Gemeentelijke onderscheidingen

 • Vraag een onderscheiding aan bij het gemeentecollege
 • Vraag een aanvraagformulier aan
 • Dien de aanvraag op tijd in
   

Werkwijze

 • U vraagt een gemeentelijke onderscheiding aan bij het college van de gemeente Teylingen.
 • Neem hiervoor contact op met het bestuurssecretariaat. Bel naar 14 0252 of e-mail naar: bestuurssecretariaat@teylingen.nl.
 • U kunt hier ook terecht voor een aanvraagformulier.
 • Op tijd indienen van de aanvraag is belangrijk: zo’n 2 maanden vóór de gewenste uitreikingdatum.

 

De gemeente Teylingen kent 3 verschillende gemeentelijke onderscheidingen:

1. Ereburgerschap: voor het ereburgerschap komen mensen in aanmerking die zich op uitzonderlijke wijze voor de gemeente Teylingen verdienstelijk hebben gemaakt

2. Jacoba van Beierenonderscheiding, voor deze onderscheiding komen in aanmerking:

 • Mensen of instellingen die zich voor de gemeente Teylingen langdurig en belangeloos bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
 • Leden van de gemeenteraad die afscheid nemen. Ze hebben ook een volle termijn in de raad gezeten.


3. Zilveren Barensteel, deze zilveren opsteker - in de vorm van de Barensteel uit het wapen van Teylingen - kan worden toegekend aan mensen of instellingen die:

 • zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor (één van de kernen van) Teylingen
 • door persoonlijk initiatief een positief effect hadden op de leefomgeving
 • een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan maatschappelijke ontwikkeling

 

Voorwaarden

 • De verdienstelijkheid voor de Teylingse gemeenschap moet steeds voorop staan. Personen of instellingen hoeven daarom niet noodzakelijk ingeschreven te staan in de gemeente Teylingen of daar te wonen.
Ga naar het begin