Ga naar de inhoud

Op een juiste wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor de gemeente Teylingen. Gemeentelijke inkoopvoorwaarden helpen om te waarborgen dat we een product of dienst geleverd krijgen dat aansluit bij onze inkoopbehoefte. De algemene Inkoopvoorwaarden bieden duidelijkheid voor de gemeente én de (aspirant)leverancier over wat we van elkaar mogen verwachten als we zaken doen. De Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden worden altijd bij het eerste contact, de offerte aanvraag én de opdracht aangeboden en van toepassing verklaard. Voor IT producten gelden de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT).

Verder kent de gemeente nog:

  • de landelijk gehanteerde regels voor Werken (ARW2016, Aanbestedingsreglement Werken)
  • ingenieursdiensten (DNR2011, Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur).


Downloads

Ga naar het begin