Ga naar de inhoud

Plaagdieren

Op deze pagina

Plaagdieren zijn dieren die voor overlast kunnen zorgen. Ook kunnen ze een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Op deze pagina leest u wat u moet doen als u overlast ervaart van een van de onderstaande dieren.


 

Amerikaanse rivierkreeft

De Amerikaanse rivierkreeft is een invasieve exoot. Ze horen niet thuis in Nederland en beschadigen waterplanten, verdrijven vissoorten kunnen de Europese rivierkreeft besmetten met een schimmel die ze bij zich dragen. Ook veroorzaken ze schade aan de waterkeringen.

Het vangen van de kreeften
Het is niet toegestaan om de kreeften te vangen en te vervoeren. Alleen een beroepsvisser is bevoegd om de Amerikaanse rivierkreeft te vangen.

Aanwezige kreeften in kaart brengen
Heeft u een Amerikaanse rivierkreeft gezien? Geef dan de locatie door op het rivierkreeften portaal van Hoogheemraadschap Rijnland 


 

Aziatische hoornaar (ook wel: Geelpotige hoornaar)

­De Aziatische hoornaar staat op een lijst van Invasieve exoten van de Europese unie. Dat betekent dat binnen Europa de Aziatische hoornaar moet worden uitgeroeid of beheersbaar blijven. Die hoornaarsoort is namelijk schadelijk voor honingbijen, hommelsoorten en andere bestuivende insecten. In Nederland draagt de provincie hier zorg voor. Gemeenten spelen daarin geen rol behalve hun inwoners te vragen alert te zijn op de aanwezigheid en mogelijke waarnemingen te melden.

U kunt Aziatische hoornaars melden bij het landelijk meldpunt. Lever daarbij alstublieft bewijsmateriaal.

Hoe bepaalt u of het een Aziatische hoornaar betreft?
De Aziatische hoornaar is een grote wesp maar relatief kleine hoornaar. Er zijn een aantal soorten die op de Aziatische hoornaar lijken. Er is de Europese hoornaar. Die hoort hier thuis. Daar doet noch het rijk, noch de provincie of gemeente iets tegen. Ook zijn er soorten die erop lijken maar geen directe familie zijn. Sommigen doen zelfs alsof ze erop lijken zoals de Hoornaarzweefvlieg. Bekijk het informatieblad van Anses (de Franse Voedsel- en Waren autoriteit).

Hoe gevaarlijk is de Aziatische hoornaar?
Van een Aziatische hoornaar hoeft u niet dezelfde overlast te verwachten als van bijvoorbeeld de Duitse (limonade)wesp. Hoornaars zijn minder agressief en geven niet om zoetigheden. Voor mensen met een allergie voor wespengif kan een steek, of vooral meerdere gevaarlijk zijn.

Wat ziet u jaarrond van de Aziatische hoornaar?

 • In de lente bouwt één koningin Aziatische hoornaar een nest. Dit is zo groot als een pingpongballetje en kunt u vinden op een beschutte plaats, bijvoorbeeld onder een afdak of in een hok.
 • Vanaf juni komen de eerste werksters uit en groeit het nest verder uit, tot de grootte van een kleine voetbal.
 • Vanaf augustus verhuist 70% van alle nesten naar een hoger gelegen plaats wegens plaatsgebrek. Een tweede nest wordt dan gebouwd hoog in de top van een boom of aan een gevel. De volledige kolonie verhuist naar dit tweede nest, en het eerste nest wordt verlaten.
 • Op het einde van de zomer kan een nest een doorsnede tot 1m bereiken.
 • Met het vallen van de bladeren in de herfst wordt een nest Aziatische hoornaar beter zichtbaar.
 • In de winter sterven darren en werksters, enkel koninginnen zoeken een overwinteringsplaats. U kunt uitzonderlijk een koningin Aziatische hoornaar tegenkomen in huis, die vroegtijdig is ontwaakt. Een nest dat in de winter wordt gevonden is niet meer actief, er zitten geen hoornaars in. Ze hoeven dus ook niet bestreden te worden.

 

Nog meer weten?
Op Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en EIS kenniscentrum insecten vindt u meer informatie over de Aziatische hoornaar.


