Ga naar de inhoud

Belastingen

Teylingen is aangesloten bij Belastingen Bollenstreek. Zij voeren de belastingtaken uit voor de gemeente. Het belastingbeleid, waaronder de hoogte van de belastingtarieven, bepaalt Teylingen zelf.

  • In de gemeente Teylingen betaalt u geen hondenbelasting of toeristenbelasting
     

Belastingen Bollenstreek regelt de volgende gemeentelijke belastingen:

 

Toelichting op de stijging van de afvalstoffenheffing van Teylingen

In februari 2024 hebben de huishoudens en bedrijven in Teylingen weer de jaarlijkse aanslag voor gemeentelijke belastingen ontvangen. Namens de gemeenten Teylingen, Noordwijk en Lisse verzorgt Belastingen Bollenstreek het versturen en innen van de aanslagen. Daar kunt u ook terecht met vragen over de aanslag, de WOZ-waarde en eventuele kwijtschelding of bezwaar maken.

Vragen over gestegen tarief afvalstoffenheffing

Meerdere inwoners kloppen bij de gemeente aan met vragen over de stijging van de tarieven. Ten opzichte van vorig jaar is bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing met 15% gestegen. 
Deze verhoging is vooral het gevolg van de inflatie (kostenstijging) waarmee iedereen te maken heeft. En van een nieuwe aanbesteding voor de inzameling, waarin ook inflatie is doorberekend. Daarnaast zijn onze inkomsten voor de verkoop van reststoffen (met name oud papier) afgenomen. Een andere reden voor de stijging is dat we extra personeel hebben moeten inzetten om het afval op te ruimen dat naast en niet in diverse afvalcontainers in de gemeente wordt geplaatst.

Meer uitgaven tegenover minder inkomsten

We moeten als gemeente de laatste jaren dus meer uitgeven aan het inzamelen van afval en krijgen minder inkomsten uit de verkoop van ingezamelde materialen. De opbrengst van de afvalstoffenheffing gebruiken we voor het dekken van deze kosten.
We hebben de stijging van de kosten de afgelopen jaren maar beperkt doorberekend aan onze inwoners. Daarvoor is eerst een reserve gebruikt van opbrengsten van de afvalstoffenheffing. Vorig jaar heeft de gemeente eenmalig geld bijgelegd uit de algemene reserve. Juist om de stijging van de kosten voor inwoners en bedrijven enigszins te beperken. Ook dat is een belangrijke reden dat de stijging nu zo fors uitpakt.
 
Voor meer informatie over de aanslag, of mogelijkheden voor kwijtschelding of bezwaar verwijzen we u naar de website van Belastingen Bollenstreek of telefoonnummer 071-3660255. 

 

Aanslag digitaal ontvangen?

U kunt de aanslag van de gemeentelijke belasting digitaal ontvangen. Dit gaat via de Berichtenbox van MijnOverheid.


WOZ-waarde opvragen

De WOZ-waarde van woningen uit Teylingen staan op de website WOZwaardeloket. 

Ga naar het begin