Evenementenvergunning

 • Als u als particulier, bedrijf of instelling een muziek- of sportevenement of een ander publieksevenement wil organiseren, dan heeft u daarvoor in een aantal gevallen een evenementenvergunning nodig.
 • Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente waar het evenement wordt gehouden.
 • Als u een klein evenement wil organiseren dan moet u hiervan een melding doen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Aan een klein evenement zijn voorwaarden verbonden, zie hieronder het kopje ‘Voorwaarden’.
 • Heeft u een meerjarenvergunning nodig voor het organiseren van een evenement? U kunt dit aanvragen via de knop rechts.
 • Jaarlijks in de maand maart kunt u een aanvraag voor een evenementenvergunning indienen voor het organiseren van de najaarsfeesten met kermis in Sassenheim en Voorhout, zie de voorwaarden.
 • Een aanvraag voor een speelvergunning voor een circus moet ingediend worden voor 1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, zie de voorwaarden.
 • LET OP: het gebruik van ballonnen en lachgas is in de gemeente Teylingen verboden.

Kosten

A-evenementenvergunning (kleinere evenementen) € 138,00
B- of C-evenementenvergunning (grotere/risicovolle evenementen) € 278,00
Het melden van een klein evenement is gratis
Circus € 310,00

Werkwijze

Het aanvragen van een evenementenvergunning of het melden van een klein evenement doet u via de knoppen 'online regelen' rechtsboven op deze pagina.
 

Aanvraagtermijn

Houdt u rekening met een aanvraagtermijn van 13 weken.

 • Naarmate een evenement groter is, is het van belang om al eerder een aanvraag in te dienen om problemen te voorkomen. Zo kunnen de hulpdiensten hun planningen hierop aanpassen en zorgen dat ze voldoende personeel beschikbaar hebben
 • Daarnaast heeft de gemeente voldoende tijd nodig voor het publiceren van de aanvraag en het inwinnen van adviezen
 • Als u een straatfeest- of straatbarbecue wilt organiseren in uw eigen straat, moet dit minimaal 10 werkdagen van tevoren bij de gemeente gemeld zijn. De burgemeester kan binnen 5 dagen na ontvangst van de melding besluiten het evenement niet toe te staan


Plattegrond

Het indienen van een plattegrond voor uw evenement is noodzakelijk. Op de plattegrond moeten de afzettingen en de eventuele objecten (met afmetingen) die geplaatst worden ingetekend zijn.

Twijfelt u of u een vergunning moet aanvragen of dat een melding voldoende is? Stuur dan een e-mail naar gemeente@teylingen.nl.

Voorwaarden

In de evenementenvergunning komen ook zaken aan de orde als:

 • muziek en geluid
 • de begin- en eindtijden van het evenement
 • parkeervoorzieningen
 • bereikbaarheid en doorgang voor nood- en hulpdiensten
 • milieu en afval
 • veiligheid
 • drankverstrekking

 

Voorwaarden melding klein evenement

 • het aantal bezoekers bedraagt niet meer dan 100 personen
 • het evenement vindt tussen 09.00 en 24.00 uur plaats
 • er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 09.00 en/of na 24.00 uur
 • het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten
 • eventueel geplaatste objecten hebben een oppervlakte van minder van 25 m2 per object


Zijn de bovenstaande punten niet op uw kleine evenement van toepassing? Dan kunt een aanvraag om een evenementenvergunning indienen.

 

Organiseren vechtsportgala

Indien u een vechtsportgala wilt organiseren, dan voeren wij een extra toets uit bij uw aanvraag. Dit houdt in dat u, naast het reguliere aanvraagformulier, ook een aanvullende vragenlijst moet invullen. Deze sturen wij u zo snel mogelijk toe.

Pas als we de ingevulde vragenformulieren en relevante bijlagen hebben ontvangen, nemen we de aanvraag in behandeling. Reden hiervoor is dat de gemeente Teylingen wil bijdragen aan gezond ondernemerschap en daarom wil voorkomen dat de ondernemers aan wie zij vergunningen verlenen daarmee criminele activiteiten ontplooien. Wanneer welke toets wordt uitgevoerd staat in de Bibob-beleidslijn Teylingen. Deze vindt u onder 'Downloads'. 
 

Najaarsfeesten Sassenheim/Voorhout

Tussen 4 maart en 1 april 2020 kunt u een aanvraag voor een evenementenvergunning voor het organiseren van de najaarsfeesten met kermis in Sassenheim en Voorhout indienen. In de bij het Evenementenbeleid Teylingen 2012 behorende besluit ‘Nadere regels beoordeling aanvraag evenementenvergunning najaarsfeesten met kermis Sassenheim’ en Nadere regels beoordeling aanvraag evenementenvergunning najaarsfeesten met kermis Voorhout is meer informatie te vinden over de aanvraagprocedure voor de evenementenvergunning. Ook wordt toegelicht welke informatie moet worden ingediend, hoe deze moet worden aangeleverd en hoe ingekomen aanvragen worden beoordeeld.

 

Speelvergunning circus

Een speelvergunning voor een circus moet ingediend worden voor 1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. De burgemeester beslist uiterlijk 1 november van het jaar waarvoor de vergunning wordt aangevraagd.

Ga naar het begin