 

Bijen

Bijen zijn zeer nuttig voor het bestuiven van planten en gewassen (groente en fruit). Soms kan een bijenzwerm zich vestigen op een plek waar ze overlast bezorgen. Heeft u overlast van een bijenzwerm? Schakel een imker in om de zwerm te laten verplaatsen.


 

Bruine ratten

Ratten in openbare ruimte

Heeft u ratten gezien in de openbare ruimte? Meld dit via Fixi en geef duidelijk de locatie door waar u de ratten heeft gezien.

Ratten op particulier terrein

Heeft u last van ratten in uw huis of tuin? Meld dit via Fixi. De gemeente neemt contact met u op om een afspraak te maken voor de bestrijding.

Tips om aanwezigheid van ratten op eigen terrein te beperken:

 • Maak de naden en kieren van uw woning goed dicht. Denk hierbij aan de aansluiting van de dakpannen op de gevels en aan stootvoegen.
 • Als u openhaardhout heeft, is het aan te bevelen om dit op een pallet op te stapelen en er ruimte omheen te houden. Tocht houdt de dieren weg en katten kunnen om de pallet heen lopen.
 • Ratten kunnen schuilen in langdurig opgeslagen materialen in de tuin en schuur. Het regelmatig opruimen van de schuur is daarom een goed idee.
 • Ratten verplaatsen zich razendsnel en ongezien door niet bijgehouden coniferenhagen en klimop. Regelmatig snoeien helpt om de ratten weg te houden.
 • Bewaar diervoer of vogelvoer in dichte kisten, blikken of tonnen (niet van karton). Haal het voedsel dat 's avonds niet is opgegeten weg, ook al ligt dit in een dichte kooi.
 • Klop een tafellaken met voedselresten niet uit in de tuin.
 • Ruim afgevallen vruchten van fruit- en notenbomen zo snel mogelijk op.
 • Zorg ervoor dat de rolcontainer goed gesloten is en laat geen vuilniszakken met voedselresten naast de rolcontainer staan.
 • Een composthoop met voedselresten is een luilekkerland voor ratten.
 • Informeer bij uw buren of zij voedselbronnen hebben, de ratten kunnen tuinen ook gebruiken als doorgang naar eten.
 • Voer vogels niet: voor de vogels is er genoeg voeding in de natuur. Zaden en nootjes die op de grond vallen zijn een voedselbron voor ratten.

 

Duiven

Duiven in de openbare ruimte
Duiven horen in een dorp. Ze ruimen belangrijk organisch afval en onkruidzaden op, wat anders voor ongewenste knaagdieren blijft liggen. Veel inwoners en bezoekers genieten van duiven, in het park of in de winkelstraten. Maar duiven kunnen ook voor overlast zorgen. De overlast ontstaat door duivenpoep en mensen die de duiven onnodig voeren.

Overlast
Duiven krijgen het hele jaar door jongen. Door het gebrek aan natuurlijke vijanden kan een duivenpopulatie heel snel groeien en overlast veroorzaken. Duiven produceren veel poep. Dit ziet er vies uit en de poep bevat salpeterzuur, waardoor bijvoorbeeld stucwerk, hout en verf aangetast worden. Overlast van duiven op terrassen willen we daarom zoveel mogelijk voorkomen.

Wat kunt u doen tegen duivenoverlast? 

 • Heel belangrijk: voer de duiven niet! Zij vinden zelf genoeg en gezond voedsel.
 • Voorkom dat duiven op je balkon overnachten of een nest kunnen maken. Bijvoorbeeld achter meubels of plantenbakken.
 • Plaats een 3D-vlieger in de vorm van een roofvogel of een plastic roofvogel op het balkon. Zo voorkom je dat duiven op jouw balkon landen (roofvogels zijn natuurlijke vijanden van duiven).
 • ❗️ Let op: het is verboden om nesten in aanbouw, eieren of jonge vogels weg te halen.

