Ga naar de inhoud

Vergaderingen gemeenteraad en commissies

De vergaderingen van de gemeenteraad en commissies zijn live te bekijken via Teylingen.tv. Ook achteraf kunt u de vergadering terugkijken via deze website.
Via gemeenteraad@raadteylingen.nl kunt u vooraf uw mening geven over onderwerpen.

De raad vergadert 1 keer per 6 weken. In deze vergadering debatteren de verschillende politieke fracties en worden besluiten genomen over de raadsvoorstellen. 2 weken voor elke raadsvergadering is er een raadscommissie ter voorbereiding op de komende raad. 

In Teylingen zijn er 3 raadscommissies:

•    Commissie Welzijn
•    Commissie Ruimte
•    Commissie Duurzaamheid, Economie en Bestuur (DEB)
 

Vergaderingen bijwonen 

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het Bestuurscentrum in Voorhout. U kunt de vergaderingen bijwonen.De vergaderdata en de agenda's worden vooraf gepubliceerd op de gemeentepagina in De Teylinger en via de online vergaderkalender


App Ibabs

Met de app Ibabs heeft u de raadsstukken altijd bij de hand.

Ga naar het begin