Afvalscheiding in Teylingen

Update 27 augustus: Flankerend beleid ‘De betere afvalscheider wordt beloond'

In juli 2020 heeft het college de aanvullende (ofwel flankerende) beleidsmaatregelen vastgesteld, die horen bij het Afval- en grondstoffenbeleid 2020-2024: ‘De betere afvalscheider wordt beloond’. Het nieuwe beleid gaat per 1 januari 2021 in. Lees hieronder meer over deze beleidsmaatregelen.

Extra 140 liter-minicontainer voor restafval in speciale gevallen

Inwoners met een medische indicatie, gezinnen met 5 of meer gezinsleden en gezinnen met kinderen in de luiers (tot en met 3 jaar) kunnen gratis een extra 140 liter-minicontainer voor restafval aanvragen. Dit geldt alléén als is vastgesteld dat de loopafstand naar de dichtstbijzijnde ondergrondse container voor restafval groter is dan 250 meter. Vraag de extra restafvalcontainer aan per e-mail: afval@teylingen.nl.

Of stuur een brief naar:

 • Gemeente Teylingen 
 • Postbus 149
 • 2215 ZJ  Voorhout

 

Kringloopwinkels en repaircafés

Kringloopwinkels en het repaircafé mogen onder voorwaarden niet-verkoopbare restanten inleveren. De voorwaarden moeten nog via een besluit worden vastgesteld.

Verstrekking extra GFT-e minicontainer

Als u dat wil kunt u gratis een 2e minicontainer voor GFT-e afval krijgen. Stuur hiervoor een e-mail naar afval@teylingen.nl. Of stuur een brief naar:

 • Gemeente Teylingen 
 • Postbus 149
 • 2215 ZJ  Voorhout

 

Uitvoeren metingen zwerfafval en illegale dumpingen

Halfjaarlijks worden metingen uitgevoerd naar de mate waarin zwerfafval en illegale dumpingen voorkomen.

 

Aanvullende communicatie luiers

Er wordt voorlichting gegeven over dat wegwerpluiers bij het restafval horen en dat wasbare luiers een goed alternatief zijn.

Mogelijkheid aanvragen PBD-minicontainer

Bewoners van een laagbouw-woning (geen appartement) kunnen alsnog afzien van de plastic zak voor PBD-afval en een PBD-minicontainer van 180 liter aanvragen. Deze worden gratis verstrekt. U kunt zo’n PBD-minicontainer aanvragen door een mail te sturen naar afval@teylingen.nl of een brief te sturen naar Gemeente Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ  Voorhout.

Kerstbomen-inzameling

De jaarlijkse inzameling van de kerstbomen wordt uitgevoerd door de buitendienst van de gemeente.

Strengere acceptatievoorwaarden milieustraat

Tuinafval dat door een hoveniersbedrijf wordt aangeboden, wordt als bedrijfsafval aangemerkt en wordt niet op de milieustraat geaccepteerd. Bouw- en sloopafval dat door een aannemersbedrijf wordt aangeboden, wordt als bedrijfsafval aangemerkt en wordt daarom ook niet op de milieustraat geaccepteerd.

Inzameling GFT-e afval en PBD-afval basisscholen

Basisscholen mogen met minirolcontainers de inzameling van het GFT-e- en PBD-afval kosteloos door de gemeente laten verzorgen. Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt.

Achtergrondinformatie

Het nieuwe afvalbeleid is erop gericht om afval beter te scheiden, zodat het kan worden hergebruikt als grondstof. De doelstelling is 75% afvalscheiding in 2020. Inwoners die weinig restafval aanbieden kunnen een beloningskorting verdienen die kan oplopen tot € 60,- per jaar.

 


Update 24 juni 2020

Begin juni ontvingen alle inwoners van Teylingen een brief over de veranderingen in het afvalbeleid. Heeft u vragen over deze brief? Bekijk dan de Lijst met veelgestelde vragen. 

 


Op 12 maart 2020 heeft de gemeenteraad het afval- en grondstoffenbeleidsplan gemeente Teylingen 2020-2024 vastgesteld “De betere afvalscheider wordt beloond”. Het nieuwe beleidsplan heet zo omdat niet alleen de inzamelmiddelen wijzigen maar er ook een beloningskorting kan worden verdiend bij minder restafvalaanbod. Hier is een staffel voor opgesteld.


Zo min mogelijk restafval

Het doel is om zoveel mogelijk huishoudelijk afval opnieuw te gebruiken en zo min mogelijk restafval over te houden. Landelijke doelstellingen zijn om in 2020 75% van het afval gescheiden aan te bieden en minder dan 100 kg per persoon per jaar over te houden. In 2025 moet dit 30 kg per persoon per jaar zijn.

In 2050 ziet de overheid graag dat al het huishoudelijk afval hergebruikt wordt. Om u een idee te geven. Op dit moment wordt in Teylingen ongeveer 57% van het afval aan huis gescheiden aangeboden en levert u per jaar per persoon gemiddeld 184 kg restafval (inclusief 20 kg grof huishoudelijk afval)  in. 

Momenteel gooien we dus nog veel te veel afval weg. Groente-, fruit- en tuinafval en etensresten. Maar ook papier en karton en textiel kunnen, als het goed gescheiden wordt, heel goed opnieuw gebruikt worden.

In deze sorteeranalyse (zie video) ziet u hoe het afval in Teylingen gescheiden wordt.
 

Kosten zo min mogelijk laten stijgen

Het verbranden van restafval wordt steeds duurder en is ook niet goed voor het milieu. Om ervoor te zorgen dat de kosten voor verwerking van huishoudelijk afval (uw jaarlijkse afvalstoffenheffing) niet enorm stijgen, kiezen we, vanaf 1 januari 2021, voor een aangepaste manier om uw huishoudelijk afval in te zamelen.
 

Wat betekent dit voor u per 1 januari 2021?

 • Restafval wordt ingezameld in een 140 liter minicontainer met chip (de huishoudens met een 240 liter minicontainer krijgen in het vierde kwartaal 2020 een 140 liter minicontainer)
 • Papier en karton wordt ingezameld door verenigingen
 • Plastic-, blik en drinkpakken (PBD) wordt naar keuze in een zak of een minicontainer van 180 liter ingezameld
 • Groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFTe) wordt in een 140 liter groene minicontainer) ingezameld. In de zomermaanden (mei tot en met september) wordt dit afval elke week opgehaald.

 

Hoogbouw

 • Het restafval brengen de inwoners naar een ondergrondse container in de buurt. Dit is nu ook al zo.
 • Papier en karton wordt naar een ondergrondse container in de buurt gebracht of door verenigingen ingezameld
 • Plastic-, blik en drinkpakken (PBD) wordt in zakken ingezameld
 • Groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFTe) wordt naar een semi-ondergrondse container in de directe omgeving gebracht.

 

Milieustraat

Voor het aanbieden van grof huishoudelijk restafval bij de milieustraat zal vanaf 1 januari 2021 een afvalpas getoond moeten worden. Deze passen worden in het vierde kwartaal aan ieder huishouden verstrekt.

 

Inzameling PBD bij de laagbouw

We hebben bewoners van benedenwoningen gevraagd naar hun keuze voor een minicontainer of zak voor plastic, blik en drinkpakken (PBD). Ruim 5500 bewoners hebben inmiddels gekozen voor een minicontainer.
 

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben of toch nog voor een minicontainer voor PBD willen kiezen dan horen wij dat uiteraard graag. U kunt reageren via afval@teylingen.nl of 14 0252.

 


Ga naar het begin