Wordt de overlast van de duiven in de openbare ruimte veroorzaakt doordat ze worden gevoerd worden? Meld dit via Fixi


 

Eikenprocessierups

Eikenprocessierups in de openbare ruimte
Heeft u de eikenprocessierupsen op een boom of op andere plek gezien? Geef dan de locatie door aan de gemeente via de mail: eikenprocessierups@hltsamen.nl, telefonisch: 14-0252 of via Fixi.

De nesten worden door een gespecialiseerd bedrijf met speciale stofzuigers uit de boom verwijderd. Tijdens het verwijderen controleert het bedrijf ook de naastgelegen eiken. Waar nodig behandelt hij ook die bomen. Lees meer informatie over wat de gemeente doet aan preventieve bestrijding.

Eikenprocessierups op particulier terrein
Heeft u eikenprocessierupsen in bomen op uw eigen terrein? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding hiervan. We raden u aan dit niet zelf te doen. U kunt hiervoor het best een gespecialiseerd bedrijf inschakelen.


 

Kauwen

Overlast
Kauwen kunnen tijdens hun broedseizoen (maart tot en met juni) voor overlast zorgen. Doordat ze in kolonies broeden veroorzaken ze gedurende dag voor geluidsoverlast. Ook ontstaat er rotzooi van nestmateriaal, poep en etensresten. Doordat de kauw een wettelijk beschermde vogelsoort is, moet u daar rekening mee houden in het tegengaan van de overlast.

Broedseizoen
Vanaf maart gaan kauwen opzoek naar een geschikte plek om een nest te bouwen. In de bebouwde omgeving kunnen zij hun nest o.a. maken in gaten in muren, onder dakpannen in schoorstenen en in regengoten. Als bewoner of beheerder van een gebouw kunt u voorafgaand aan het broedseizoen maatregelen nemen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat uw woning niet geschikt is om een nest op te bouwen.

De kauw is een beschermde vogel
Zodra er een nest is gemaakt, mag dit niet meer verwijderd worden. Ook mag u de eieren niet verwijderen of kapot maken.

Voer de kauw niet
Het voeren van kauwen kan ertoe bijdragen dat ze woonwijken intrekken. Maak daarom vogelvoer ontoegankelijk.

Kauwen op particulier terrein
U kunt de volgende maatregelen alleen nemen wanneer er nog geen nest is gemaakt:

 • Mogelijke nestplekken zoals gaten in muren, onder dakpannen in schoorstenen en in regengoten ongeschikt maken;
 • Neem contact op met een gespecialiseerd bedrijf om voorafgaand aan het broedseizoen voorkomende maatregelen te nemen. 
   

Kauwen in de openbare ruimte
Kauwen worden door de gemeente niet verjaagd. Door het verjagen verplaatsen de dieren zich, het probleem wordt hierdoor verplaatst en niet opgelost.


 

Mediterraans Draaigatje (Tapinoma nigerrimum)

Wat is een Mediterraan Draaigatje?
Het Mediterraan Draaigatje is een kleine, donkerbruine tot zwarte mierensoort die oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied komt. Ze zijn vermoedelijk meegereisd met planten uit Zuid-Europa en hebben zich hier goed weten aan te passen. Ze lijken op het eerste gezicht sterk op de mieren die je in huis, de tuin en keuken tegenkomt. Het is echter moeilijk om ze met het blote oog te onderscheiden. Je kunt ze herkennen aan hun gedrag. Wat opvalt, is hun grote aantal en de hoeveelheid "troep" die ze maken in vergelijking met de mieren die je gewend bent. Mieren verplaatsen zand, vooral wanneer er een bruidsvlucht plaatsvindt. Mieren met vleugels komen dan naar de oppervlakte en passen bestaande gaten aan hun formaat aan. Dit resulteert in veel zand op de bestrating. Bij Nederlandse mieren is dit al aanzienlijk, maar bij het Mediterraan Draaigatje nog meer. Een typisch kenmerk van het Draaigatje zijn hoopjes die lijken op mini-vulkaantjes met een krater.

