Energietransitie

Vóór 2050 gaat Nederland over op duurzame energie, zodat de aarde ook voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar blijft. Dat staat in het Klimaatakkoord. Iedereen heeft hierin een rol: inwoners, bedrijven, organisaties, de gemeente, provincie en de rijksoverheid. Samen maken we het verschil. 

Hoe kunt u meedenken en meedoen?

Ook de gemeente Teylingen neemt haar verantwoordelijkheid. Daarbij willen we samen met onze inwoners keuzes maken die passen voor Teylingen en die haalbaar en betaalbaar zijn. 

Lees hier alles over meedenken en meedoen. En wat de resultaten zijn van meedenksessies en enquêtes. 

Wat gaat er veranderen?

Het plan is dat we in 2050 onze huizen niet meer met aardgas verwarmen en in 2030 zelf een flink deel van onze stroom duurzaam opwekken. Ook gaan we voortvarend aan de slag met energiebesparing en isolatie van onze huizen. Want wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken. 

Bekijk het Energiecollege (1,5 uur) van Hillegom, Lisse en Teylingen over hoe we dit kunnen doen en wat het voor inwoners betekent. 

Wat zijn de lokale plannen?

Hoe we aan de slag willen met de energietransitie, schrijven we op in de Lokale Energiestrategie (LES) en de Transitievisie Warmte (TVW). We stellen deze plannen regelmatig bij omdat de technische en maatschappelijke ontwikkelingen snel gaan. We werken samen met andere gemeenten in de regio en maken samen ook een Regionale Energiestrategie, RES. 

Hoe zit het met de regionale plannen?

Op 3 juni stemde de raad van Teylingen in met de Regionale Energiestrategie (RES) en een amendement hierop. Regionale samenwerking is van groot belang omdat de energietransitie verder rijkt dan de gemeentegrenzen. Lees hier meer over de RES. Hier vind je ook antwoord op vragen als: waarom niet meer windmolens op zee, waarom staat kernenergie niet in de RES, wordt rekening gehouden met gezondheid van inwoners?

Ga naar het begin