Ga naar de inhoud

Herinrichting Sport- en recreatiepark Elsgeest

De gemeente is in augustus 2021 gestart met de uitvoering van de structurele verbetering van sport- en recreatiepark Elsgeest. Dat betekent extra sportvelden en aandacht voor de groen infrastructuur voor de ontwikkeling van natuur en recreatie. Drie bestaande sportvelden gaan op de schop om een voetbalveld, een hockeyveld en een handbalveld aan het programma toe te voegen. De beschikbare ruimte is beperkt, mede door de voorwaarde van de provincie om de naastgelegen waardevolle graslanden te behouden. De herinrichting betekent daarom een verplaatsing van velden en gebouwen. Daarnaast is het de wens om de recreatieve waarde van het park te behouden en waar mogelijk te versterken.
 

Hoe gaan we te werk

Eerste stap was het bouwrijp maken van het terrein. Dit betekent dat er watergangen zijn aangepast, bomen en struiken zijn gesnoeid en dat de nieuw aan te leggen sportvelden zijn voorbelast (tijdelijk aanbrengen van een laag zand om verzakkingen op het terrein te voorkomen).

Vanaf 14 maart wordt de volgende stap genomen: het aanleggen van het nieuwe natuurgrasveld. Hiervoor is de firma G. van der Holst & Zn. B.V gecontracteerd. Deze werkzaamheden duren ongeveer 5 a 6 weken.

Tijdens de verschillende fases van de werkzaamheden zullen de gebruikers van het terrein enige overlast ondervinden. We proberen dit tot een minimum te beperken. Het sportpark en de wandelpaden blijven gedurende de aanleg van het natuurgrasveld zoveel als mogelijk toegankelijk. De werkzaamheden zullen worden afgezet met bouwhekken. Daarnaast zorgen we ervoor dat de sportvelden tijdens het wedstrijdseizoen gewoon gebruikt kunnen worden.

Nog voor de zomervakantie 2022 gaan we aan de slag om de velden zelf in te richten en ook de wandelpaden opnieuw aan te leggen. Daarvan houden we u op de hoogte. Parallel hieraan is de handbalvereniging druk bezig met het ontwikkelen en realiseren van een nieuw clubgebouw en gaat de voetbalvereniging de huidige materialenberging vervangen.

Informatie planvorming

Hieronder vindt u meer informatie over de planvorming, vanaf het vaststellen van het projectbesluit in september 2017 tot en met de laatste raadsinformatiebrief.

Ga naar het begin