingen wil bijdragen aan gezond ondernemerschap en daarom wil voorkomen dat de ondernemers aan wie zij vergunningen verlenen daarmee criminele activiteiten ontplooien. Wanneer welke toets wordt uitgevoerd staat in de Bibob-beleidslijn Teylingen. Deze vindt u onder 'Downloads'. 
 

Najaarsfeesten Sassenheim

Tussen 25 maart en 24 april 2019 kunt u een aanvraag voor een evenementenvergunning voor het organiseren van de najaarsfeesten met kermis in Sassenheim indienen. In de bij het Evenementenbeleid Teylingen 2012 behorende besluit ‘Nadere regels beoordeling aanvraag evenementenvergunning najaarsfeesten met kermis Sassenheim’ is meer informatie te vinden over de aanvraagprocedure voor de evenementenvergunning. Ook wordt toegelicht welke informatie moet worden ingediend, hoe deze moet worden aangeleverd en hoe ingekomen aanvragen worden beoordeeld.

Ga naar het begin