Effect op de omgeving
De aanwezigheid van het Mediterraan Draaigatje kan invloed hebben op zowel mensen als dieren in de leefomgeving. Hoe groter de kolonie, hoe groter de impact. Enkele opvallende zaken zijn:

 • De mieren ondermijnen bestrating, waardoor deze kan verzakken.
 • Lokale planten en dieren kunnen negatieve effecten ondervinden van de aanwezigheid van deze mieren (biodiversiteit).
 • De mieren kunnen bijten en een irriterende afweerstof achterlaten in de bijtwond.
 • Ze kunnen binnendringen in huizen op zoek naar voedsel en warme plekjes. Soms nestelen ze zich zelfs in elektrische apparaten.

 

Bepalen of jij te maken hebt met een Mediterraans Draaigatje
Verdenk je het Mediterraan Draaigatje? Als je vermoedt dat deze mierensoort aanwezig is in jouw directe omgeving, vragen we je vriendelijk om enkele mieren op te sturen naar het KAD. Zij kunnen dan bepalen of het daadwerkelijk om het Mediterraan Draaigatje gaat. Dit is gratis! Vang ze in een potje of gebruik plakband en stuur ze op naar KAD

Als blijkt dat het inderdaad het Draaigatje is, verzoeken we je contact op te nemen met de gemeente. Stuur alsjeblieft de onderzoeksresultaten op.


 

Meeuwen (en sterns)

Meeuwen kunnen tijdens hun broedseizoen (maart tot en met augustus) voor overlast zorgen. Nestelende meeuwen beschermen hun jongen vanaf het moment dat er een ei is tot en met het moment dat ze zelfstandig zijn en uitvliegen. De overlast bestaat uit geluidsoverlast en agressief gedrag. Dit gedrag vertonen ze omdat ze mens en dier op afstand willen houden van hun jongen. Hou hier rekening mee als u een nest of jonge meeuw ziet. Omdat de meeuw beschermd is, kunnen er alleen preventieve maatregelen genomen worden. 

Broedseizoen
Vanaf maart gaan meeuwen opzoek naar een geschikte plek om een nest te bouwen. Vooral platte daken, dakkapellen en halfschuine daken vormen een ideale plek voor een nest. Als bewoner of beheerder van een gebouw kunt u voorafgaand aan het broedseizoen maatregelen nemen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat uw dak niet geschikt is om een nest op te bouwen.

De meeuw is een beschermde vogel
In Nederland is de meeuw beschermd. Het is daarom verboden om nesten, rustplaatsen of eieren te beschadigen, vernielen of te verwijderen. Ook mogen de vogels niet opzettelijk gestoord, gevangen of gedood worden.  

Voer de meeuw niet
Het voeren van meeuwen kan ongezond zijn voor de dieren en kan ertoe bijdragen dat ze woonwijken intrekken. Het voeren kan de dieren ook agressief maken.

Meeuwen op particulier terrein
U kunt de volgende maatregelen alleen nemen wanneer er nog geen nest is gemaakt:

 • Zorg dat uw dak schoon is en er geen materiaal ligt dat gebruikt kan worden voor het bouwen van een nest;
 • Een net op het dak neerleggen;
 • Draden over uw dak spannen;
 • Pinnen en prikkers plaatsen.

Meeuwen in de openbare ruimte
Meeuwen worden door de gemeente niet verjaagd. Door het verjagen verplaatsen de dieren zich, het probleem wordt hierdoor verplaatst en niet opgelost.


 

Muskus – en beverratten

Muskus- en beverratten in de openbare ruimte
De waterschappen bestrijden muskus- en beverratten actief. Dit doen ze voor de veiligheid van het watersysteem en de veiligheid van onze dijken.
Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Meld dat dan op www.muskusrattenbestrijding.nl of bel naar 030 - 634 57 56.

Muskus- en beverratten op particulier terrein
Bedrijven moeten zelf zorgen voor het beheersen/bestrijden van ongedierte op eigen terrein.Wespen

Heeft u overlast van een wespennest? Schakel een gespecialiseerd bedrijf in voor de bestrijding van het nest.

 • De gemeente is alleen verantwoordelijk voor de bestrijding van ratten
 • De waterschappen gaan over de bestrijding van muskus- en beverratten
 • Bedrijven en particulieren zijn zelf verantwoordelijk voor het beheersen/bestrijden van plaagdieren op eigen terrein
Ga naar het begin