Ga naar de inhoud

Hulp en ondersteuning door de gemeente

De Bollengemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk werken samen om zo goed mogelijk hulp en ondersteuning te organiseren voor inwoners. Hierbij gaan de gemeenten uit van de zelfredzaamheid van mensen. Wat u zelf kunt, telt. De inzet van vrijwilligers en mantelzorgers is nog belangrijker.

Waar kunt u met uw vragen terecht?

De meeste uitvoeringstaken worden gedaan door bijvoorbeeld Voor ieder 1, de ISD Bollenstreek en Centrum voor Jeugd en Gezin.

Zoekt u hulp en ondersteuning voor kinderen, het gezin, en misschien ook voor volwassenen? Neem dan contact op met Voor ieder 1. Ook voor vragen over het persoonsgebonden budget van uw kind kunt u hier terecht.

Zoekt u hulp en ondersteuning voor kinderen, het gezin, en misschien ook voor ouders? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook voor vragen over het persoonsgebonden budget van uw kind kunt u hier terecht.

ISD Bollenstreek

De ISD Bollenstreek is een samenwerkingsverband van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. De ISD voert voor inwoners taken uit op het gebied van de sociale zekerheid en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). U kunt contact opnemen met ISD Bollenstreek over zaken als:

  • Wmo
  • Bijzondere bijstand
  • Schulden
  • Vervoersvoorzieningen (b.v. Regiotaxi)
  • Hulp in de huishouding
  • Gehandicaptenparkeerkaart
  • Rolstoelvoorzieningen
  • En meer van dit soort zaken


Overige informatie

 

Bent u zorgprofessional?

Voor vragen over facturatie, inkoop, contractmanagement of inhoudelijk jeugdhulp, kunnen organisaties terecht bij de servicedesk TWO Jeugdhulp van Hollandrijnland

Ga naar het begin