Commissie voor bezwaarschriften en klachten

Samenstelling commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften van de gemeente bestaat uit een voorzitter, twee plaatsvervangend voorzitters en zeven leden. Uit deze commissie wordt per hoorzitting de commissie samengesteld die adviseert over uw bezwaarschrift. De commissie wordt gevormd door:

  • De heer mr. drs. J.J. Arts (voorzitter)
  • Mevrouw mr. W. Lever (plaatsvervangend voorzitter)
  • De heer mr. W. van Steenbergen (plaatsvervangend voorzitter)
  • De heer mr. W. van den Aardweg (lid)
  • De heer mr. D. Bogers (lid)
  • Mevrouw mr. D.M.C. Hengst (lid)
  • Mevrouw dr. J. Jansen (lid)
  • De heer mr. A.E. Kneepkens (lid)
  • Mevrouw mr. O.S. Nijveld (lid)
  • De heer mr. M.A. Waaning (lid)

De commissie wordt ondersteund door mr. E.J.M. Rietveld (secretaris)

Ga naar het begin