Belastingen

Teylingen is aangesloten bij Belastingen Bollenstreek. Zij voeren de belastingtaken uit voor de gemeente. Het belastingbeleid, waaronder de hoogte van de belastingtarieven, bepaalt Teylingen zelf.

Belastingen Bollenstreek regelt de volgende gemeentelijke belastingen:


Coronamaatregelen

Door de nog steeds voortdurende coronacrisis en de daarbij behorende financiële gevolgen voor de ondernemers van onze gemeente, heeft Belastingdienst Bollenstreek in overleg met het college van Teylingen ook dit jaar een ruimhartig invorderingsbeleid vastgesteld. Dit houdt in dat gemeentelijke heffingen voor niet-woningen, zoals onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing en precariobelasting, niet conform betaaltermijn zullen worden geïnd. De inning zal worden opgeschort tot 30 november 2021. Ondernemers en overige eigenaren van niet-woningen zoals (sport)verenigingen en stichtingen kunnen hierdoor hun gemeentelijke belastingen later betalen. Zie voor meer informatie de website van de Belastingen Bollenstreek.

Aanslag digitaal ontvangen?

U kunt de aanslag van de gemeentelijke belasting digitaal ontvangen. Dit gaat via de Berichtenbox van MijnOverheid.


WOZ-waarde opvragen

De WOZ-waarde van woningen uit Teylingen staan op de website WOZwaardeloket. 

Ga naar het begin