Parkeerterreinen en parkeerschijfzones

 • In Sassenheim is een aantal parkeerschijfzones (blauwe zones) ingesteld.
 • Er is beleid vastgesteld waarin is geregeld wie in aanmerking kan komen voor een ontheffing, hoeveel ontheffingen per woonadres kunnen worden afgegeven en voor welke locatie ontheffing wordt gegeven.
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen parkeerschijfzones in het centrum en parkeerschijfzones buiten het centrum.

 

Digitaal aanvragen

 • Een parkeerontheffing kunt u bij ons digitaal aanvragen.
 • Klik op de knop 'online regelen'

Let op: koopt u een nieuwe auto? Dan moet u opnieuw ontheffing aanvragen.


Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag parkeerschijfzone (blauwe zone) bedragen € 32,80 voor 2018. 


Bijzonderheden


Parkeerschijfzones in het centrum

 • aan de bewoners van de Hoofdstraat, (gelegen tussen de Teijlingerlaan en de Wilhelminalaan), inclusief huurwoningen aan de Oude Haven, Passage, Boschplein, Kerklaan 1 a/b/c en de 32 sociale huurappartementen aan het Voorhavenkwartier, wordt 1 ontheffing per woning verleend;
 • voor de seniorenwoningen aan het Voorhavenkwartier kunnen maximaal 10 ontheffingen worden verleend aan bewoners van 75 jaar of ouder of 55 jaar of ouder met een zorgindicatie, om gebruik te maken van de parkeerplaatsen op het Voorhavenkwartier;
 • de bewoners van koopwoningen in het centrum (zowel van de huidige koopappartementen als van de in de toekomst nog te bouwen koopwoningen) aan wie een parkeerplaats te koop is aangeboden komen niet in aanmerking voor een ontheffing van de parkeerschijfzone;
 • de aanvrager die beschikt over een parkeerplaats c.q. garage op eigen terrein of elders in het centrum komt niet in aanmerking voor een ontheffing;
 • alleen aan die bewoners wordt ontheffing verleend die ook als zodanig in de Basis Registratie Personen zijn geregistreerd;
 • de ontheffing geldt van maandag t/m vrijdag, met uitzondering van 10 ontheffingen voor het Voorhavenkwartier die ook op zaterdag gelden;
 • de ontheffing geeft recht om zonder gebruik van de parkeerschijf gebruik te maken van de parkeerplaatsen in de aangewezen parkeerschijfzone.;
 • de ontheffingen worden evenwichtig verdeeld over de beschikbare parkeervoorzieningen, wat inhoudt dat bewoners voor 1 locatie ontheffing kunnen krijgen;
 • er kunnen geen claims worden gelegd op parkeerplaatsen in de blauwe zone als die worden bezet door bijvoorbeeld marktkramen in verband met de weekmarkt of evenementen;
 • de ontheffingen worden verleend voor parkeerplaatsen aanwezig op de J.P. Gouverneurlaan (tussen de Keerweerlaan en de Parklaan), het Kerkplein en het parkeerterrein achter de ABNAMRO-bank, de parkeergelegenheid aan de Teijlingerlaan, het Voorhavenkwartier (alleen voor eerdergenoemde 10 ontheffingen) of het Hortusplein op een zodanige wijze dat hierdoor een evenwichtige verdeling van de bezetting binnen de blauwe zone wordt gehandhaafd.

Parkeerschijfzones buiten het centrum

 • aan de bewoners van de Charbonlaan, Jacoba van Beierenlaan, J.P. Gouverneurlaan, Keerweerlaan en het Koningspark worden maximaal 2 ontheffingen per woning verstrekt;
 • alleen aan die bewoners wordt ontheffing verleend die ook als zodanig in de Basis Registratie Personen zijn geregistreerd;
 • de ontheffing geldt van maandag t/m zaterdag;
 • de ontheffingen worden verleend voor de parkeerplaatsen aanwezig op de Charbonlaan, Jacoba van Beierenlaan, J.P. Gouverneurlaan, Keerweerlaan of Koningspark op een zodanige wijze dat hierdoor een evenwichtige verdeling van de bezetting binnen de blauwe zone wordt gehandhaafd.
Ga naar het begin