Ga naar de inhoud

Economische Agenda Duin- en Bollenstreek

De Economische Agenda Duin- en Bollenstreek is opgesteld door de 5 gemeenten in samenspraak met de gemeente Katwijk, ondernemers, het maatschappelijk middenveld en de Economic Board. Deze agenda is het fundament onder de ambitie om de economische positie van de Duin- en Bollenstreek te versterken met daarnaast behoud van de woonaantrekkelijkheid. Zie ook de website van Bedrijfsleven Bollenstreek.


In de economische visie 2030 Duin- en Bollenstreek hebben we een aantal stevige conclusies en bevindingen met elkaar gedeeld. We leven samen in 1 van de welvarendste en meest aantrekkelijke woonregio’s. We liggen tussen bloeiende regio’s als metropoolregio Amsterdam, regio Leiden en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. We hebben alles in huis om ons als krachtige economische regio verder te ontwikkelen.
 

Economische continuïteit

En die ontwikkeling is nodig, alleen al om alles wat sterk en mooi is in dit gebied te kunnen behouden. Behoud van de Duin- en Bollenstreek gaat niet zonder economische continuïteit. Het gaat ons nú heel goed.

Om economische continuïteit in onze streek te kunnen borgen voor de toekomst moet er het nodige gebeuren. We profiteren onvoldoende van de economische kansen tussen de Noord- en de Zuidvleugel. Onze traditioneel sterke economische clusters als de greenport en het toerisme hebben een nieuwe impuls nodig.

Er zijn grote kennisrijke en technologisch geavanceerde partijen binnen onze regio, zoals AKZO en ESA-ESTEC, die amper aan elkaar en met onze regio verbonden zijn. Het banenverlies in onze regio loopt snel op en de concurrentie met andere woonregio’s neemt toe.
 

Tijd om de handen ineen te slaan!

In de economische visie 2030 benoemden we onze gezamenlijke opgave: “Het toevoegen van nieuw economisch elan aan een voortreffelijk woongebied tussen de Zuidvleugel, de Noordvleugel en het Groene Hart van de Randstad zodat het kan blijven floreren.”

Er is al veel onderzoek gedaan. En er liggen al vele visies die in tal van overeenkomsten en college- akkoorden overgenomen zijn in de afgelopen jaren. Er zijn ideeën genoeg.

Kansen zijn er ook genoeg. En krachtige ondernemers en maatschappelijke partijen zijn er - binnen én buiten de streek - die graag bijdragen. Nu de realisatie nog. Tijd om de handen ineen te slaan!


Een Economische Agenda

De overheid heeft een belangrijke rol bij het identificeren en uitwerken van goede ideeën. Ideeën waar iedereen in de hele streek van kan profiteren. Als overheid realiseren de gemeenten in de streek zich ook dat ondernemers en de samenleving de economie maken.

De overheid kan steunen, mogelijk maken, kansen creëren en barrières wegnemen. Vanuit die rol en verantwoordelijkheid namen de Economic Board en de 6 wethouders economie in augustus 2014 het initiatief een brede economische agenda op te stellen.  

Na een interactief proces met de omgeving en met de inventarisatie van bestaande onderzoeken presenteerden de Economic Board en de 5 wethouders Economie in april 2015 het voorstel voor de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek.

De gemeente Katwijk maakt sinds 2014 onderdeel uit van de Economische Agenda Leidse Regio. De economische samenwerking met de 5 Bollengemeenten vindt plaats binnen de strategische thema’s Greenport en Toerisme. Deze samenwerking zal worden voortgezet.

Vanuit deze situatie is Katwijk betrokken geweest bij de gesprekken die hebben geleid tot de totstandkoming van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek. De gemeente Katwijk waardeert de inzet van de 5 Bollengemeenten om te komen tot een gezamenlijke economische agenda en zal voor projecten, die vallen binnen de thema’s Greenport en Toerisme, op projectniveau een nadere samenwerking overwegen.


10 Businesscases en Governance

De agenda bestaat uit 10 projecten die cruciaal (kunnen) zijn voor het versterken van de Duin- en Bollenstreek plus het project Governance. Ze worden uitgewerkt tot volwaardige businesscases met inzicht in de kansen, risico’s en financiële vereisten. In projectgroepen met deelnemers uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven wordt toegewerkt naar de resultaten. Het gaat om:

 • Flower Attraction: Iconen van de Bollenstreek
 • Programma gezonde en energieke regio (Healthy Region)
 • Space Tech Campus:  uitbouw Space Business Park
 • Blueport (stimuleren water sportsector)
 • Behoud en ontwikkel IDC en Flower Science Netwerk
 • Regiomarketing (samenhang en profiel)
 • Versnelling herstructurering Greenport
 • Ondernemershuis
 • Verbeteren bereikbaarheid  van de streek
 • Verkenning Onderwijs en  Arbeidsmarkt
 • Governance 
Ga naar het begin