Ga naar de inhoud

Duurzaamheidslening

U kunt bij de gemeente Teylingen een lening krijgen om uw huis te verduurzamen. Bijvoorbeeld als u uw dak wilt laten isoleren of zonnepanelen wilt laten plaatsen. Het idee is dat uw energierekening lager wordt en dat u de maandelijkse aflossing en rente terug kunt betalen van het geld dat u overhoudt. Zo kan iedereen investeren in zijn huis. Met de huidige energieprijzen is dat zeker de moeite waard!

De huidige rente is 1,7% voor de duurzaamheidslening van de gemeente.

Let op: voor mensen met een verzamelinkomen onder € 60.000 bruto is er ook een lening van het Nationaal Warmtefonds tegen 0% rente. Informatie hierover kunt u op deze pagina vinden van het Warmtefonds (scroll een stukje naar beneden). 

Met energiebesparende maatregelen creëert u lagere maandlasten, meer wooncomfort en stijgt mogelijk de waarde van uw woning. En: u draagt bij aan een beter klimaat! De meeste energiebesparende maatregelen verdient u in de loop van de tijd vanzelf weer terug, dankzij de lagere energierekening. Energiebesparende maatregelen vindt u op de website van het Duurzaam Bouwloket.

Hoe werkt een Duurzaamheidslening?

De duurzaamheidslening biedt u de mogelijkheid om duurzame maatregelen aan uw woning te financieren tegen een aantrekkelijke rente. De looptijd van de lening is 10 jaar voor maatregelen tot €7.500,- en 15 jaar voor hogere bedragen. U kunt minimaal € 2.500,- lenen en maximaal € 15.000,- (incl. BTW). Het huidige rentepercentage is 1,7%.

Aanvragen

 • vraag de duurzaamheidslening digitaal aan via de groene knop 'Aanvragen'

 

Voor een aanvraag is het volgende nodig:

 • een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;
 • een opgave van de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen en een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);
 • een planning van de uitvoering van de werkzaamheden

 

Na de aanvraag

De aanvraag voor een lening wordt eerst getoetst door de gemeente. De gemeente kijkt in haar registratie of het huis door de aanvrager bewoond wordt en of de geplande maatregel op de lijst met energiebesparende maatregelen staat. Als dit akkoord is ontvangt de aanvrager van de gemeente een toewijzingsbrief. Vervolgens kunt u de lening verder aanvragen bij de organisatie SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).

U stuurt zelf de aanvraagset van SVn met de toewijzing van de gemeente Teylingen, aan SVn. Zij voeren een financiële toets uit waarbij zij vooral kijken of de maandelijkse termijnen betaald kunnen worden. Vervolgens stuurt SVn u een offerte. Op dat moment beslist u definitief over het aangaan van de lening.

 • u bent eigenaar én bewoner van de woning waarvoor de lening voor de energiebesparende maatregelen wordt aangevraagd
 • het gaat om een bestaande woning
 • de maatregel levert een energetische verbetering op die eenvoudig en objectief is aan te tonen
 • de aanvraag voor een duurzaamheidslening moet u vóór het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen bij de gemeente indienen
 • u mag als aanvrager niet ouder zijn dan 75 jaar


Energiebesparende maatregelen die onder de duurzaamheidslening vallen

 • Dakisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m²K/W
 • Gevelisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m²K/W
 • Kleinschalige windturbines
 • Isolatieglas (HR++ of HR+++)
 • Vervangen kozijnen (hout, kunststof en aluminium indien maximale U-waarde van 2,4 W/m²K)
 • HRe-ketel of microwarmte-krachtkoppeling (micro-wkk) met een minimaal vermogen van 0,8 kWe en maximaal 5 kWe
 • Warmte-terugwinsysteem (WTW-installatie)
 • Lage temperatuurafgiftesystemen (LTV) met maximale aanvoertemperatuur van 45 – 55 ⁰C
 • Vloerisolatie met een minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m²K/W
 • Warmtepomp
 • Zonneboiler
 • Zonnepanelen
 • Sedum- en groene daken

 

Voor meer informatie over de duurzaamheidslening neemt u contact op met Brenda Broekhof, via telefoonnummer 140252

 

Voor meer informatie over de duurzaamheidslening neemt u contact op met Brenda Broekhof, via telefoonnummer 140252

Ga naar het begin